Przeskocz do treści

Recytowali, śpiewali i tańczyli - walentynkowy konkurs w Karolewie

Jeszcze przed feriami samorządowi uczniowskiemu z naszej szkoły udało się zmobilozować swoje koleżanki oraz kolegów i zorganizować Przegląd Twórczości Walentynkowej. Zadaniem każdej klasy było ubrać przedstawiciela w strój Amora/Kupidyna. Następnie trzeba było napisać miłosny tekst, który wytypowany uczeń miał przeczytać lub zaśpiewać przed całą szkolną społecznością. Zabawy przy tym było co nie miara! Finał odbył się na długiej przerwie. Komisja w składzie: pani Anita Kowalewska, pani Małgorzata Kaźmierczak i pan Andrzej Dubielewski przyznała pierwsze miejsce klasie IV technikum, której Amor (w tej roli Roland Kuffel) zaśpiewał do melodii "Ściernisko" Golec uOrkiestry tekst o historii miłosnej z Karolewa. Drugie miejsce zdobyli uczniowie z klasy II technikum (Maciej Zalewski) oraz III technikum (Kacper Kujawa), natomiast trzecie - klasa I technikum (Darek Nowicki). Samorząd dodatkowo nagrodził klasę czwartą za największą ilość czerwonych akcentów na swoich strojach. Kreatywnie i z humorem - tak wyglądał ostatni dzień przez feriami w Zespole Szkół w Karolewie!

oprac. Anna Ligman

fot. Jarosław Runka

W Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie słuchacze Uniwersytetu III Wieku WSG Filia Karolewo po wykładzie pt." Świat oszalał - czy zawsze tak było? Najwięksi dyktatorzy ludzkości" przedstawionym przez dr Katarzynę Grysińską - Jarmuła zebrali się na spotkaniu noworocznym. Dopisali zaproszeni goście ks. prałat Antoni Bunikowski, wójt gminy Dobrcz Krzysztof Szala, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Wiesław Raczkowski, Marta Szulc, radna powiatu Małgorzata Kaźmierczak, sołtys Wudzynka Małgorzata Wesołowska, sołtys Wudzyna Klara Nowakowska, sołtys Kotomierza Edyta Wszołek. Uczniowie z internatu Zespołu Szkół dla zaproszonych gości i słuchaczy UTW przedstawili krótką historię Karolewa z okazji 49 lat Szkoły w Karolewie i wspomnienie o Patronie szkoły Bronisławie Zamojdzinie. Zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

        Pan dyrektor Zespołu Szkół Stanisław Buś wręczył podziękowania dla osób wspierających działalność szkoły. Głos zabrał wójt Krzysztof Szala, który jest absolwentem Technikum Rolniczego z 1969 roku, wspominał przeprowadzkę Technikum Rolniczego z Bydgoszczy do Karolewa, przygotowanie sal lekcyjnych do nauki oraz życie w internacie. Następnie przy zastawionym słodkościami stole w bardzo miłej i życzliwej atmosferze był czas na rozmowy, wspomnienia i plany na przyszłość.

Jolanta Sobólska

 

Pączki rządzą w Karolewie!
Z inicjatywy samorządu uczniowskiego uczniowie klasy I technikum żywienia pod opieką pani Katarzyny Lewandowskiej przygotowali pyszne pączusie, które można było posmakować na długiej przerwie. Pieniądze zebrane ze sprzedaży w kwocie - 56 złotych zostały przekazane na Fundusz Rady Rodziców. Dziękujemy klasie I technikum za pyszne wypieki, życzymy wszystkim smacznego Tłustego Czwartku!
Samorząd Uczniowski

"Ten pomarańcz czy ta pomarańcza?"

Konkurs językowy za nami! Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który obchodzony jest 21 lutego, odbył się w naszej szkole konkurs językowy pt. "Ten pomarańcz czy ta pomarańcza?" Był to pierwszy etap całego cyklu. Mamy nadzieję, że w kolejnych wezmą udział słuchacze z liceum dla dorosłych, florystki z zaocznej szkoły policealnej oraz uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Do konkurencji w Karolewie zgłosiło się trzydziestu jeden uczestników, w tym dwoje nauczycieli. Wszyscy zmierzyli się z tym samym testem, który wyłonił najlepszych:

1 miejsce - Julia Pawłowska III technikum
2 miejsce - pani Karolina Jendrzejewska, Agnieszka Łaszkowska i Kasia Bojarska z IV technikum
3 miejsce - Angelika Tecłaf i Marcin Redzimski z IV technikum
wyróżnienie - pani Joanna Zielińska, Paweł Kowalski z IV technikum

Nikt nie zrobił błędu w pytaniu: "Ten pomarańcz czy ta pomarańcza?"

oprac. koordynator konkursu: Anna Ligman