Przeskocz do treści

Szkoły dla dorosłych

 

Zapraszamy osoby dorosłe do nauki:

w Liceum Ogólnokształcącym

  • absolwentów gimnazjum i ośmioklasowej szkoły podstawowej- nauka trwa 3 lata (6 semestrów);
  • absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej - nauka trwa 2 lata (4 semestry)
  • forma organizacji zajęć - zaoczna

Druk wniosku o przyjęcie do pobrania tutaj: wniosek_o_przyjecie_do_liceum_dorosli

w Szkole Policealnej:

  • w zawodzie florysta
  • w zawodzie technik weterynarii

Druk wniosku o przyjęcie do pobrania tutaj: wniosek_o_przyjecie_do_szkoly_policealnej

Najważniejsze terminy rekrutacji do szkół dla dorosłych:

od 30 maja 2016 r. do 4 lipca 2016 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 25 lipca 2016 roku Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 25 lipca 2016 roku- Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia odpowiednio:

1) oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej

2) oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia praktycznego w zawodzie (dotyczy szkoły policealnej)

do 28 lipca 2016 roku- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

TERMINY_REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

 

CAM00167

 

ZASADY NABORU DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

 

UWAGA !!!

NAUKA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I W SZKOLE POLICEALNEJ JEST BEZPŁATNA

Wszystkim zainteresowanym podniesieniem swoich kwalifikacji szkoła oferuje profesjonalną kadrę nauczycielską, nasze doświadczenie i dobrze wyposażone pracownie do nauki.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie zespołu szkół od poniedziałku do piątku w  godzinach 7:30-15:00 i pod telefonami: 52 3819276, 507 748 901

Lokalizacja szkoły