Przeskocz do treści

Informuję, że konsultacje maturalne z matematyki dla uczniów kl. 4t odbędą się w grupach we wtorki (TR) i czwartki (TŻ) w godz. 8:30-12:00 w sali nr 6. (Stanisław Buś).

Miło nam poinformować, że wnioski dyrektora szkoły o dofinansowanie zakupu 3 monitorów interaktywnych do Technikum i 3 monitorów do Branżowej Szkoły I Stopnia zostały pozytywnie zaopiniowane przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
Dzięki dofinansowaniu w wysokości łącznej 28 tys. zł baza szkoły zdecydowanie ulegnie wzbogaceniu

Wsparcie szkoły nastąpi w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

W środę 11 listopada 2020 r. obchodzimy 102. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Z okazji święta na terenie naszej szkoły wywieszono flagi państwowe.

Ponieważ z uwagi na aktualną sytuację nie możemy w szkole zorganizować święta, zachęcamy uczniów, pracowników, absolwentów i rodziców do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji "Niepodległa do hymnu". Szczegóły na stronie: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/niepodlegla-do-hymnu-2020-dolacz-do-akcji/

Informujemy, że nastąpiła zmiana adresu poczty elektronicznej naszej szkoły. Prosimy o komunikowanie się ze szkołą poprzez adres:

sekretariat@zsae-karolewo.pl

dotychczasowa skrzynka zsae@wp.pl będzie stopniowo wygaszana.

Ponadto w celu usprawnienia zarządzania szkołą oraz na potrzeby nauczania zdalnego wszyscy pracownicy i uczniowie posiadają nowe konta pocztowe imię.nazwisko@zsae-karolewo.pl

Uczniowie proszeni są o aktywację swojego konta na stronie google.com według instrukcji otrzymanej od wychowawców na dotychczasowe e-maile.

OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

W piątek 23 października 2020 r. odbyły się eliminacje szkolne XLIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Agrobiznes
1. Więckowski Mateusz , 2. Szypryt Dominik , 3. Szmanda Kacper

Architektura krajobrazu
1. Matuszewska Aleksandra, 2. Lewandowska Izabela 3. Zagozdon Patryk

Gastronomia
1. Kamińska Dagmara, 2. Szymczyk Dominika 2. Zabłocki Krystian

Mechanizacja rolnictwa
1. Krasulak Dawid 2. Więckowski Mateusz 3.Dąbrowski Maciej

Produkcja roślinna
1. Stefania Padewska 2. Dawid Krasulak 3. Mateusz Więckowski

Produkcja zwierzęca
1. Litkowski Michał, 2. Stachowicz Tymoteusz, 3. Lewandowski Rafał

Technologia żywności
1. Glazik Sebastian 2. Siwak Karolina 3.Szymczyk Dominika

Weterynaria
1. Janiszewska Zofia, 2. Januszewska Natalia, 3. Ziętak Karolina

Zwycięzcy poszczególnych bloków będą reprezentowali szkołę na etapie okręgowym Olimpiady (woj. pomorskie i kujawsko-pomorskie)

Dyrekcja szkoły dziękuje wszystkim uczniom za zdalny udział w konkursie i gratuluje uczniom, którzy zajęli miejsca na podium. Wręczenie dyplomów i upominków nastąpi po powrocie uczniów do szkoły.

Specjalne podziękowania należą się nauczycielom, którzy przeprowadzili zdalny test i sprawdzili prace konkursowe.

Warto podkreślić, ze w olimpijskich zmaganiach wzięli udział prawie wszyscy uczniowie Technikum w Karolewie

Informujemy, że uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawców bez zmian w wyznaczonych dniach.

Kursy w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego (Bydgoszcz, ul. Rajska) będą się odbywały metodą zdalną (do odwołania)