Przeskocz do treści

W sobotę 25 maja odbyła się w Karolewie uroczystość z okazji 50-lecia Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina. W uroczystości wzięło udział 320 absolwentów, zaproszeni goście oraz aktualni i emerytowani pracownicy szkoły. Z okazji święta szkołę odwiedził Senator RP Józef Łyczak (absolwent szkoły), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Ryszard Zarudzki (absolwent). Uroczystość rozpoczęła się od występu zespołu muzycznego Big Bang pod kierownictwem Romualda Graula, później popisywał się swoimi umiejętnościami szkolny zespół Karolaki. Po powitaniu gości przez przewodniczącego komitetu zjazdowego Wojciecha Mojzesowicza i dyrektora szkoły  Stanisława Busia w imieniu organu prowadzącego szkołę zabrał głos Starosta Bydgoski Wojciech Porzych. Wiele ciepłych słów do zebranych wygłosił senator Józef Łyczak, a minister i wiceminister rolnictwa przekazali szkole okolicznościowy okazały puchar. Minister wręczył siedmiu osobom związanym ze szkołą odznaki "Zasłużony dla Rolnictwa". Otrzymali je: Małgorzata Kaźmierczak, Lilianna Chmiel, Mirosława Kalitowska, Jolanta Zamojdzin-Sobólska, Sabina Deron, Paweł Schmelter i Waldemar Woźniak.
Zaproszeni goście przekazali szereg życzeń dla szkoły obchodzącej jubileusz. Miedzy innymi w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty list gratulacyjny przekazała starszy wizytator Emilia Balana Mroczkowska.Uroczystość zakończyła się przepięknym występem Zespołu Pieśni i Tańca "Ziemia Bydgoska", który gorąco oklaskiwany był przez uczestników wydarzenia.

Senator RP Józef Łyczak
Współgospodarzem uroczystości był Starosta Bydgoski Wojciech Porzych (organ prowadzący)
Jan Krzysztof Ardanowski -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ryszard Zarudzki - Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - absolwent szkoły w Karolewie
W imieniu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty list gratulacyjny przekazała starszy wizytator p. Emilia Balana-Mroczkowska

Informujemy, że uroczystość z okazji 50-lecia Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina  w Karolewie odbędzie się w sobotę 25 maja 2019 r.


Program zjazdu 25 maja 2019 r.
- godz.10 –rejestracja uczestników, wydawanie pakietów okolicznościowych - godz. 12:00  - część oficjalna w sali gimnastycznej
-ok. godz.14 -  przerwa na posiłek, spotkania w grupach
16-18 -  zwiedzanie szkoły, spotkania absolwentów z nauczycielami
18-23 - spotkanie integracyjne przy muzyce w sali gimnastycznej

Uroczystość będzie poprzedzona o godz. 10:00 Mszą Świętą w kościele parafialnym w Wudzynie, po której złożymy wiązankę kwiatów na grobie Patrona Szkoły.

W uroczystości weźmie udział ponad 300 absolwentów, aktualni i emerytowani pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście.

Informujemy, że po zakończeniu egzaminów maturalnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego kolejne dni będą normalnymi dniami pracy dla uczniów i nauczycieli.

Od czwartku 9 maja lekcje odbywać się będą wg planu.

Maturzyści mają przed sobą jeszcze egzamin z biologii (piątek, 10 maja oraz egzaminy ustne z języka polskiego i j. angielskiego (14, 16 maja)