Walczyli o prawo do decydowania o sobie. W regionie trwają uroczystości związane z 36. rocznicą strajku chłopskiego i wydarzeń bydgoskiego marca. Z tej okazji zorganizowano spotkanie uczniów, nauczycieli i przedstawicieli IPN w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie k. Dobrcza. Tamtejsza Izba Pamięci, w której zgromadzono zdjęcia, reprodukcje dokumentów i informacje o przebiegu wydarzeń, istnieje od pięciu lat

- Od młodych lat uczestniczyłem w tych wydarzeniach i pamiętam, jak to wszystko się wydarzyło. Były takie momenty w życiu człowieka trudniejsze i łatwiejsze - wspomina Mirosław Burczyński, inicjator spotkania, uczestnik Bydgoskiego Marca’81.

Później ta historia została zapomniana, zatarta zwłaszcza w tej lokalnej społeczności. - Miał miejsce strajk, który spowodował, że władze ugięły się w końcu i wydały zgodę na rejestrację rolniczej „Solidarności”. Ten strajk trwał ponad miesiąc rozpoczął się 16 marca 1981 roku, a zakończył 17 kwietnia podpisaniem „Porozumienia bydgoskiego" - przypomina dr Krzysztof Osiński z Delegatury Instytutu Pamięci narodowej w Bydgoszczy.

- Przodkowie, dziadkowie uczestniczyli w takich wydarzeniach, staramy się opiekować muzeum, aby stale to podtrzymywać - mówi jeden uczniów szkoły w Karolewie.

- Tradycją naszej szkoły jest prowadzenie tzw. żywych lekcji historii. Spotykamy się po raz kolejny tutaj, żeby uczcić rocznicę Marca’81 roku i jednocześnie przypomnieć, że od pięciu lat mamy tutaj salę tradycji w muzeum - wyjaśnia Stanisław Buś, dyrektor Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie.

- Niezwykle cenna inicjatywa, że to odbywa się w szkole. Zapewne jest to podyktowane tym, że młodzież, która w tej chwili uczęszcza do szkoły, to potomkowie uczestników tych bardzo ważnych wydarzeń - przyznaje Jacek Tarczewski z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.