Informujemy, że zmieniony z uwagi na epidemię kalendarz szkolny zakłada, że w okresie matur pisemnych, tj. w dniach 8-10 czerwca nie odbywają się zajęcia lekcyjne (czyli nauczanie zdalne).
Część nauczycieli, która nie jest zaangażowana w komisje egzaminacyjne, będzie w te dni z uczniami odbywała konsultacje indywidualne i zbiorowe (wg harmonogramu).
Natomiast piątek 12 czerwca (po święcie Bożego Ciała) jest normalnym dniem pracy szkoły.


W poniedziałek 8 czerwca 2020 r. rozpoczynają się egzaminy maturalne.

W ZSAE w Karolewie egzaminy odbędą się w terminach:
poniedziałek 8 czerwca, godz. 9.00 - język polski PP
wtorek 9 czerwca, godz. 9.00 - matematyka PP
środa 10 czerwca, godz. 9.00 - język angielski PP
środa 10 czerwca, godz. 14.00 - język angielski PR
wtorek 16 czerwca, 9.00 - biologia PR

Prosimy uczniów o przybycie na 30-45 minut przed terminem egzaminu.
W związku z sytuacją epidemiczną w tym roku egzaminy maturalne muszą być przeprowadzane zgodnie ze specjalnymi wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Uczniowie są zobowiązani posiadać własne środki ochrony osobistej (maseczki, rękawice), własne przybory do pisania i rysowania oraz własny kalkulator (prosty).
Prosimy o zachowanie środków ostrożności związanych z występującym w Polsce koronawirusem.

Wśród uczniów ZSAE w Karolewie corocznie są stypendyści projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”. Projekt ten jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie informujemy, iż nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2020/2021 będzie trwał od 1 do 30 września 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się Regulaminem przyznawania stypendium oraz z informacjami zawartymi na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II.

Od poniedziałku 1 czerwca rozpoczynamy cykl konsultacji dla wszystkich uczniów, w tym spotkania dla uczniów przygotowujących się do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Harmonogram konsultacji:

1 czerwca, godz.  8-11 – J. Mocna  (psycholog) – dla wszystkich uczniów (sala 4a)
2 czerwca, godz.  9-12  -Piotr Groll (historia, wos)  dla wszystkich uczniów (s.8)
3 czerwca, godz.  9-12  - Stanisław Buś - matematyka (kl. III) – przygotowania do matury 2021 (s.12)
4 czerwca, godz.  9-12 - Stanisław Buś - matematyka (kl. II) – przygotowania do matury 2022 (s.6)
4 czerwca, godz.  9-12 - M. Kaźmierczak (kl. III) – przygotowania do matury 2021 (s.5)
4 czerwca, godz.  12-15 – Stanisław Buś – dla wszystkich uczniów (s.6)
8 czerwca, godz.  10-13 - M. Kaźmierczak – dla wszystkich uczniów (s.5)
8 czerwca, godz.  10-13 – R.Filipowski – dla wszystkich uczniów (s.14)
8 czerwca, godz.  10-13 – K.Jendrzejewska – dla wszystkich uczniów (s.15)
8 czerwca, godz.  10-13 – M. Kalitowska – dla wszystkich uczniów (s.3)
9 czerwca, godz.  10 -13  -Piotr Groll (historia, wos)  dla wszystkich uczniów (s.8)
9 czerwca, godz.  10-13 – M. Wójcicka – dla wszystkich uczniów (s.7)
9 czerwca, godz.  10-13 – A. Zalewska– dla wszystkich uczniów (s.12)
9 czerwca, godz.  10-13 – A.Górecka – dla wszystkich uczniów (s.14)
9 czerwca, godz.  10-13 – R. Gralik – dla wszystkich uczniów (s.9)
9 czerwca, godz.  10-13 – W.Jakubowski – dla wszystkich uczniów (s.8)
9 czerwca, godz.  10-13 - M. Kaźmierczak – dla wszystkich uczniów (s.5)
9 czerwca, godz.  10-13 – W. Woźniak – dla wszystkich uczniów (s.4)
9 czerwca, godz.  10-13 – J. Zielińska– dla wszystkich uczniów (s.6)
9 czerwca, godz.  10-13 – J. Zawiślak– dla wszystkich uczniów (s.22)
10 czerwca, godz.  10-13 - K. Lewandowska – dla wszystkich uczniów (s.7)
10 czerwca, godz.  10-13 – A. Noskow – dla wszystkich uczniów (s.22)
9 VI, g. 10-13 – B. Śniadowska – dla wszystkich uczniów (s.12) -
-ZMIANA TERMINU
10 czerwca, godz.  12-15 – M. Wanka – dla wszystkich uczniów (s.4)
10 czerwca, godz.  10-13 – P. Wasilewski – dla wszystkich uczniów (s.23a)
10 czerwca, godz.  10-13 – A. Zamojdzin – dla wszystkich uczniów (s.22a)
10 czerwca, godz.  10-13 – P. Zamojdzin – dla wszystkich uczniów (s.23)
15 czerwca, godz.  9-13 – R. Jurak-Muziewicz – dla wszystkich uczniów (s.11)

PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

8 czerwca, godz. 10-14 A. Dubielewski, kl. 3tr (s.23)
15 czerwca, godz. 10-13 P. Zamojdzin 3tr (s.22)
17 czerwca, godz. 10-13 A. Zamojdzin 3tr, 4tr (s.22a)
18 czerwca, g. 10-13 P. Zamojdzin 4tr (s.22) - ZMIANA TERMINU!
18 czerwca, godz.  9-13 - M. Kalitowska kl. 4tż (s.3)
18 czerwca, godz.  10-13 – A.Górecka kl. 3tż (s.7)
18 czerwca, godz.  10-13 – K.Lewandowska kl. 3tż (s.14)

Uczniom zaleca się przesłanie zgłoszenia e-mailowego do nauczyciela prowadzącego konsultacje na dzień przed planowanym spotkaniem.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą  Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,

Osoby chore, z podwyższoną temperaturą, mające symptomy choroby nie mogą wziąć udziału w zajęciach.
Zarówno zdający, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie konsultacji, po zajęciu miejsca przy stoliku

Maksymalnie w jednej grupie konsultacyjnej może być 12 uczniów.

Uczeń przynosi na zajęcia własne pomoce dydaktyczne (przybory szkolne)

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne przy opracowaniu zasad realizacji konsultacji wzięto pod uwagę wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie konsultacji w szkole.

KONKURS KANGUR JUŻ W CZWARTEK

Przypominamy, że 28 maja (czwartek) o godzinie 16.30 odbędzie się konkurs KANGUR online na platformie dzwonek.pl

Wszyscy startujący otrzymali indywidualne loginy i hasła, dzięki którym powinni wstępnie zalogować się i wpisać niezbędne dane


Osoby zainteresowane nauką w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie zapraszamy do skorzystania z infolinii. Na wszelkie pytania odpowiedzą: sekretarz szkoły, kierownik kształcenia praktycznego, wicedyrektor i dyrektor szkoły. Prosimy o telefony w dni robocze w godzinach 9-14.

Informujemy tegorocznych maturzystów, że w terminie 25 maja – 5 czerwca 2020 r. odbędą się konsultacje przedmaturalne:

matematyka - p. J.Zielińska- poniedziałki, środy. godz. 8-11, sala nr 6 (4 konsultacje)

biologia – wtorek (p. K. Jendrzejewska) godz.9-12 sala nr 6 (2 konsultacje)

język polski – p. M. Kaźmierczak, czwartki godz.9-12, sala nr 5 (2 konsultacje)

język angielski – p. M. Wanka piątek godz.12-15, sala nr 4 II tydzień środa g.11.15-14.15 sala nr 4 (2 konsultacje)

Uczniom zaleca się przesłanie zgłoszenia e-mailowego do nauczyciela prowadzącego konsultacje na dzień przed planowanym spotkaniem.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą  Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,

Osoby chore, z podwyższoną temperaturą, mające symptomy choroby nie mogą wziąć udziału w zajęciach.
Zarówno zdający, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie konsultacji, po zajęciu miejsca przy stoliku

Maksymalnie w jednej grupie konsultacyjnej może być 12 uczniów.

Uczeń przynosi na zajęcia własne pomoce dydaktyczne (przybory szkolne)

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne przy opracowaniu zasad realizacji konsultacji wzięto pod uwagę wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie konsultacji w szkole.

Przypominamy, że tegoroczna edycja konkursu matematycznego Kangur odbędzie się zdalnie za pomocą internetu. Uczniowie zapisani na konkurs otrzymają indywidualnie loginy i hasła.

W piątek 22 maja organizatorzy zachęcają do wykonania próby zalogowania i wpisania próbnych rozwiązań, natomiast:

w czwartek 28 maja odbędzie się konkurs dla kategorii Student (kl. II, III, IV technikum),

w piątek 29 maja w konkursie wezmą udział uczniowie kl. I technikum w kategorii Junior.

Informujemy, że w tym roku nie odbędą się eliminacje okręgowe i centralne XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W związku z panującą epidemią Komitet Główny OWiUR zdecydował o zakończeniu olimpijskich zmagań na etapie szkolnym.
Więcej na stronie https://www.agropolska.pl/olimpiada/aktualnosci-owiur/koronawirus-zatrzymal-xliv-edycje-owiur-eliminacje-odwolane,139.html

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową (w godzinach popołudniowych)

O szczegółach technicznych konkursu uczniowie zostaną powiadomieni indywidualnie. Konkurs poprzedzony będzie tzw. konkursem próbnym. Terminarz jest następujący:

KategoriaKonkurs próbnyKonkurs Kangur 2020
Student 22.05.202028.05.2020 (czwartek)
Junior 22.05.202029.05.2020 (piątek)
Kadet 25.05.202002.06.2020 (wtorek)
Beniamin25.05.202003.06.2020 (środa)
Maluch 26.05.202004.06.2020 (czwartek)
Żaczek 26.05.202005.06.2020 (piątek)