Informujemy, że ogłoszenie wyników tegorocznych egzaminów maturalnych nastąpi we wtorek 11 sierpnia 2020 r

Prosimy o odbiór dokumentów wydanych przez OKE w Gdańsku w szkolnym sekretariacie w godz. 9-15.

Z przyjemnością informujemy, że baza dydaktyczna naszej szkoły w sposób istotny wzbogaciła się.
W ramach realizacji programu "Rozwój bazy kształcenia zawodowego w powiecie bydgoskim" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakupiony został nowy ciągnik rolniczy za kwotę 381 tys. zł.

Celem zakupu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w powiecie bydgoskim poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie.

Ciągnik prezentuje się imponująco. Jest to ciągnik o mocy 145 KM marki New Holland, typ T7.175.

Wykorzystany zostanie do zajęć zawodowych praktycznych, obsługi szkolnego pola i do nauki jazdy dla uczniów.

Składamy podziękowania Starostwu Powiatowemu w Bydgoszczy za wkład w przygotowanie i skuteczne zrealizowanie projektu europejskiego, w ramach którego dokonano zakupu..


Z uwagi na zagrożenie koronawirusem zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się odrębnie dla każdej klasy.


Prosimy uczniów o zachowania środków bezpieczeństwa (maseczki, dezynfekcja rąk, zachowanie bezpiecznego dystansu).

klasagodzinasala
1t-G10.30sala gimnastyczna
1t-SP9.00s.12
2t9.00sala gimnastyczna
3t11.30sala gimnastyczna
3 br10.00s.6
1 br - Grozdanie świadectw 1.09.2020 r.
1 br - SProzdanie świadectw 1.09.2020 r.
2 brrozdanie świadectw 1.09.2020 r.

Klasa 4 technikum - spotkanie z wychowawcą 31 sierpnia 2020 r. (w dniu rozdania zaświadczeń OKE)

W dniach 20-23 czerwca odbywają się w Minikowie KRAJOWE DNI POLA organizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Krajowe Dni Pola 2020 to unikalne w skali kraju wydarzenie podczas którego odbywają się pokazy i prezentacje na 11 hektarach pól, prezentowany jest potencjał ponad 500 odmian roślin uprawnych, a liczni producenci sprzętu rolniczego pokazują swoje urządzenia i maszyny.

Równolegle z pokazami odbywają się wideokonferencje, w których biorą udział nasi nauczyciele. W sobotniej części wydarzenia wziął udział dyrektor szkoły, liczni uczniowie i ich rodzice.

W ZSAE w Karolewie egzaminy odbędą się w terminach:
- poniedziałek 22 czerwca, godz. 13.00 - (etap praktyczny); R.16 i T.15
- wtorek 23 czerwca, godz. 10.00 - (etap pisemny); RL.03, TG.07, AU.20, MG.18
- wtorek 23 czerwca, godz. 12.00 - (etap pisemny); R.16 i T.15
- w dniach 28-30 czerwca o godz. 9.00 i 15.00 (etap praktyczny) RL.03
- w dniach 29 czerwca do 1 lipca o godz. 8.00, 12.00, 16.00 (etap praktyczny) TG.07

Prosimy uczniów o przybycie na 30-45 minut przed terminem egzaminu.
W związku z sytuacją epidemiczną w tym roku egzaminy zawodowe muszą być przeprowadzane zgodnie ze specjalnymi wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Uczniowie są zobowiązani posiadać własne środki ochrony osobistej (maseczki, rękawice).

Podczas egzaminów praktycznych w kwalifikacjach :  AU.20 , MG.18. RL.03 i TG.07 wymagany jest strój roboczy (ochronny) wynikający ze specyfiki zawodu.

Zdający egzamin w kwalifikacji TG.07 powinni posiadać orzeczenie  lekarskie (badania sanitarne)

    Na część pisemną zdający przynosi kalkulator prosty.

  Wszyscy zdający powinni mieć długopis ( pióro ) z czarnym tuszem
( atramentem ).

kwalifikacja Nazwa zawodu Zdający przynosi na egzamin
R.16 Technik rolnik Kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, temperówkę
T.15 Technik  żywienia i usług gastronomicznych Kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę
AU.20   Sprzedawca Kalkulator prosty
MG.18   Mechanik pojazdów samochodowych Kalkulator prosty
RL.03 Technik rolnik , rolnik Kalkulator prosty
TG.07 Technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz Kalkulator prosty


Prosimy o zachowanie środków ostrożności związanych z występującym w Polsce koronawirusem.


W czwartek 18 czerwca zapraszamy na ostatnie konsultacje przed egzaminami zawodowymi.
godz. 10-13 p.Zbigniew Dolny kl 3, 4 tr (s.22) - ZMIANA TERMINU i OSOBY PROWADZĄCEJ!
godz.  9-13 - p.Mirosława Kalitowska kl. 4tż (s.3)
godz.  10-13 – p. Aleksandra Górecka kl. 3tż (s.7)
godz.  10-13 – p. Katarzyna Lewandowska kl. 3tż (s.14) czwartek w godz. 10-13