Uwaga: uczniowie klas pierwszych technikum i szkoły branżowej I stopnia Podręczniki do języka polskiego, matematyki i języka angielskiego otrzymają w szkole (proszę tych podręczników nie kupować)

  PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - TECHNIKUM CZTEROLETNIE

JĘZYK POLSKI

- Chmiel Małgorzata, Kostrzewa Eliza: „Ponad słowami” klasa I  część 1 i 2.
Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum Wyd. Nowa Era – technikum – klasa 1

- Chmiel Małgorzata, Równy Anna: „Ponad słowami”  Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum -  klasa II , część 1   Wyd. Nowa Era –  technikum – klasa 2

 • Chmiel Małgorzata, Równy Anna: „Ponad słowami” Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum – klasa II  część 2   Nowa Era –technikum – klasa 3
 • Chmiel Małgorzata, Równy Anna: „Ponad słowami” Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum – klasa III    Nowa Era – technikum - klasy 4

JĘZYK ANGIELSKI

David Spencer: Gateway 2 Plus Student's Book – klasy pierwsze
David Spencer: Gateway 2 Plus Workbook – klasy pierwsze
David Spencer: Gateway 2 Plus Student's Book- klasy drugie
David Spencer: Gateway 2 Plus Workbook – klasy pierwsze

 • Umińska, B.Hastings ; Repetytorium Maturalne – poziom podstawowy, Wyd. Pearson Longman - technikum klasa 3
 • Evans ; Matura Repetytorium – kontynuacja ; Wyd. Egis
 • technikum - wszystkie kl . 4

JĘZYK NIEMIECKI
-„Direkt neu 1A”  -  Wyd. LektorKlett – technikum – klasa 1
-„Direkt neu  1B”  - Wyd. LektorKlett -  technikum – klasa 2
„Direkt neu 2A”   LektorKlett  - technikum - klasa 3
-„ Direkt neu 2B”, „Direkt neu 3” Wyd. LektorKlett – podręcznik z ćwiczeniami –technikum – wszystkie klasy 4

HISTORIA

 • Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow: Poznać przeszłość. Wiek XX Zakres podstawowy Wydawnictwo Nowa Era - technikum – klasy 1

HISTORIA i SPOŁECZEŃSTWO

-Maćkowski  Tomasz  „Poznać przeszłość. Ojczysty panteon i ojczyste spory”  Wyd. Nowa Era technikum –  klasa 3

-Jarosław Centek „Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość”; Karol Kłodziński, Tomasz Krzemiński

„Poznać przeszłość. Europa i świat” Wydawnictwo Nowa Era – wszystkie klasy 4 technikum

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 • Janicki Arkadiusz – „W centrum uwagi” Nowa Era 2012
  technikum-  klasa  2

KULTURA

„Spotkania z kulturą” Wyd. Nowa Era - –  technikum– klasa 1

GEOGRAFIA
-Uliszak Radosław, Wiedermann Krzysztof „Oblicza geografii” : Wyd. Nowa Era –  technikum – kl. 1

BIOLOGIA
Bonar Emilia, Czachorowski Stanisław „Biologia na czasie” Wydawnictwo Nowa Era –  technikum – klasa 1

 • Guzik M. Jastrzębska E. Kozik R. Matuszewska R. Pyłka-Gutowska E. Zamachowski W. „Biologia na czasie 1” zakres rozszerzony Nowa Era –technikum – klasa I2
 • Guzik M. Jastrzębska E. Kozik R. Matuszewska R. Pyłka-Gutowska E. Zamachowski W. „Biologia na czasie 2” zakres rozszerzony Nowa Era –technikum – klasa 3

CHEMIA

 • Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod,  Janusz Mrzigod – „To jest chemia” Wyd. Nowa Era; – technikum – klasa 1

FIZYKA

 • Braun Marcin, Śliwa Weronika : „Odkryć fizykę” Nowa Era - technikum– klasa 1

MATEMATYKA

 • Antek Maciej, Belka Krzysztof, Grabowski Piotr –„Prosto do matury 1” Zakres podstawowy.  Wydawnictwo: Nowa Era – technikum – klasa 1  
 • Antek Maciej, Belka Krzysztof, Grabowski Piotr –„Prosto do matury” 1 „Prosto do matury” 2    Zakres  podstawowy – Wyd. Nowa Era – technikum– klasa 2
 • Antek Maciej, Belka Krzysztof, Grabowski Piotr – „Prosto do matury” 2 Zakres  podstawowy – Wyd. Nowa Era -technikum – klasa 3
 • Antek Maciej, Belka Krzysztof, Grabowski Piotr – „Prosto do matury”3 Zakres podstawowy – Wyd. Nowa Era  –technikum – wszystkie klasy 4

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • Breitkopf Bogusław, Cieśla Mariusz „Po prostu” Edukacja dla bezpieczeństwa Wyd. WSiP  -  technikum – klasa 1

INFORMATYKA

 • Arkadiusz Gawełek, Informatyka zakres podstawowy, seria Odkrywamy świat na nowo, Wyd. OPERON –technikum – klasa 1

BHP

-Bukała Wanda, Szczęch Krzysztof – „Bezpieczeństwo i higiena pracy”  Wyd. WSiP technikum – klasa 1

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał – „Krok w przedsiębiorczość + zeszyt ćwiczeń

Wyd. Nowa Era  2012  - technikum– klasy 1 i 2

RELIGIA

 • Zbigniew Marek – W Kościele – Wydawnictwo WAM – technikum – klasy 1
 • Zbigniew Marek – W świecie – Wydawnictwo WAM – technikum – klasy 2-3
 • Zbigniew Marek – W rodzinie – Wydawnictwo WAM –technikum – wszystkie klasy 4

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 Szkoła Branżowa I Stopnia /Zasadnicza Szkoła Zawodowa

JĘZYK POLSKI

-Nowosielska Elżbieta, Szydłowska Urszula – Zrozumieć świat 1 . Wyd. Nowa Era   –szkoła branżowa I stopnia – klasa 1 -Nowosielska Elżbieta, Szydłowska Urszula – Zrozumieć świat 2. i   Zrozumieć świat 3 Wyd. Nowa Era  2012 – szkoła zasadnicza – klasa 2

JĘZYK ANGIELSKI

 • Conford- Gateway 1. oraz Annie Cornford: Gateway 1 Workbook Wyd. Macmillan  – szkoła branżowa I stopnia – klasa 1 i   zasadnicza szkoła zawodowa - klasa  2

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY

 • Baude A., Inesta A,. Iglesias M. - Ready to order elementary English for restaurant industry – Wyd. Longman  - klasa I   i klasa II  ( w zawodzie kucharz)

HISTORIA

 • Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow: Poznać przeszłość. Wiek XX Zakres podstawowy Wydawnictwo – Nowa Era– szkoła branżowa I stopnia – klasy 1 i 2

GEOGRAFIA

 • Uliszak Radosław, Wiedermann Krzysztof – „Oblicza geografii”

Wyd.. Nowa Era   -  szkoła branżowa I stopnia – klasa 1

MATEMATYKA

 • Wej Karolina, Babiański Wojciech: Matematyka  1 .Podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych – Wydawnictwo Nowa Era – szkoła branżowa I stopnia – klasa  1
 • Wej Karolina, Babiański Wojciech: Matematyka  1 i 2  .Podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych – Wydawnictwo Nowa Era – szkoła branżowa I stopnia – klasa  2

BIOLOGIA

 • Bonar Emilia, Krzeszowiec-Jeleń Weronika, Czachorowski Stanisław „Biologia na czasie” zakres podstawowy  . Wydawnictwo Nowa Era –  szkoła branżowa I stopnia – klasa 1

CHEMIA

 • Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod,  Janusz Mrzigod – „To jest chemia”  wydawnictwo: Nowa Era  - szkoła branżowa I stopnia - klasa 1

FIZYKA

 • Braun Marcin, Śliwa Weronika : „Odkryć fizykę” Wyd. Nowa Era 447/2012 - szkoła branżowa I stopnia –  klasa 1

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • Breitkopf B. Cieśla M. - EDB – PO PROSTU -  WSiP – szkoła branżowa I stopnia – klasa 1

INFORMATYKA

 • Arkadiusz Gawełek, Informatyka zakres podstawowy , wyd. OPERON –– szkoła branżowa I stopnia -klasa 1

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał - Krok w przedsiębiorczość + zeszyt ćwiczeń

Wyd. Nowa Era –  szkoła branżowa I stopnia – klasa 1

RELIGIA

 • Zbigniew Marek „Ze zmartwychwstałym w społeczeństwie”. Kraków. Wyd. WAM. Księża Jezuici Kraków 2012 – szkoła branżowa I stopnia –  klasa 1
 • Zbigniew Marek „Ze zmartwychwstałym w rodzinie”. Kraków. Wyd. WAM. Księża Jezuici Kraków – szkoła branżowa I stopnia –  klasy 2 i 3

WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE

 • - Janicki Arkadiusz – „W centrum uwagi” Nowa Era - szkoła branżowa I stopnia -  klasa

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
Szkoła Branżowa I stopnia/ ZSZ -  zawód  KUCHARZ

 1. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

- Makieła Z., Rachwał T. – „Prowadzenie działalności gospodarczej” – klasa III 

PRZEDMIOTY   ZAWODOWE  - TECHNIKA

zawód : TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 • Gadomska E., Nizińska A., Maśka A.; Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. cz.V

Wyd.Hortpress – klasa IV

 • Jóźwik-Jaworska K., - Podstawy kosztorysowania w architekturze krajobrazu.Wyd. Hortpress – klasa IV  

URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA OBIEKTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 • Gadomski K., Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni,  II,  tom II i tom III    - klasa IV
 • Grontkowska A. – Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu – Wyd. Hortpress    klasa IV

zawód : TECHNIK ROLNIK

PRODUKCJA ROŚLINNA

 • Czerwiński Zbigniew i inni – Produkcja roślinna cz.I i II  . Wyd. Rea - klasa I
 • Czerwiński Zbigniew i inni – Produkcja roślinna cz.I i II . Wyd. Rea - klasa II 
 • Czerwiński Zbigniew i inni – Produkcja roślinna cz. II . Wyd. Rea - klasa III 
 • Kościelniak , M. Dreczka –„Nowoczesna uprawa zbóż” Apra – klasa III
 • Czerwiński Zbigniew i inni – Produkcja roślinna cz.II i III . Wyd. Rea - klasa IV

TECHNIKA W ROLNICTWIE

 • Kulka Andrzej –Technika w rolnictwie  I i II . Wyd. Rea 2009-klasa I
 • Kulka Andrzej –Technika w rolnictwie  I i II . Wyd. Rea 2009-klasa II

PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

 • Podręcznik kierowcy kat. B klasa II

PRODUKCJA ZWIERZĘCA

 • Marciniak-Kula Ewa „Produkcja zwierzęca” cz. I Rea  - klasa I
 • Biesiada-Drzazga Barbara, Jeleń Bronisław i inni „Produkcja zwierzęca” cz. II Rea
 • klasa II, III
 • Biesiada-Drzazga Barbara, Jeleń Bronisław i inni „Produkcja zwierzęca” cz.II i III  Rea   - klasa IV

zawód: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W GASTRONOMII

 • Gorzelany Teresa. Aue Wiesława „ Prowadzenie działalności gospodarczej” Wyd. WSiP – klasa II

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM

 • Kmiołek Anna – „Sporządzanie napojów i potraw.Towaroznawstwo i przechowywanie żywności” Wyd.

WSiP – klasa I  , II

 • Hanna Kunachowicz, Ierena Nadolna, Beata Przygoda, Beata Sińska - „Zasady żywienia. Planowanie i ocena” , podręcznik, WSiP – klasa II

WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GASTRONOMII

 • Kasperek Agnieszka, Kondratowicz Marzena – „Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii” Wyd. WSiP - klasa I

Przypominamy,  że egzaminy poprawkowe z poszczególnych przedmiotów odbędą się 28 i 29 sierpnia wg harmonogramu:

wtorek - 28 sierpnia 2018 r. godz. 8.00

Matematyka  (kl. IVt., III t)
WOS (kl.II ZSZ)
Geografia ( kl. It,  IBr)

środa -  29 sierpnia 2018 r.  godz. 8.00

Język angielski (kl. It)
Historia (kl. IBr, kl.II ZSZ)
Język angielski w rolnictwie kl. III t

Nauczyciele Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie we współpracy z uczniami zakończyli realizację projektu w ramach programu ERASMUS +.

Od czerwca 2017 roku do końca maja 2018 r. ZSAE jako beneficjent realizowało projekt: ”Razem dla siebie, szkoły i uczniów”. Dzięki otrzymanym funduszom nauczyciele mieli możliwość doskonalenia umiejętności metodycznych i językowych nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego, nawiązania współpracy międzynarodowej z innymi szkołami, rozpoczęcia międzynarodowych inicjatyw i projektów.
Zwiększyła się ilość międzynarodowych inicjatyw. Zrealizowano projekty międzynarodowe z wykorzystaniem platformy eTwinning. Pierwszy pt: ”My passions" ze szkołami Rumunii, Grecji, Turcji, Armenii, Hiszpanii i Ukrainy. Partnerskie szkoły zorganizowały wystawy w swoich szkołach, przygotowały plakaty o pasjach swoich kolegów z innych krajów. Następny to "The symbolism of flowers" - kraje uczestniczące to: Turcja, Rumunia i Ukraina, projekt jeszcze trwa. Szkoła brała udział w akcji z okazji Dnia eTwinning. Zorganizowano konkursy i wystawę dotyczącą "żywych obrazów'. Uczniowie uczestniczyli w Tygodniu Języków Obcych, mogli spróbować tradycyjne potrawy Irlandii, Austrii i Anglii. Kolejne przedsięwzięcie to interaktywny Słownik gwary uczniowskiej we współpracy ze szkołą w Bydgoszczy. W trakcie realizacji jest projekt pt: "A product, a recipe" z Włochami i Francją. Nawiązanie znajomości z rówieśnikami z innych krajów przyczyniło się do zainteresowania zagadnieniami międzykulturowymi. Ciekawiej prowadzone zajęcia (np. poprzez szersze korzystanie z TIK i bardziej komunikacyjne podejście) oraz lepiej dobrane metody sprawiły, że uczniowie klasy maturalnej utrzymali wysoką zdawalność na egzaminie maturalnym z języka angielskiego. Aby lepiej przygotować młodzież do pracy w środowisku europejskim, grupa uczniów uczestniczyła w warsztatach organizowanych przez Regionalny Punkt Eurodesk Bydgoszcz przy Wyższej Szkole Gospodarki pt: "Papiery do kariery", opracowanych przez sieć Eurodesk Polska i Krajowe Centrum Europass. Warsztaty uczyły, jak odnaleźć się na rynku pracy i edukacji, poznać swoje słabe i mocne strony oraz skutecznie zaprezentować swoje kwalifikacje w kraju i za granicą z pomocą portfolio Europass i CV online.

Odbyły się 2 szkolenia dotyczące programu eTwinning oraz nowoczesnych technologii. Aby lepiej zaplanować współpracę międzynarodową nauczyciele uczestniczyli w krajowym seminarium kontaktowym z eTwinning. W minionym roku szkolnym realizowano innowację pedagogiczną pt: „eTwinning i TIK – uczenie się języków obcych”.

Zdobyte doświadczenia szkoła ma zamiar wykorzystać przy realizacji projektu dla uczniów w nowym roku szkolnym. W dalszym ciągu szkoła będzie uczestniczyć w międzynarodowych inicjatywach. Planujemy projekty również w języku niemieckim.

Szkolny koordynator projektu ERASMUS +,  Agnieszka Gwizdała

Kilka ciepłych dni wystarczyło, by na szkolne pole w Karolewie mógł wjechać kombajn. Rozpoczęły się (i zakończyły) żniwa.

Kłosy prezentują się bardzo dobrze.
Kombajn New Holland radził sobie w polu doskonale

SONY DSC

 

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci.
To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wsparcie otrzymać może 4,6 mln uczniów. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.
Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

 • Dla kogo wsparcie
  Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Ważne! Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
 • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
 • Jak otrzymać świadczenie dobry start?
  Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 • Gdzie złożyć wniosek?
  Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).
 • Kiedy złożyć wniosek?
  Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.PIPS.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
 • Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
  W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.