dav

W dniu 2017-12-05 uczniowie klasy IV Technikum Rolniczego ZSA-E Karolewo w osobach: Daniel Cichoński, Marcin Januszewski, Adrian Marunowski brali udział w II etapie konkursu „INDEKS DLA ROLNIKA”. Konkurs ten odbył się w ZSCKR Stary Brześć. Brało w nim udział 25 szkół rolniczych z całego kraju. Obejmował zagadnienia z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej zawartych w teście jednokrotnego wyboru. Uczniowie nasi zajęli miejsca 10, 14, 23. Dwaj z nich zakwalifikowało się do etapu III, w którym przy zajęciu wysokiego miejsca otrzymuje się indeks na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszcz. Życzymy tego naszym uczniom: Marcinowi i Danielowi.

Oprac.opiekun grupy: Zbigniew Dolny

Grudzień rozpoczął się w naszej szkole w wyjątkowy sposób, albowiem to właśnie dzisiaj (1.12) pan Waldemar Woźniak - nauczyciel wychowania fizycznego, trener szkolnego zespołu "Karolaki" oraz wychowawca internatu - odebrał w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odznaczenie "Nauczyciel na medal". Nauczyciel Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie wygrał z kolegami i koleżankami po fachu z powiatu bydgoskiego, natomiast w województwie kujawsko-pomorskim zajął‚ dziesiąte miejsce! Na uroczystości naszą szkołę także reprezentowała pani Anna Ligman. Po wręczeniu medali wszyscy nauczyciele wzięli udział w dwóch prelekcjach na temat pracy w szkole oraz metod inspirowania młodzieży swoim przedmiotem.

 

We wtorek 28 listopada w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się wręczenie dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Stypendium Premiera otrzymał w tym roku m.in. uczeń Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie PAWEŁ KOWALSKI. Dyplomy wręczali: p. Marek Gralik - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty i Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy p. Paulina Wenderlich. W uroczystości brał udział również p. Wojciech Porzych - Starosta Bydgoski. Warto nadmienić, że Paweł Kowalski oprócz wysokich wyników w nauce ma na swoim koncie spektakularne sukcesy: I miejsce w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych i tytuł laureata centralnego tej olimpiady. Jest uczniem IV klasy technikum.
Dyrektor ZSAE Karolewo
Stanisław Buś

Dnia 15 listopada odbyły się w naszej szkole biegi sztafetowe. Każda klasa mogła przygotować reprezentację, w której skład wchodziły dwie dziewczyny i trzech chłopaków. Zwyciężyła klasa 1 technikum, czyli Weronika Grucka, Dominika Stec, Rafał Kieca, Dariusz Nowicki i Rafał Lewandowski.

1 miejsce - KLASA I TECHNIKUM

2 miejsce KLASA I BRANŻOWA

3 miejsce KLASA II ZAWODOWA

oprac. Waldemar Woźniak fot. Jarosław Runka (kl.IV technikum)

Uroczystość odzyskania przez Polskę niepodległości to dzień szczególny, podczas którego możemy na chwilę się zatrzymać i pomyśleć o historii naszej ojczyzny. W nastrój zadumy wprowadziło nas spotkanie zorganizowane przez klasę II zasadniczą zawodową, która pod okiem wychowawcy pana Wiesława Jakubowskiego zaprezentowała skróconą historię naszej ojczyzny. Całość poprowadzili Samanta Malankowska, Zuzanna Orłowska i Piotr Wichert. Podczas prezentacji nie zabrakło pieśni patriotycznych - dawnych oraz współczesnych, nad aranżacją których czuwali Andrzej Glonek i Mateusz Stosik z klasy IV technikum. Uroczyste spotkanie było wspaniałą okazją do wręczenia przez pana dyrektora Stanisława Busia dyplomów i upominków uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w szkolnym etapie Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Do etapu okręgowego przeszli następujący uczniowie:

architektura krajobrazu - Patrycja Jankowska - kl. IV technikum
agrobiznes - Marcin Januszewski - kl. IV technikum
gastronomia - Marcin Redzimski - kl. IV technikum
technologia żywności - Angelika Tecłaf - kl. IV technikum
mechanizacja rolnictwa - Paweł Kowalski - kl. IV technikum
produkcja zwierzęca - Adrian Marunowski - kl. IV technikum
produkcja roślinna - Mariusz Mosiński - kl. III technikum

Uroczystość zakończyła się występem Zespołu Pieśni i Tańca "Karolak"i, a zaraz po nim uczniowie wystartowali w biegach sztafetowych, w których wzięły udział następujące klasy: I, II i III technikum oraz I branżowa i II zawodowa. Mistrzostwo Szkoły w Biegu Niepodległości wywalczyli najmłodsi, czyli klasa I technikum - gratulacje! Organizatorem sztafety był pan Waldemar Woźniak.

Oprac. Anna Ligman
Fot. Jarosław Runka

Z okazji Święta Niepodległości 11 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Br. Zamojdzina w Karolewie w oficynie dworskiej odbyło się spotkanie w hołdzie tym, którzy walczyli, zginęli oraz modlili się o Polskę Niepodległą. Dzisiaj dzięki nim możemy posługiwać się
językiem polskim i żyć w wolnej Ojczyźnie.
 
W programie przedstawiono sylwetkę i utwory Ignacego Jana Paderewskiego. Można było zobaczyć montaż fragmentów publikacji o Wudzynie, Wudzynku, Stronnie i Starym Jasińcu wspominających drogi do wolności. Wszystko przeplatane było wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych. Uczestnicy
spotkania mogli posłuchać też historii wybranych eksponatów z początku XX wieku związanych z dążeniem Polaków, będących w różnych miejscach Europy, do wyzwolenia Polski.
W spotkaniu wzięli udział: sołtys sołectwa Wudzynek Małgorzata Wesołowska, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół, mieszkańcy najbliższej okolicy i dzieci z Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych z Karolewa. Specjalne
podziękowania należą się Mateuszowi Stosikowi z klasy IV technikum, czuwającemu nad odtwarzaniem utworów Ignacego Jana Paderewskiego. Tego dnia nie zabrakło też specjalnych rogalików i ciasteczek.
Na koniec rozmawialiśmy o przygotowaniu Święta Niepodległości za rok i w 2020 roku, kiedy to minie 100 lat od wyzwolenia Pomorza.
Organizacja i oprac. Jolanta Zamojdzin-Sobólska

fot. Róża Grzempa