Od lewej: Marta Grucka, Krzysztof Zalewski, Kacper Szmanda, Daria Jaszkowska, Szymon Szamrowicz, Aleksandra Matuszewska

Sześcioro reprezentantów ZSAE w Karolewie reprezentowało szkołę w zawodach okręgowych XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Olbrzymi sukces odniosła Daria Jaszkowska (kl. III T), która wygrała konkurs w bloku produkcja zwierzęca. Dzięki temu osiągnięciu Daria awansowała do finału centralnego Olimpiady.

Ceremonia wręczenia nagród.

Składamy serdeczne gratulacje Darii, jej Rodzicom oraz nauczycielom, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Życzymy powodzenia w finale krajowym.
Dziękujemy całej szóstce za godne reprezentowanie szkoły

Z okazji Świąt Wielkanocnych zapraszamy na okolicznościową wystawę, której otwarcie odbędzie się 13 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 w karolewskim szkolnym muzeum.

Na wystawie można zobaczyć:
rękodzieło słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG filia Karolewo,
akcenty rzeźbiarskie Mariana Ciaciucha,
reprodukcje arcydzieł sztuki malarskiej.

Muzeum tego dnia otwarte do godz. 18.00

ZAPRASZAMY
Słuchaczki UTW i dyrektor szkoły


W związku z toczącymi się w mediach dyskusjami na temat ewentualnego zagrożenia udziału uczniów w egzaminach maturalnych spowodowanego brakiem klasyfikacji końcoworocznej, wyjaśniam że w obliczu zagrożenia strajkiem wystąpiłem do Rady Pedagogicznej o podjęcie uchwały dotyczącej klasyfikacji uczniów klas maturalnych w Czteroletnim Technikum i Liceum dla Dorosłych.

Informuję, że Rada Pedagogiczna ZSAE w Karolewie podjęła 4 kwietnia br. uchwałę o klasyfikowaniu ww. uczniów.

W związku z powyższym wszystkie osoby zgłoszone do egzaminów maturalnych mają prawo przystąpić do matury w maju br.

W piątek 12 kwietnia w Grubnie k. Chełmna odbędą się zmagania uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego w ramach 43. Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Będzie to etap okręgowy, z którego najlepsi uczniowie uzyskają awans do finału centralnego. Naszą szkołę reprezentuje 6 uczniów.

Naszym reprezentantom życzymy powodzenia i upragnionego awansu do szczebla centralnego olimpiady.

Przypominamy, że wyjazd z opiekunem nastąpi w piątek 12 kwietnia już o 7.00

Informuję uczniów i rodziców, że akcja protestacyjna organizowana w szkole przez ZNP trwa nadal. W strajku bierze udział większość nauczycieli i jeden pracownik obsługi szkoły.

W środę 10 kwietnia sytuacja prawdopodobnie nie zmieni się. Większość planowanych zajęć nie odbędzie się, natomiast dla uczniów, którzy będą w szkole zorganizujemy szereg zajęć, m.in. zajęcia przedmaturalne z matematyki i języka polskiego.

Uczniowie mogą skorzystać z wyżywienia w stołówce, normalnie funkcjonuje internat.

Uczniów i Rodziców proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji.

W piątek 12 kwietnia w Grubnie sześcioro naszych uczniów wyjedzie na etap okręgowy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Wyjazd ze szkoły o godz. 7.00.

Z poważaniem
Stanisław Buś - Dyrektor ZSAE w Karolewie

Informujemy, że w poniedziałek 8 kwietnia br. w ZSEA Karolewie rozpocznie się akcja strajkowa organizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Mimo to szkoła podczas trwania akcji zapewni każdemu chętnemu do przyjścia do szkoły uczniowi bezpieczny i ciekawy pobyt w szkole.

Dla obecnych w szkole uczniów będą zorganizowane zajęcia. Zapraszamy szczególnie uczniów klasy IV technikum na konsultacje przygotowujące do egzaminu maturalnego.

Na przyjęcie mieszkańców będzie przygotowany internat, normalnie będzie funkcjonowała stołówka szkolna z całodziennym wyżywieniem.

Za ewentualne problemy wynikające z zaistniałej sytuacji z góry przepraszam.

Z poważaniem
Stanisław Buś - dyrektor szkoły

W środę 27 marca 2019 r. w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie odbyło się tradycyjne spotkanie uczestników strajków chłopskich sprzed 38 lat. Uroczystość odbyła się pod patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza i Starosty Bydgoskiego Wojciecha Porzycha. Uroczystość miała patriotyczny charakter. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego odśpiewano hymn państwowy, szkolny zespół Karolaki zaprezentował zestaw tańców ludowych. Przybyłych gości powitał gospodarz uroczystości dyrektor Stanisław Buś. Specjalnym gościem uroczystości był Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober, który podczas spotkania wręczył rodzinie Zdzisława Kontnego medal Marszałka Województwa. W imieniu Starosty Bydgoskiego zabrał głos radny powiatu Tadeusz Zamłyński, który podziękował szkole za trud corocznej organizacji spotkania, przedstawił również swoje refleksje z roku 1981. Głos zabrali również gospodarze gminy Dobrcz: Wójt Andrzej Berdych i Przewodnicząca Rady Gminy Monika Kuberska, która odważnie zaapelowała do młodzieży o kultywowanie polskiej tradycji. W imieniu zaproszonych uczestników strajku głos zabrała mieszkanka gminy Dobrcz Ewa Mes, która podziękowała szkole za pielęgnowanie historii strajków rolniczych poprzez coroczne organizowanie uroczystości i prowadzenie szkolnej izby tradycji w lokalnym muzeum przez emerytowaną nauczycielkę szkoły Jolantę Zamojdzin-Sobólską. Wspomnienia roku 1981 r. uzupełnił Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Jan Krygier. Główną częścią uroczystości był wykład na temat wydarzeń marcowych w Bydgoszczy wygłoszony przez dra Krzysztofa Osińskiego z bydgoskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Uczestnicy spotkanie zwiedzili szkolną izbę tradycji, natomiast reprezentanci okolicznych szkół wzięli udział w konkursie historycznym dotyczącym strajków rolniczych z 1981 r. Konkurs zakończył się zwycięstwem zespołu z Kotomierza, II miejsce zajęli uczniowie z Wudzyna, natomiast III miejsce przypadło uczniom kl. I Technikum w Karolewie. Równorzędne IV miejsca przypadły reprezentacjom Borówna i Łowinka. Zwycięzcy otrzymali puchar Starosty Bydgoskiego, a reprezentanci trzech najlepszych szkół otrzymali również nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy uroczystości z przyjemnością zakończyli pobyt w Karolewie przy kawie i słodkościach przygotowanych przez szkolną kuchnię.