W ramach Tygodnia Języka Ojczystego do naszej szkoły przyjechali przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej oraz Wyższej Szkoły Gospodarki z Bydgoszczy. Pierwsze warsztaty poprowadziła pani doktor Maryla Bieniek-Majka z KPSW. Każda klasa zapoznała się z tematem kultury języka w komunikacji - ze szczególnym zwróceniem uwagi na kontakt z pracodawcą i klientem. Słuchacze otrzymali kilka cennych wskazówek dotyczących zasad pisania. Jako ciekawostkę odczytano teksty pisane tzw. językiem korporacji. Wykład z panem Filipem Wiśniewskim z WSG odbył się kilka dni później. Tematem spotkania była komunikacja interpersonalna - werbalna i niewerbalna. Uczniowie dowiedzieli się, że aż 65% przekazywanych przez nas komunikatów ma charakter niewerbalny. Okazuje się, że świadomość mocy gestów oraz umiejętność ich odczytywania w rozmowie ma ogromny wpływ na skuteczność komunikacji czy zrozumienie intencji rozmówcy. Finałem całego przedsięwzięcia był konkurs "Ten pomarańcz czy ta pomarańcza", w którym wzięło udział sześćdziesięciu uczestników z całej szkoły! Najlepsze okazały się uczennice klasy pierwszej technikum po szkole podstawowej: Oliwia Marciniak i Klaudia Grudzień, a zaraz za nimi byli Przemysław Najdowski i Wiktoria Klajna z klasy pierwszej branżowej po szkole podstawowej. Spośród nauczycieli najwięcej punktów uzyskała pani Magdalena Wanka (język angielski)! Cała piątka otrzymała z rąk pani Małgorzaty Kaźmierczak i pani Anny Ligman dyplomy, a także skarpetki z "łamańcami językowymi" oraz... pomarańcze! W akcji propagowania kultury języka wzięli też udział słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy ćwiczyli swoje umiejętności językowe z tekstem "Kobiety wykształcone". Mamy nadzieję, że dzięki tego typu inicjatywom młodzież rozwija swoją wiedzę i umiejętności językowe oraz poznaje piękno polszczyzny, o którą zawsze warto dbać. 

Oprac. Anna Ligman

Dziękujemy Szkole Podstawowej z Dobrcza za zaproszenie na kolejną Giełdę Szkół!

Nasza ekipa w składzie: Stefania Padewska, Aleksandra Matuszewska, Natalia Mosińska, Sebastian Glazik, Gabriel Szopiński i Stanisław Tomaszewski nie nadążała z rozdawaniem ulotek! Po pustych tacach domyślamy się, że wszystkie wypieki (przygotowane przez klasę I technikum żywienia) Wam smakowały! Do zobaczenia na warsztatach zawodoznawczych i Drzwiach Otwartych, które odbędą się 9 maja 2020 roku!

Opiekunowie wyjazdu: pani Anna Ligman i pan Przemysław Wasilewski

Nasi maturzyści wzięli przed feriami udział w Drzwiach Otwartych zorganizowanych przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Tematem przewodnim tegorocznej edycji był wykład “Łatwiej, lepiej, skuteczniej – jak zdać maturę z matematyki”, który wygłosił Dariusz Kulma - nauczyciel matematyki z ponad 20-letnim stażem, autor m.in. serii książek dla maturzystów „Jak zdać maturę z matematyki?” Dodatkowo zaproszony gość prowadzi portal i fanpage dla maturzystów pod taką samą nazwą, z których korzystają uczniowie w całym kraju. Czwartoklasiści z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia matematycznego pasjonata.

Mamy nadzieję, że ta wizyta zainspiruje ich do jeszcze większej pracy w przygotowaniach do zbliżającego się egzaminu maturalnego! Opiekunem wycieczki była pani Joanna Zielińska. W spotkaniu uczestniczył także pan dyrektor Stanisław Buś

fot.ze strony UTP

W styczniu obchodziliśmy kolejną rocznicę przeniesienia Zespołu Szkół z Bydgoszczy do Karolewa. To już 51 lat! Klasa III technikum pod opieką pani Joanny Ryńskiej przygotowała na tę okazję wyjątkową uroczystość, którą oficjalnie otworzyła pani wicedyrektor Renata Jurak-Muziewicz. Prowadzący, czyli Stefania Padewska i Łukasz Paliga zaprezentowali młodszym koleżankom i kolegom historię szkoły, a później zaprosili przedstawicieli na quiz. W konkursie nie wzięły udziału klasy, które tego dnia były na praktykach. Zadania zostały sprawdzone przez panie Annę Ligman i Joannę Zielińską. I miejsce zdobyła klasa III technikum, II miejsce - klasa I branżowa SP i III miejsce - klasa IV technikum. Wszystkie klasy otrzymały dyplomy za udział, a najlepsi drobne upominki. Podczas uroczystości wysłuchaliśmy także wspomnienia Powrotu Bydgoszczy do Macierzy. Całemu spotkaniu towarzyszyła piękna muzyka i kameralna atmosfera. Na koniec wszyscy obejrzeli film o szkole.

Fot. Krzysztof Zalewski

Oprac. A. Ligman

STOP PALENIU TYTONIU!
W ramach Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego IFMSA-Poland Oddział w Bydgoszczy (https://www.facebook.com/oddzialbydgoszcz/) odbyły się w naszej szkole spotkania z panią Karoliną Bartoszewicz. Studentka pierwszego roku medycyny, która realizując „Projekt AntiTobacco - dla życia bez tytoniu”, opowiedziała o wpływie palenia tytoniu na organizm człowieka (skutki krótko i długoterminowe). Poruszyła także problem szkodliwości e-papierosów. W warsztatach wzięło udział osiem klas. Spotkania odbyły się czwartego grudnia i dwudziestego drugiego stycznia. Koordynatorem działań w naszej szkole była pani psycholog Jadwiga Mocna.

Oprac. K. Bartoszewicz/ A. Ligman
Fot. J. Mocna

Uczniowie klasy IV technikum żywienia i technikum rolniczego z naszej szkoły rozpoczęli oficjalne odliczanie do matury! Ich wielki bal odbył się w Gościńcu przy Młynie w Pruszczu. Razem z maturzystami bawili się: dyrekcja, grono pedagogiczne oraz rodzice. Nie zabrakło programu artystycznego oraz ciekawych zagadek. Wszyscy bawili się do białego rana! Na zdjęciu uczniowie klasy IV technikum z wychowawczynią panią Karoliną Jendrzejewską. 

fot. Jakub Budnik

Klasa 2 branżowa zwiedziła dziś regionalny oddział Telewizji Polskiej w Bydgoszczy. Uczniowie zobaczyli pracę nad przygotowaniem materiału oraz wcielili się w role nadzorujących techniczną stronę programu telewizyjnego. Nie zabrakło także wizyty w charakteryzatorni oraz w studiu nagraniowym, skąd transmitowany jest program "Zbliżenia", "Prognoza pogody", a także spotkania z zaproszonymi gośćmi. Druga część wycieczki odbyła się na kręgielni, gdzie wszyscy mogli wykazać się swoimi sportowymi umiejętnościami i doskonałą kondycją;). Opiekunami wycieczki były panie: Renata Gralik i Anna Ligman.

Trwa zimowa sesja egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. W najbliższy weekend do części praktycznej egzaminu RL.03 (prowadzenie produkcji rolniczej) przystąpią słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Grupa 23 osób zmierzy się z zadaniami o charakterze praktycznym.

Egzaminy odbędą się w sobotę, niedzielę i poniedziałek (18-20 stycznia) o godz. 9.00 i 15.00.

Miesięcznik edukacyjny Perspektywy ogłosił kolejne rankingi szkół średnich. Miło nam poinformować, że Technikum w Karolewie znalazło się na liście szkół w tzw. rankingu olimpijskim.

W tym roku szkoła znalazła się na 14. miejscu w województwie kujawsko-pomorskim i na 156. miejscu w kraju wśród wszystkich typów szkół w Polsce (lice i technika)

W ubiegłym roku szkoła uplasowała się na 14. miejscu w województwie kujawsko-pomorskim i na 148. miejscu w kraju.

Poniżej prezentujemy listę "szkół olimpijskich" w województwie kujawsko-pomorskim. Ranking otwiera Liceum Akademickie w Toruniu. Warto zauważyć, że w rankingu wojewódzkim dominują szkoły z Torunia, Bydgoszczy, Inowrocławia, Włocławka i Grudziądza. Technikum w Karolewie jest pierwszą szkołą z małych miejscowości znajdującą się w zestawieniu.

Ranking powstał przy uwzględnieniu wyników ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad przedmiotowych i zawodowych.

Coroczne sukcesy uczniów z Karolewa w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych znalazły swoje odzwierciedlenie w tegorocznym i ubiegłorocznym rankingu.

Przy ustalaniu miejsc rankingowych brana jest pod uwagę liczba uczniów szkoły.