Lista lektur – branżowa szkoła I stopnia

 • Biblia, fragmenty: Księgi Rodzaju, Księgi Hioba;
 • Jan Parandowski, Mitologia, cz. I Grecja – mity nieomawiane w szkole podstawowej;
 • Homer, Iliada (fragmenty);
 • Sofokles, Antygona;
 • Bogurodzica;
 • Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
 • Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
 • Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; 9.
  wybrane wiersze: Mikołaj Sęp-Szarzyński, Jan Andrzej Morsztyn;
 • Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);
 • William Szekspir, Romeo i Julia;
 • Molier, Skąpiec;
 • Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;
 • Adam Mickiewicz, Oda do młodości, wybrane ballady, wybrane wiersze;
 • Juliusz Słowacki, wybrane wiersze;
 • Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;
 • Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu;
 • Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
 • Henryk Sienkiewicz, Potop;
 • wybrane wiersze: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff;
 • Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom l – Jesień);
 • wybrane wiersze następujących poetów: Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy;
 • Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu; Ludzie, którzy szli;
 • Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
 • wybrane wiersze następujących poetów: Stanisław Baliński, wybrane
 • wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane
 • wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, w tym
 • wybrane wiersze z tomu Raport z oblężonego miasta, Marcin Świetlicki;
 • Sławomir Mrożek, Tango;
 • Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);
 • Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
 • Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);
 • powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Jacka Kaczmarskiego, Agnieszki Osieckiej