Zachęcamy uczniów naszej szkoły do korzystania z kursów autobusowych do i z Karolewa.
Przekazujemy najnowsze informacje dotyczące komunikacji:
1) Poranny autobus linii FrBus do Karolewa zatrzymuje się w Wudzynie przy Tartaku, a nie jak napisano w ulotce przy szkole
2) Popołudniowy autobus PKS wyjeżdża do Koronowa z Karolewa o godz. 14.53
3) Aby umożliwić uczniom korzystanie z komunikacji autobusowej od poniedziałku obowiązywał będzie nowy minutowy rozkład lekcji (II przerwa skrócona do 5 minut, przerwa śniadaniowa skrócona do 15 minut.

Informujemy, że od czwartku 6 września wznowiona zostanie komunikacja autobusowa z Wałdowa do Karolewa -  Linia nr 2. Godziny wyjazdu - kurs poranny
(godziny z ulotki przekazanej przez firmę FrBus)
7.10 - Wałdowo
7.13 - Pruszcz
7.18 - Łowin
7.22 - Łowinek
7.26 - Serock
7.32 - Wudzyn
7.37 - Karolewo  - szkoła

 

Dla osób, które zgłosiły zamiar udziału w kwalifikacyjnym kursie zawodowym RL.03 -  mamy bardzo dobrą wiadomość.
Starosta Bydgoski wyraził zgodę na uruchomienie kursu we wrześniu br.

Informujemy, że dysponujemy jeszcze kilkoma wolnymi miejscami na tym kursie.  KURS JEST BEZPŁATNY

Kwalifikacje rolnicze dają możliwość ubiegania się o środki unijne, jak również wskazane są przy przejmowaniu gospodarstw rolnych i zakupie ziemi. Program kursu kwalifikacyjnego obejmuje trzy semestry i będzie realizowany systemem zaocznym w weekendy.

W ramach kursu można uzyskać prawo jazdy kategorii T (ciągnik rolniczy).

Szczegółowy harmonogram podamy wkrótce. Zapisy w sekretariacie szkoły.

Informuję, że w poniedziałek 3 września wznowiona zostanie komunikacja PKS na trasie Koronowo-Karolewo. Poranny wyjazd z Koronowa o 7.45.

Natomiast zawieszone zostają czasowo kursy przewoźnika prywatnego na trasie Wałdowo-Pruszcz-Karolewo.

Informacje te zostały przekazane przez przewoźników drogą telefoniczną do szkoły w piątek 31 sierpnia br.

(Stanisław Buś)

Dla uczniów mieszkających w rejonie Koronowa mamy bardzo dobrą wiadomość.

W pierwszych dniach września uruchomione zostanie połączenie autobusowe łączące Koronowo z Karolewem. Autobus poranny wyjeżdżałby z Koronowa ok. 7.45, natomiast wyjazd z Karolewa nastąpi ok. godz. 15.

Prosimy uczniów i rodziców o wysyłanie pisemnych deklaracji na wykupienie biletu miesięcznego na tej trasie. Deklaracje można przesłać na adres zsae@wp.pl

Prosimy też o telefony do sekretariatu potwierdzające zamiar korzystania z autobusu.

Dziękujemy Dyrekcji PKS Bydgoszcz sp. z o.o. za życzliwe podejście do prośby dyrektora szkoły.

(Stanisław Buś)

 

Uwaga: uczniowie klas pierwszych technikum i szkoły branżowej I stopnia Podręczniki do języka polskiego, matematyki i języka angielskiego otrzymają w szkole (proszę tych podręczników nie kupować)

  PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - TECHNIKUM CZTEROLETNIE

JĘZYK POLSKI

- Chmiel Małgorzata, Kostrzewa Eliza: „Ponad słowami” klasa I  część 1 i 2.
Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum Wyd. Nowa Era – technikum – klasa 1

- Chmiel Małgorzata, Równy Anna: „Ponad słowami”  Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum -  klasa II , część 1   Wyd. Nowa Era –  technikum – klasa 2

 • Chmiel Małgorzata, Równy Anna: „Ponad słowami” Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum – klasa II  część 2   Nowa Era –technikum – klasa 3
 • Chmiel Małgorzata, Równy Anna: „Ponad słowami” Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum – klasa III    Nowa Era – technikum - klasy 4

JĘZYK ANGIELSKI

David Spencer: Gateway 2 Plus Student's Book – klasy pierwsze
David Spencer: Gateway 2 Plus Workbook – klasy pierwsze
David Spencer: Gateway 2 Plus Student's Book- klasy drugie
David Spencer: Gateway 2 Plus Workbook – klasy pierwsze

 • Umińska, B.Hastings ; Repetytorium Maturalne – poziom podstawowy, Wyd. Pearson Longman - technikum klasa 3
 • Evans ; Matura Repetytorium – kontynuacja ; Wyd. Egis
 • technikum - wszystkie kl . 4

JĘZYK NIEMIECKI
-„Direkt neu 1A”  -  Wyd. LektorKlett – technikum – klasa 1
-„Direkt neu  1B”  - Wyd. LektorKlett -  technikum – klasa 2
„Direkt neu 2A”   LektorKlett  - technikum - klasa 3
-„ Direkt neu 2B”, „Direkt neu 3” Wyd. LektorKlett – podręcznik z ćwiczeniami –technikum – wszystkie klasy 4

HISTORIA

 • Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow: Poznać przeszłość. Wiek XX Zakres podstawowy Wydawnictwo Nowa Era - technikum – klasy 1

HISTORIA i SPOŁECZEŃSTWO

-Maćkowski  Tomasz  „Poznać przeszłość. Ojczysty panteon i ojczyste spory”  Wyd. Nowa Era technikum –  klasa 3

-Jarosław Centek „Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość”; Karol Kłodziński, Tomasz Krzemiński

„Poznać przeszłość. Europa i świat” Wydawnictwo Nowa Era – wszystkie klasy 4 technikum

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 • Janicki Arkadiusz – „W centrum uwagi” Nowa Era 2012
  technikum-  klasa  2

KULTURA

„Spotkania z kulturą” Wyd. Nowa Era - –  technikum– klasa 1

GEOGRAFIA
-Uliszak Radosław, Wiedermann Krzysztof „Oblicza geografii” : Wyd. Nowa Era –  technikum – kl. 1

BIOLOGIA
Bonar Emilia, Czachorowski Stanisław „Biologia na czasie” Wydawnictwo Nowa Era –  technikum – klasa 1

 • Guzik M. Jastrzębska E. Kozik R. Matuszewska R. Pyłka-Gutowska E. Zamachowski W. „Biologia na czasie 1” zakres rozszerzony Nowa Era –technikum – klasa I2
 • Guzik M. Jastrzębska E. Kozik R. Matuszewska R. Pyłka-Gutowska E. Zamachowski W. „Biologia na czasie 2” zakres rozszerzony Nowa Era –technikum – klasa 3

CHEMIA

 • Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod,  Janusz Mrzigod – „To jest chemia” Wyd. Nowa Era; – technikum – klasa 1

FIZYKA

 • Braun Marcin, Śliwa Weronika : „Odkryć fizykę” Nowa Era - technikum– klasa 1

MATEMATYKA

 • Antek Maciej, Belka Krzysztof, Grabowski Piotr –„Prosto do matury 1” Zakres podstawowy.  Wydawnictwo: Nowa Era – technikum – klasa 1  
 • Antek Maciej, Belka Krzysztof, Grabowski Piotr –„Prosto do matury” 1 „Prosto do matury” 2    Zakres  podstawowy – Wyd. Nowa Era – technikum– klasa 2
 • Antek Maciej, Belka Krzysztof, Grabowski Piotr – „Prosto do matury” 2 Zakres  podstawowy – Wyd. Nowa Era -technikum – klasa 3
 • Antek Maciej, Belka Krzysztof, Grabowski Piotr – „Prosto do matury”3 Zakres podstawowy – Wyd. Nowa Era  –technikum – wszystkie klasy 4

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • Breitkopf Bogusław, Cieśla Mariusz „Po prostu” Edukacja dla bezpieczeństwa Wyd. WSiP  -  technikum – klasa 1

INFORMATYKA

 • Arkadiusz Gawełek, Informatyka zakres podstawowy, seria Odkrywamy świat na nowo, Wyd. OPERON –technikum – klasa 1

BHP

-Bukała Wanda, Szczęch Krzysztof – „Bezpieczeństwo i higiena pracy”  Wyd. WSiP technikum – klasa 1

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał – „Krok w przedsiębiorczość + zeszyt ćwiczeń

Wyd. Nowa Era  2012  - technikum– klasy 1 i 2

RELIGIA

 • Zbigniew Marek – W Kościele – Wydawnictwo WAM – technikum – klasy 1
 • Zbigniew Marek – W świecie – Wydawnictwo WAM – technikum – klasy 2-3
 • Zbigniew Marek – W rodzinie – Wydawnictwo WAM –technikum – wszystkie klasy 4

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 Szkoła Branżowa I Stopnia /Zasadnicza Szkoła Zawodowa

JĘZYK POLSKI

-Nowosielska Elżbieta, Szydłowska Urszula – Zrozumieć świat 1 . Wyd. Nowa Era   –szkoła branżowa I stopnia – klasa 1 -Nowosielska Elżbieta, Szydłowska Urszula – Zrozumieć świat 2. i   Zrozumieć świat 3 Wyd. Nowa Era  2012 – szkoła zasadnicza – klasa 2

JĘZYK ANGIELSKI

 • Conford- Gateway 1. oraz Annie Cornford: Gateway 1 Workbook Wyd. Macmillan  – szkoła branżowa I stopnia – klasa 1 i   zasadnicza szkoła zawodowa - klasa  2

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY

 • Baude A., Inesta A,. Iglesias M. - Ready to order elementary English for restaurant industry – Wyd. Longman  - klasa I   i klasa II  ( w zawodzie kucharz)

HISTORIA

 • Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow: Poznać przeszłość. Wiek XX Zakres podstawowy Wydawnictwo – Nowa Era– szkoła branżowa I stopnia – klasy 1 i 2

GEOGRAFIA

 • Uliszak Radosław, Wiedermann Krzysztof – „Oblicza geografii”

Wyd.. Nowa Era   -  szkoła branżowa I stopnia – klasa 1

MATEMATYKA

 • Wej Karolina, Babiański Wojciech: Matematyka  1 .Podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych – Wydawnictwo Nowa Era – szkoła branżowa I stopnia – klasa  1
 • Wej Karolina, Babiański Wojciech: Matematyka  1 i 2  .Podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych – Wydawnictwo Nowa Era – szkoła branżowa I stopnia – klasa  2

BIOLOGIA

 • Bonar Emilia, Krzeszowiec-Jeleń Weronika, Czachorowski Stanisław „Biologia na czasie” zakres podstawowy  . Wydawnictwo Nowa Era –  szkoła branżowa I stopnia – klasa 1

CHEMIA

 • Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod,  Janusz Mrzigod – „To jest chemia”  wydawnictwo: Nowa Era  - szkoła branżowa I stopnia - klasa 1

FIZYKA

 • Braun Marcin, Śliwa Weronika : „Odkryć fizykę” Wyd. Nowa Era 447/2012 - szkoła branżowa I stopnia –  klasa 1

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • Breitkopf B. Cieśla M. - EDB – PO PROSTU -  WSiP – szkoła branżowa I stopnia – klasa 1

INFORMATYKA

 • Arkadiusz Gawełek, Informatyka zakres podstawowy , wyd. OPERON –– szkoła branżowa I stopnia -klasa 1

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał - Krok w przedsiębiorczość + zeszyt ćwiczeń

Wyd. Nowa Era –  szkoła branżowa I stopnia – klasa 1

RELIGIA

 • Zbigniew Marek „Ze zmartwychwstałym w społeczeństwie”. Kraków. Wyd. WAM. Księża Jezuici Kraków 2012 – szkoła branżowa I stopnia –  klasa 1
 • Zbigniew Marek „Ze zmartwychwstałym w rodzinie”. Kraków. Wyd. WAM. Księża Jezuici Kraków – szkoła branżowa I stopnia –  klasy 2 i 3

WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE

 • - Janicki Arkadiusz – „W centrum uwagi” Nowa Era - szkoła branżowa I stopnia -  klasa

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
Szkoła Branżowa I stopnia/ ZSZ -  zawód  KUCHARZ

 1. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

- Makieła Z., Rachwał T. – „Prowadzenie działalności gospodarczej” – klasa III 

PRZEDMIOTY   ZAWODOWE  - TECHNIKA

zawód : TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 • Gadomska E., Nizińska A., Maśka A.; Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. cz.V

Wyd.Hortpress – klasa IV

 • Jóźwik-Jaworska K., - Podstawy kosztorysowania w architekturze krajobrazu.Wyd. Hortpress – klasa IV  

URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA OBIEKTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 • Gadomski K., Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni,  II,  tom II i tom III    - klasa IV
 • Grontkowska A. – Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu – Wyd. Hortpress    klasa IV

zawód : TECHNIK ROLNIK

PRODUKCJA ROŚLINNA

 • Czerwiński Zbigniew i inni – Produkcja roślinna cz.I i II  . Wyd. Rea - klasa I
 • Czerwiński Zbigniew i inni – Produkcja roślinna cz.I i II . Wyd. Rea - klasa II 
 • Czerwiński Zbigniew i inni – Produkcja roślinna cz. II . Wyd. Rea - klasa III 
 • Kościelniak , M. Dreczka –„Nowoczesna uprawa zbóż” Apra – klasa III
 • Czerwiński Zbigniew i inni – Produkcja roślinna cz.II i III . Wyd. Rea - klasa IV

TECHNIKA W ROLNICTWIE

 • Kulka Andrzej –Technika w rolnictwie  I i II . Wyd. Rea 2009-klasa I
 • Kulka Andrzej –Technika w rolnictwie  I i II . Wyd. Rea 2009-klasa II

PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

 • Podręcznik kierowcy kat. B klasa II

PRODUKCJA ZWIERZĘCA

 • Marciniak-Kula Ewa „Produkcja zwierzęca” cz. I Rea  - klasa I
 • Biesiada-Drzazga Barbara, Jeleń Bronisław i inni „Produkcja zwierzęca” cz. II Rea
 • klasa II, III
 • Biesiada-Drzazga Barbara, Jeleń Bronisław i inni „Produkcja zwierzęca” cz.II i III  Rea   - klasa IV

zawód: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W GASTRONOMII

 • Gorzelany Teresa. Aue Wiesława „ Prowadzenie działalności gospodarczej” Wyd. WSiP – klasa II

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM

 • Kmiołek Anna – „Sporządzanie napojów i potraw.Towaroznawstwo i przechowywanie żywności” Wyd.

WSiP – klasa I  , II

 • Hanna Kunachowicz, Ierena Nadolna, Beata Przygoda, Beata Sińska - „Zasady żywienia. Planowanie i ocena” , podręcznik, WSiP – klasa II

WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GASTRONOMII

 • Kasperek Agnieszka, Kondratowicz Marzena – „Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii” Wyd. WSiP - klasa I

Przypominamy,  że egzaminy poprawkowe z poszczególnych przedmiotów odbędą się 28 i 29 sierpnia wg harmonogramu:

wtorek - 28 sierpnia 2018 r. godz. 8.00

Matematyka  (kl. IVt., III t)
WOS (kl.II ZSZ)
Geografia ( kl. It,  IBr)

środa -  29 sierpnia 2018 r.  godz. 8.00

Język angielski (kl. It)
Historia (kl. IBr, kl.II ZSZ)
Język angielski w rolnictwie kl. III t