Zajęcia pozalekcyjne

W naszej szkole możesz rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

Uczestniczymy w konkursach recytatorskich, krasomówczych, przeglądach zespołów tanecznych, zawodach sportowych, spektaklach teatralnych, koncertach filharmonicznych, prezentacjach w ramach “Dni Nauki”, zajęciach otwartych prowadzonych przez pracowników naukowych szkół wyższych, wystawach i pokazach rolniczych, targach żywności i gastronomicznych.

Uczestniczymy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, konkursach plastycznych i fotograficznych, konkursach wokalnych.

Uczestniczymy w wycieczkach krajoznawczych i zawodoznawczych.

Rozwijamy zainteresowania muzyką przy współpracy z Filharmonią Pomorską.

Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne

Dzięki wsparciu funduszy unijnych realizujemy w szkole następujące zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w oparciu o projekty opracowane przez nauczycieli naszej szkoły:

 • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego
 • Zajęcia uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • Zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych
 • Zajęcia wspierające
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania kulturalne
 • Zajęcia rozwijające umiejętności językowe:języka angielskiego i języka niemieckiego, zajęcia z native speakerem języka angielskiego i języka niemieckiego
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne i informatyczne
 • Doskonalenie umiejętności zawodowych i żywe lekcje przedsiębiorczości
 • Praktyki i staże zawodowe ułatwiające wejście na rynek pracy

2. Pozostałe zajęcia pozalekcyjne:

 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia zespołu tanecznego “Karolaki”
 • Wyjazdy do teatru

https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Pie%C5%9Bni-i-Ta%C5%84ca-Karolaki-1404991196495801

3.Szczegółowe informacje o terminach zajęć pozalekcyjnych dodatkowych znajdziesz u swoich wychowawców i nauczycieli.