Informuję, że w poniedziałek 3 września wznowiona zostanie komunikacja PKS na trasie Koronowo-Karolewo. Poranny wyjazd z Koronowa o 7.45.

Natomiast zawieszone zostają czasowo kursy przewoźnika prywatnego na trasie Wałdowo-Pruszcz-Karolewo.

Informacje te zostały przekazane przez przewoźników drogą telefoniczną do szkoły w piątek 31 sierpnia br.

(Stanisław Buś)

Dla uczniów mieszkających w rejonie Koronowa mamy bardzo dobrą wiadomość.

W pierwszych dniach września uruchomione zostanie połączenie autobusowe łączące Koronowo z Karolewem. Autobus poranny wyjeżdżałby z Koronowa ok. 7.45, natomiast wyjazd z Karolewa nastąpi ok. godz. 15.

Prosimy uczniów i rodziców o wysyłanie pisemnych deklaracji na wykupienie biletu miesięcznego na tej trasie. Deklaracje można przesłać na adres zsae@wp.pl

Prosimy też o telefony do sekretariatu potwierdzające zamiar korzystania z autobusu.

Dziękujemy Dyrekcji PKS Bydgoszcz sp. z o.o. za życzliwe podejście do prośby dyrektora szkoły.

(Stanisław Buś)

 

Uwaga: uczniowie klas pierwszych technikum i szkoły branżowej I stopnia Podręczniki do języka polskiego, matematyki i języka angielskiego otrzymają w szkole (proszę tych podręczników nie kupować)

  PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - TECHNIKUM CZTEROLETNIE

JĘZYK POLSKI

- Chmiel Małgorzata, Kostrzewa Eliza: „Ponad słowami” klasa I  część 1 i 2.
Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum Wyd. Nowa Era – technikum – klasa 1

- Chmiel Małgorzata, Równy Anna: „Ponad słowami”  Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum -  klasa II , część 1   Wyd. Nowa Era –  technikum – klasa 2

 • Chmiel Małgorzata, Równy Anna: „Ponad słowami” Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum – klasa II  część 2   Nowa Era –technikum – klasa 3
 • Chmiel Małgorzata, Równy Anna: „Ponad słowami” Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum – klasa III    Nowa Era – technikum - klasy 4

JĘZYK ANGIELSKI

David Spencer: Gateway 2 Plus Student's Book – klasy pierwsze
David Spencer: Gateway 2 Plus Workbook – klasy pierwsze
David Spencer: Gateway 2 Plus Student's Book- klasy drugie
David Spencer: Gateway 2 Plus Workbook – klasy pierwsze

 • Umińska, B.Hastings ; Repetytorium Maturalne – poziom podstawowy, Wyd. Pearson Longman - technikum klasa 3
 • Evans ; Matura Repetytorium – kontynuacja ; Wyd. Egis
 • technikum - wszystkie kl . 4

JĘZYK NIEMIECKI
-„Direkt neu 1A”  -  Wyd. LektorKlett – technikum – klasa 1
-„Direkt neu  1B”  - Wyd. LektorKlett -  technikum – klasa 2
„Direkt neu 2A”   LektorKlett  - technikum - klasa 3
-„ Direkt neu 2B”, „Direkt neu 3” Wyd. LektorKlett – podręcznik z ćwiczeniami –technikum – wszystkie klasy 4

HISTORIA

 • Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow: Poznać przeszłość. Wiek XX Zakres podstawowy Wydawnictwo Nowa Era - technikum – klasy 1

HISTORIA i SPOŁECZEŃSTWO

-Maćkowski  Tomasz  „Poznać przeszłość. Ojczysty panteon i ojczyste spory”  Wyd. Nowa Era technikum –  klasa 3

-Jarosław Centek „Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość”; Karol Kłodziński, Tomasz Krzemiński

„Poznać przeszłość. Europa i świat” Wydawnictwo Nowa Era – wszystkie klasy 4 technikum

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 • Janicki Arkadiusz – „W centrum uwagi” Nowa Era 2012
  technikum-  klasa  2

KULTURA

„Spotkania z kulturą” Wyd. Nowa Era - –  technikum– klasa 1

GEOGRAFIA
-Uliszak Radosław, Wiedermann Krzysztof „Oblicza geografii” : Wyd. Nowa Era –  technikum – kl. 1

BIOLOGIA
Bonar Emilia, Czachorowski Stanisław „Biologia na czasie” Wydawnictwo Nowa Era –  technikum – klasa 1

 • Guzik M. Jastrzębska E. Kozik R. Matuszewska R. Pyłka-Gutowska E. Zamachowski W. „Biologia na czasie 1” zakres rozszerzony Nowa Era –technikum – klasa I2
 • Guzik M. Jastrzębska E. Kozik R. Matuszewska R. Pyłka-Gutowska E. Zamachowski W. „Biologia na czasie 2” zakres rozszerzony Nowa Era –technikum – klasa 3

CHEMIA

 • Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod,  Janusz Mrzigod – „To jest chemia” Wyd. Nowa Era; – technikum – klasa 1

FIZYKA

 • Braun Marcin, Śliwa Weronika : „Odkryć fizykę” Nowa Era - technikum– klasa 1

MATEMATYKA

 • Antek Maciej, Belka Krzysztof, Grabowski Piotr –„Prosto do matury 1” Zakres podstawowy.  Wydawnictwo: Nowa Era – technikum – klasa 1  
 • Antek Maciej, Belka Krzysztof, Grabowski Piotr –„Prosto do matury” 1 „Prosto do matury” 2    Zakres  podstawowy – Wyd. Nowa Era – technikum– klasa 2
 • Antek Maciej, Belka Krzysztof, Grabowski Piotr – „Prosto do matury” 2 Zakres  podstawowy – Wyd. Nowa Era -technikum – klasa 3
 • Antek Maciej, Belka Krzysztof, Grabowski Piotr – „Prosto do matury”3 Zakres podstawowy – Wyd. Nowa Era  –technikum – wszystkie klasy 4

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • Breitkopf Bogusław, Cieśla Mariusz „Po prostu” Edukacja dla bezpieczeństwa Wyd. WSiP  -  technikum – klasa 1

INFORMATYKA

 • Arkadiusz Gawełek, Informatyka zakres podstawowy, seria Odkrywamy świat na nowo, Wyd. OPERON –technikum – klasa 1

BHP

-Bukała Wanda, Szczęch Krzysztof – „Bezpieczeństwo i higiena pracy”  Wyd. WSiP technikum – klasa 1

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał – „Krok w przedsiębiorczość + zeszyt ćwiczeń

Wyd. Nowa Era  2012  - technikum– klasy 1 i 2

RELIGIA

 • Zbigniew Marek – W Kościele – Wydawnictwo WAM – technikum – klasy 1
 • Zbigniew Marek – W świecie – Wydawnictwo WAM – technikum – klasy 2-3
 • Zbigniew Marek – W rodzinie – Wydawnictwo WAM –technikum – wszystkie klasy 4

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 Szkoła Branżowa I Stopnia /Zasadnicza Szkoła Zawodowa

JĘZYK POLSKI

-Nowosielska Elżbieta, Szydłowska Urszula – Zrozumieć świat 1 . Wyd. Nowa Era   –szkoła branżowa I stopnia – klasa 1 -Nowosielska Elżbieta, Szydłowska Urszula – Zrozumieć świat 2. i   Zrozumieć świat 3 Wyd. Nowa Era  2012 – szkoła zasadnicza – klasa 2

JĘZYK ANGIELSKI

 • Conford- Gateway 1. oraz Annie Cornford: Gateway 1 Workbook Wyd. Macmillan  – szkoła branżowa I stopnia – klasa 1 i   zasadnicza szkoła zawodowa - klasa  2

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY

 • Baude A., Inesta A,. Iglesias M. - Ready to order elementary English for restaurant industry – Wyd. Longman  - klasa I   i klasa II  ( w zawodzie kucharz)

HISTORIA

 • Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow: Poznać przeszłość. Wiek XX Zakres podstawowy Wydawnictwo – Nowa Era– szkoła branżowa I stopnia – klasy 1 i 2

GEOGRAFIA

 • Uliszak Radosław, Wiedermann Krzysztof – „Oblicza geografii”

Wyd.. Nowa Era   -  szkoła branżowa I stopnia – klasa 1

MATEMATYKA

 • Wej Karolina, Babiański Wojciech: Matematyka  1 .Podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych – Wydawnictwo Nowa Era – szkoła branżowa I stopnia – klasa  1
 • Wej Karolina, Babiański Wojciech: Matematyka  1 i 2  .Podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych – Wydawnictwo Nowa Era – szkoła branżowa I stopnia – klasa  2

BIOLOGIA

 • Bonar Emilia, Krzeszowiec-Jeleń Weronika, Czachorowski Stanisław „Biologia na czasie” zakres podstawowy  . Wydawnictwo Nowa Era –  szkoła branżowa I stopnia – klasa 1

CHEMIA

 • Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod,  Janusz Mrzigod – „To jest chemia”  wydawnictwo: Nowa Era  - szkoła branżowa I stopnia - klasa 1

FIZYKA

 • Braun Marcin, Śliwa Weronika : „Odkryć fizykę” Wyd. Nowa Era 447/2012 - szkoła branżowa I stopnia –  klasa 1

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • Breitkopf B. Cieśla M. - EDB – PO PROSTU -  WSiP – szkoła branżowa I stopnia – klasa 1

INFORMATYKA

 • Arkadiusz Gawełek, Informatyka zakres podstawowy , wyd. OPERON –– szkoła branżowa I stopnia -klasa 1

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał - Krok w przedsiębiorczość + zeszyt ćwiczeń

Wyd. Nowa Era –  szkoła branżowa I stopnia – klasa 1

RELIGIA

 • Zbigniew Marek „Ze zmartwychwstałym w społeczeństwie”. Kraków. Wyd. WAM. Księża Jezuici Kraków 2012 – szkoła branżowa I stopnia –  klasa 1
 • Zbigniew Marek „Ze zmartwychwstałym w rodzinie”. Kraków. Wyd. WAM. Księża Jezuici Kraków – szkoła branżowa I stopnia –  klasy 2 i 3

WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE

 • - Janicki Arkadiusz – „W centrum uwagi” Nowa Era - szkoła branżowa I stopnia -  klasa

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
Szkoła Branżowa I stopnia/ ZSZ -  zawód  KUCHARZ

 1. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

- Makieła Z., Rachwał T. – „Prowadzenie działalności gospodarczej” – klasa III 

PRZEDMIOTY   ZAWODOWE  - TECHNIKA

zawód : TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 • Gadomska E., Nizińska A., Maśka A.; Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. cz.V

Wyd.Hortpress – klasa IV

 • Jóźwik-Jaworska K., - Podstawy kosztorysowania w architekturze krajobrazu.Wyd. Hortpress – klasa IV  

URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA OBIEKTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 • Gadomski K., Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni,  II,  tom II i tom III    - klasa IV
 • Grontkowska A. – Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu – Wyd. Hortpress    klasa IV

zawód : TECHNIK ROLNIK

PRODUKCJA ROŚLINNA

 • Czerwiński Zbigniew i inni – Produkcja roślinna cz.I i II  . Wyd. Rea - klasa I
 • Czerwiński Zbigniew i inni – Produkcja roślinna cz.I i II . Wyd. Rea - klasa II 
 • Czerwiński Zbigniew i inni – Produkcja roślinna cz. II . Wyd. Rea - klasa III 
 • Kościelniak , M. Dreczka –„Nowoczesna uprawa zbóż” Apra – klasa III
 • Czerwiński Zbigniew i inni – Produkcja roślinna cz.II i III . Wyd. Rea - klasa IV

TECHNIKA W ROLNICTWIE

 • Kulka Andrzej –Technika w rolnictwie  I i II . Wyd. Rea 2009-klasa I
 • Kulka Andrzej –Technika w rolnictwie  I i II . Wyd. Rea 2009-klasa II

PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

 • Podręcznik kierowcy kat. B klasa II

PRODUKCJA ZWIERZĘCA

 • Marciniak-Kula Ewa „Produkcja zwierzęca” cz. I Rea  - klasa I
 • Biesiada-Drzazga Barbara, Jeleń Bronisław i inni „Produkcja zwierzęca” cz. II Rea
 • klasa II, III
 • Biesiada-Drzazga Barbara, Jeleń Bronisław i inni „Produkcja zwierzęca” cz.II i III  Rea   - klasa IV

zawód: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W GASTRONOMII

 • Gorzelany Teresa. Aue Wiesława „ Prowadzenie działalności gospodarczej” Wyd. WSiP – klasa II

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM

 • Kmiołek Anna – „Sporządzanie napojów i potraw.Towaroznawstwo i przechowywanie żywności” Wyd.

WSiP – klasa I  , II

 • Hanna Kunachowicz, Ierena Nadolna, Beata Przygoda, Beata Sińska - „Zasady żywienia. Planowanie i ocena” , podręcznik, WSiP – klasa II

WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GASTRONOMII

 • Kasperek Agnieszka, Kondratowicz Marzena – „Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii” Wyd. WSiP - klasa I

Przypominamy,  że egzaminy poprawkowe z poszczególnych przedmiotów odbędą się 28 i 29 sierpnia wg harmonogramu:

wtorek - 28 sierpnia 2018 r. godz. 8.00

Matematyka  (kl. IVt., III t)
WOS (kl.II ZSZ)
Geografia ( kl. It,  IBr)

środa -  29 sierpnia 2018 r.  godz. 8.00

Język angielski (kl. It)
Historia (kl. IBr, kl.II ZSZ)
Język angielski w rolnictwie kl. III t

Nauczyciele Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie we współpracy z uczniami zakończyli realizację projektu w ramach programu ERASMUS +.

Od czerwca 2017 roku do końca maja 2018 r. ZSAE jako beneficjent realizowało projekt: ”Razem dla siebie, szkoły i uczniów”. Dzięki otrzymanym funduszom nauczyciele mieli możliwość doskonalenia umiejętności metodycznych i językowych nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego, nawiązania współpracy międzynarodowej z innymi szkołami, rozpoczęcia międzynarodowych inicjatyw i projektów.
Zwiększyła się ilość międzynarodowych inicjatyw. Zrealizowano projekty międzynarodowe z wykorzystaniem platformy eTwinning. Pierwszy pt: ”My passions" ze szkołami Rumunii, Grecji, Turcji, Armenii, Hiszpanii i Ukrainy. Partnerskie szkoły zorganizowały wystawy w swoich szkołach, przygotowały plakaty o pasjach swoich kolegów z innych krajów. Następny to "The symbolism of flowers" - kraje uczestniczące to: Turcja, Rumunia i Ukraina, projekt jeszcze trwa. Szkoła brała udział w akcji z okazji Dnia eTwinning. Zorganizowano konkursy i wystawę dotyczącą "żywych obrazów'. Uczniowie uczestniczyli w Tygodniu Języków Obcych, mogli spróbować tradycyjne potrawy Irlandii, Austrii i Anglii. Kolejne przedsięwzięcie to interaktywny Słownik gwary uczniowskiej we współpracy ze szkołą w Bydgoszczy. W trakcie realizacji jest projekt pt: "A product, a recipe" z Włochami i Francją. Nawiązanie znajomości z rówieśnikami z innych krajów przyczyniło się do zainteresowania zagadnieniami międzykulturowymi. Ciekawiej prowadzone zajęcia (np. poprzez szersze korzystanie z TIK i bardziej komunikacyjne podejście) oraz lepiej dobrane metody sprawiły, że uczniowie klasy maturalnej utrzymali wysoką zdawalność na egzaminie maturalnym z języka angielskiego. Aby lepiej przygotować młodzież do pracy w środowisku europejskim, grupa uczniów uczestniczyła w warsztatach organizowanych przez Regionalny Punkt Eurodesk Bydgoszcz przy Wyższej Szkole Gospodarki pt: "Papiery do kariery", opracowanych przez sieć Eurodesk Polska i Krajowe Centrum Europass. Warsztaty uczyły, jak odnaleźć się na rynku pracy i edukacji, poznać swoje słabe i mocne strony oraz skutecznie zaprezentować swoje kwalifikacje w kraju i za granicą z pomocą portfolio Europass i CV online.

Odbyły się 2 szkolenia dotyczące programu eTwinning oraz nowoczesnych technologii. Aby lepiej zaplanować współpracę międzynarodową nauczyciele uczestniczyli w krajowym seminarium kontaktowym z eTwinning. W minionym roku szkolnym realizowano innowację pedagogiczną pt: „eTwinning i TIK – uczenie się języków obcych”.

Zdobyte doświadczenia szkoła ma zamiar wykorzystać przy realizacji projektu dla uczniów w nowym roku szkolnym. W dalszym ciągu szkoła będzie uczestniczyć w międzynarodowych inicjatywach. Planujemy projekty również w języku niemieckim.

Szkolny koordynator projektu ERASMUS +,  Agnieszka Gwizdała

Kilka ciepłych dni wystarczyło, by na szkolne pole w Karolewie mógł wjechać kombajn. Rozpoczęły się (i zakończyły) żniwa.

Kłosy prezentują się bardzo dobrze.
Kombajn New Holland radził sobie w polu doskonale

SONY DSC