Informujemy, że uroczystość z okazji 50-lecia Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina  w Karolewie odbędzie się w sobotę 25 maja 2019 r.


Program zjazdu 25 maja 2019 r.
- godz.10 –rejestracja uczestników, wydawanie pakietów okolicznościowych - godz. 12:00  - część oficjalna w sali gimnastycznej
-ok. godz.14 -  przerwa na posiłek, spotkania w grupach
16-18 -  zwiedzanie szkoły, spotkania absolwentów z nauczycielami
18-23 - spotkanie integracyjne przy muzyce w sali gimnastycznej

Uroczystość będzie poprzedzona o godz. 10:00 Mszą Świętą w kościele parafialnym w Wudzynie, po której złożymy wiązankę kwiatów na grobie Patrona Szkoły.

W uroczystości weźmie udział ponad 300 absolwentów, aktualni i emerytowani pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście.

Informujemy, że po zakończeniu egzaminów maturalnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego kolejne dni będą normalnymi dniami pracy dla uczniów i nauczycieli.

Od czwartku 9 maja lekcje odbywać się będą wg planu.

Maturzyści mają przed sobą jeszcze egzamin z biologii (piątek, 10 maja oraz egzaminy ustne z języka polskiego i j. angielskiego (14, 16 maja)

Informuję, że do szkoły wpłynęło oficjalne pismo ze Związku Nauczycielstwa Polskiego informujące o zawieszeniu strajku w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie.

W związku z powyższym w poniedziałek 29 kwietnia br. odbędą się zajęcia lekcyjne zgodnie z planem.

Dyrektor szkoły Stanisław Buś

Serdecznie zapraszamy na uroczystość zakończenia nauki w Czteroletnim Technikum w Karolewie oraz w Liceum dla Dorosłych.

Uroczystość rozpocznie się w piątek 26 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 w sali nr 23a w budynku nr 3 naszej szkoły.

Informujemy, że w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie trwa nadal akcja strajkowa. Ponieważ strajkuje większość nauczycieli, zorganizowanie zajęć zgodnie z planem lekcji jest niemożliwe.

W oparciu o nauczycieli, którzy nie biorą udziału w akcji strajkowej zorganizowane będą od godz. 8.00 następujące zajęcia:

  • przygotowujące do matury z języka polskiego
  • przygotowujące do matury z matematyki
  • zajęcia z matematyki i języka polskiego dla chętnych uczniów z klas I-III
  • zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych w kwalifikacjach rolniczych
  • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (czytelnia)

Jeżeli będzie zapotrzebowanie, uruchomione zostaną dyżury w internacie.

W stołówce można skorzystać z całodziennego wyżywienia.

Od lewej: Marta Grucka, Krzysztof Zalewski, Kacper Szmanda, Daria Jaszkowska, Szymon Szamrowicz, Aleksandra Matuszewska

Sześcioro reprezentantów ZSAE w Karolewie reprezentowało szkołę w zawodach okręgowych XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Olbrzymi sukces odniosła Daria Jaszkowska (kl. III T), która wygrała konkurs w bloku produkcja zwierzęca. Dzięki temu osiągnięciu Daria awansowała do finału centralnego Olimpiady.

Ceremonia wręczenia nagród.

Składamy serdeczne gratulacje Darii, jej Rodzicom oraz nauczycielom, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Życzymy powodzenia w finale krajowym.
Dziękujemy całej szóstce za godne reprezentowanie szkoły

Z okazji Świąt Wielkanocnych zapraszamy na okolicznościową wystawę, której otwarcie odbędzie się 13 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 w karolewskim szkolnym muzeum.

Na wystawie można zobaczyć:
rękodzieło słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG filia Karolewo,
akcenty rzeźbiarskie Mariana Ciaciucha,
reprodukcje arcydzieł sztuki malarskiej.

Muzeum tego dnia otwarte do godz. 18.00

ZAPRASZAMY
Słuchaczki UTW i dyrektor szkoły


W związku z toczącymi się w mediach dyskusjami na temat ewentualnego zagrożenia udziału uczniów w egzaminach maturalnych spowodowanego brakiem klasyfikacji końcoworocznej, wyjaśniam że w obliczu zagrożenia strajkiem wystąpiłem do Rady Pedagogicznej o podjęcie uchwały dotyczącej klasyfikacji uczniów klas maturalnych w Czteroletnim Technikum i Liceum dla Dorosłych.

Informuję, że Rada Pedagogiczna ZSAE w Karolewie podjęła 4 kwietnia br. uchwałę o klasyfikowaniu ww. uczniów.

W związku z powyższym wszystkie osoby zgłoszone do egzaminów maturalnych mają prawo przystąpić do matury w maju br.

W piątek 12 kwietnia w Grubnie k. Chełmna odbędą się zmagania uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego w ramach 43. Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Będzie to etap okręgowy, z którego najlepsi uczniowie uzyskają awans do finału centralnego. Naszą szkołę reprezentuje 6 uczniów.

Naszym reprezentantom życzymy powodzenia i upragnionego awansu do szczebla centralnego olimpiady.

Przypominamy, że wyjazd z opiekunem nastąpi w piątek 12 kwietnia już o 7.00