Spotkanie z olimpijczykami

14 kwietnia odbędzie się w Bydgoszczy i w Warszawie okręgowy etap Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

14 kwietnia okręgowy etap Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych! Z tej okazji odbyło się w naszej szkole spotkanie pana dyrektora Stanisława Busia, pani wicedyrektor Renaty Jurak-Muziewicz oraz kierownika kształcenia praktycznego pana Andrzeja Dubielewskiego z tegorocznymi olimpijczykami. Na szczeblu okręgowym reprezentować nas będą: Michał Litkowski (4TG)- produkcja zwierzęca, Jakub Kujawski (4TG)- mechanizacja rolnictwa, Mateusz Mindak (4TG)- agrobiznes, Stanisław Tomaszewski (4TG)- weterynaria, Ksawery Zdziarski (2T) – produkcja roślinna, Ewelina Donarska (1Ta)- architektura krajobrazu.

Z tej okazji odbyło się w naszej szkole spotkanie dyrektora Stanisława Busia, pani wicedyrektor Renaty Jurak-Muziewicz oraz kierownika kształcenia praktycznego Andrzeja Dubielewskiego z tegorocznymi olimpijczykami.

Na szczeblu okręgowym reprezentować nas będą:
Michał Litkowski (4TG)- produkcja zwierzęca,
Jakub Kujawski (4TG)- mechanizacja rolnictwa,
Mateusz Mindak (4TG)- agrobiznes,
Stanisław Tomaszewski (4TG)- weterynaria,
Ksawery Zdziarski (2T) – produkcja roślinna,
Ewelina Donarska (1Ta)- architektura krajobrazu.

Życzymy pomyślności i awansu do etapu centralnego.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Spotkanie z olimpijczykami została wyłączona

Wizyta w Urzędzie Marszałkowskim

Dyrektor szkoły Stanisłąw Buś wziął udział w posiedzeniu Komisji Edukacji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego poświęconym szkołom rolniczym.

W trwającym 3 godziny posiedzeniu omawiane były przez dyrektorów z Grubna, Tucholi, Grudziądza i Karolewa problemy szkół rolniczych i możliwości udzielenia wsparcia szkołom przez Urząd Marszałkowski

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Wizyta w Urzędzie Marszałkowskim została wyłączona

Wizyta w firmie Drobex

Na zaproszenie Pana Czesława Frischke, absolwenta naszej szkoły, dyrektor szkoły Stanisław Buś oraz przewodniczący zespołu nauczycieli przedmiotów zawodowych Przemysław Wasilewski odwiedzili firmę DROBEX w Solcu Kujawskim.

Firma DROBEX znana jest od ponad 30 lat w branży spożywczej jako jeden z czołowych producentów najwyższej jakości mięsa drobiowego oraz jego wyrobów w Polsce i Europie.
Celem wizyty było nawiązanie współpracy między szkołą a firmą Drobex w zakresie wzmocnienia realizacji praktycznej nauki zawodu poprzez bliski kontakt uczniów i nauczycieli z przedsiębiorstwem.

Odbyło się szereg cennych rozmów z kierownictwem Firmy i pracującymi tam specjalistami, zaś kilkugodzinne zwiedzanie zakładu, obserwowanie procesu produkcyjnego, zachowanie reżimu sanitarnego zrobiło wielkie wrażenie na przedstawicielach szkoły.

Wkrótce przystąpimy do bezpośredniej współpracy z firmą DROBEX.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Wizyta w firmie Drobex została wyłączona

Wyniki egzaminów zawodowych z kwalifikacji zdawanych w sesji 2023 Zima

Informujemy, że nie wcześniej niż od dnia 31 marca 2023 r. od godz. 10:00 będą dostępne w formie elektronicznej (system SIOEPKZ) informacje o wynikach dla zdających egzaminy zawodowe i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji 2023 Zima  pod adresem:  

https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2F

Dostęp do wyników (login i hasło/kod aktywacyjny)

Certyfikaty, świadectwa oraz informacje o wynikach w formie dokumentów zostaną przekazane szkołom w późniejszym terminie – najwcześniej 7 kwietnia 2023 r.

Uwaga – ważne!

Zdający, który nie zdał, którejkolwiek części egzaminu z kwalifikacji lub na egzamin się nie zgłosił, może złożyć deklarację na najbliższą sesję egzaminacyjną (2023 Lato) w terminie do 7 kwietnia 2023 r. Formularz deklaracji dostępny u kierownika kształcenia praktycznego i sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej dla uczniów i absolwentów technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Deklaracja_absolwenta/2023/PP2019_Zalacznik_3a_deklaracja_uczen_sluchacz_absolwent.pdf

dla absolwentów Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Deklaracja_absolwenta/2023/PP2019_Zalacznik_3c_deklaracja_uczestnik_KKZ.pdf

W przypadku chęci wystąpienia o dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu należy do deklaracji dołączyć kopię dokumentu uprawniającego do dostosowania (np. opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej). Szczegóły „Komunikacie dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023 (dokument z dnia 19.08.2022 r.)  dostępnym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, pod adresem:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/8.%202023_Dostosowania-PP2019_12%20IX%202022.pdf

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Wyniki egzaminów zawodowych z kwalifikacji zdawanych w sesji 2023 Zima została wyłączona

54. rocznica

10 stycznia 1969 roku powstało Państwowe Technikum Rolnicze w Karolewie.

Szkołę przeniesiono do Karolewa z Bydgoszczy. Szkoła ta od 1975r. weszła w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego i  jest kontynuacją 60-letniej tradycji średniego szkolnictwa rolniczego w Bydgoszczy. Państwowa Średnia Szkoła Rolnicza w Bydgoszczy powstała w 1923r. Była to pierwsza średnia szkoła rolnicza na Pomorzu po pierwszej wojnie światowej. Szkoła była silnym ośrodkiem kształcenia kadr rolniczych. Do 1939r. uczęszczało do niej 720 uczniów.
Z chwilą wybuchu wojny budynki szkoły zostały przejęte przez Niemców. Wojna spowodowała zniszczenie większości pomocy naukowej oraz zbiorów bibliotecznych. Jedynie znikoma ich część została uratowana. Po wojnie szkoła rolnicza wznowiła swą działalność 4 Maja 1945r. Ten okres był trudniejszy od pierwszego. Szkoła w Bydgoszczy funkcjonowała do 1969r. Istniała również szkoła zaoczna i były organizowane różne kursy.
Rok szkolny 1968/69 stanowił trzeci rozdział historii szkoły. W 1969 r. Powołano w Bydgoszczy Wyższą Szkołę Rolniczą. W związku z tym dotychczas istniejące Technikum Rolnicze przeniesiono do Karolewa. W Karolewie mieściła się niegdyś stacja kwarantanny i ochrony roślin. Tam znajdował się nieduży budynek który przystosowano do zajęć szkolnych i administracji, oraz część zabudowań z kilkoma dobudowanymi garażami i dopiero w oddanym do użytku niewielkim kilkudziesięcioosobowym internatem. Ośrodek ten stanowił siedzibę dla szkoły. W pierwszych latach istnienia szkoły w nowej siedzibie na szczególne uznanie
zasługuje praca dyrekcji Szkoły: dyrektora Stefana Olecha, zastępcy dyrektora Witolda Strzeszewskiego, dyrektora administracyjnego Bronisława Zamojdzina i kierownika internatu Zdzisława Sabatowicza. To dzięki Nim oraz zaangażowaniu wszystkich nauczycieli i uczniów szkoła zmieniła oblicze i stawała się kontynuatorką tradycji i wiedzy rolniczej swej poprzedniczki.
W kolejnych latach, rozbudowano budynek szkolny, urządzono obszerną salę gimnastyczną, wybudowano boisko sportowe, uporządkowano otoczenie szkoły. Sale lekcyjne zmieniono w specjalistyczne klaso-pracownie przedmiotowe.

W roku 2019 obchodziliśmy jubileusz 50 lecia naszej szkoły. W tym okresie ukończyło ją kilka tysięcy osób w różnych zawodach i specjalnościach.

Jako szkoła szczycimy się swoimi absolwentami.  Dobrze przygotowani do pracy spełniają się w wybranych przez siebie zawodach. Są wśród nich także osoby, które pełnią lub pełniły ważne funkcje publiczne (parlamentarne, ministerialne, w administracji państwowej i samorządowej ). Wśród naszych absolwentów są m.in. pracownicy naukowi, lekarze, aktorzy, plastycy, nauczyciele, osoby duchowne, żołnierze, policjanci, strażacy. Wielu naszych absolwentów odnosi sukcesy jako właściciele lub menedżerowie firm działających w rolnictwie, agrobiznesie, usługach, handlu, przemyśle. Wielu z nich rozwija swoje pasje, których początek miał miejsce w naszej szkole.

W roku 2023 obchodzić będziemy jeszcze jeden jubileusz. 100 lat temu powstała w Bydgoszczy Państwowa Średnia Szkoła Rolnicza, którą przeniesiono później do Karolewa.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania 54. rocznica została wyłączona

Egzaminy zawodowe

W poniedziałek 9 stycznia 2023 r. rozpoczyna się zimowa sesja egzaminów zawodowych.
W związku z dużym udziałem nauczycieli w zespołach nadzorujących egzaminy poniedziałek 9 stycznia i wtorek 10 stycznia są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych.

Internat dla osób zdających egzaminy będzie czynny od godz. 6.00 w poniedziałek, natomiast pozostałych mieszkańców internatu zapraszamy we wtorek wieczorem lub w środę rano.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Egzaminy zawodowe została wyłączona

Życzenia świąteczno-noworoczne

obraz.png
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Życzenia świąteczno-noworoczne została wyłączona

Pamiętamy o działaczach Solidarność RI

Brak opisu.


Dnia 13 grudnia 2022 r. w kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego na terenie Zespołu Szkół Agro–Ekonomicznych w Karolewie upamiętniono trud działaczy, którzy doprowadzili do utworzenia NSZZ RI „Solidarność”. Delegacja złożona z nauczycieli, uczniów i rodzin uczestników strajku z 1981 r. złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą wydarzenia, związane ze strajkami rolników. Zebrana młodzież wysłuchała krótkiej historii tych protestów. Odczytała ją przedstawicielka samorządu szkolnego Zofia Janiszewska z III t. Następnie przemówił p. Mirosław Burczyński, który po przedstawieniu gości – uczestników i ich rodzin, wspólnie z organizatorami wręczył nagrody finalistom konkursu wiedzy o wydarzeniach lat 1980 – 1981 r. Został on przygotowany przez nauczyciele historii p. Piotra Grolla. Laureatami zostali: Krzysztof Polasik z IV tg – I miejsce, Mikołaj Świtoń z II t – II miejsce, Kacper Saganowski z IV ts. – III miejsce. To upamiętnienie nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie finansowe Starostwa Bydgoskiego. Taka forma upamiętnienia walki rolników o swoje prawa spotkała się z zainteresowaniem ze strony młodzieży i życzliwością pozostałych uczestników wydarzenia.
Delegacja szkolna złożyła jeszcze wiązanki kwiatów pod tablica Bronisława Zamojdzina – patrona szkoły oraz na cmentarzu w Wudzynie na grobie znanego działacza Solidarności Rolników Indywidualnych Urbana Matuszewskiego, gdzie umieszczono również pamiątkową chorągiewkę “zielonej” Solidarności.
Po części oficjalnej miłym akcentem było wspominanie przy kawie wydarzeń sprzed 41 lat

Brak opisu.
Brak opisu.
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Pamiętamy o działaczach Solidarność RI została wyłączona

W Urzędzie wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W uroczystości wzięli udział dyrektorzy szkół oraz uczniowie z najwyższą średnią ocen w poszczególnych szkołach.
Dyplomy wręczali: Radosław Kempiński – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski i Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
Dyplom odebrała Katarzyna Frelich.

Brak opisu.

Stypendium również otrzymał uczeń kl. 4tG Stanisław Tomaszewski

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania została wyłączona

Doktorat dla naszego absolwenta

Miło nam poinformować, że absolwent ZSAE w Karolewie ŁUKASZ NAJDOWSKI uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych i leśnych na Politechnice Bydgoskiej.

Serdecznie gratulujemy uzyskanego tytułu.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Doktorat dla naszego absolwenta została wyłączona