Przeskocz do treści

Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych odbyły się 30 stycznia w Solcu Kujawskim. Drużyna dziewcząt w składzie Karolina Weyna i Justyna Łazarz oraz drużyna męska Sebastian Rokita i Jacek Remus zajęli pierwsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych. Otrzymali złote medale i dyplomy dla szkoły.

Opiekunem i fotografem nl wf-u Waldemar Woźniak.

Dnia 19 stycznia 2018 roku (piątek) w Muzeum odbyło się przestawienie z okazji Święta Szkoły.
Uroczystość przygotowali wychowankowie internatu pod opieką pani Beaty Śniadowskiej.
Uczniowie zaangażowani w organizację przedstawienia: 1. Aleksandra Strużewska - II technikum 2. Anna Duzowska - I technikum 3. Karol Dudziński - I technikum 4. Radosław Sabiniarz - I technikum 5. Adrian Freter - III technikum 6. Krzysztof Zalewski - II technikum
fot. Krzysztof Zalewski

W Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina trwają kolejne przygotowania do XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Etap szkolny, który odbył się jesienią 2017 roku wyłonił liderów z każdego bloku. Wśród reprezentacji z Karolewa znaleźli się uczniowie z doświadczeniem olimpijskim, a także nowicjusze.
            „Olimpiada umożliwia nam sprawdzenie siebie w wybranej dziedzinie. Osobiście próbowałem różnych działów: od mechanizacji rolnictwa po produkcję roślinną, ale dopiero w agrobiznesie udało mi się odnieść sukces na etapie szkolnym” – wspomina uczeń klasy IV technikum Marcin Januszewski. Jego młodszy kolega z klasy III technikum Mariusz Mosiński posiada już doświadczenie na etapie okręgowym, które zdobył w ubiegłym roku: „Zeszłoroczny konkurs wiele mnie nauczył. Nie udało mi się wyjść z etapu okręgowego, ale zająłem w nim aż czwarte miejsce. Konkurencja była bardzo duża, a moje umiejętności i wiedza były o wiele mniejsze niż teraz. Tym razem także będę startował w bloku produkcja roślinna. Moim opiekunem jest pan Zbigniew Dolny.” Wśród olimpijskich nowicjuszy znalazł się Adrian Marunowski z IV technikum, który również pod opieką pana Zbigniewa Dolnego przygotowuje się w bloku produkcja zwierzęca: „Początkowo próbowałem sił w agrobiznesie, ale to produkcją zwierzęcą od zawsze się interesowałem, dlatego cieszę się, że właśnie w tej dziedzinie zająłem pierwsze miejsce. Do etapu okręgowego będę przygotowywał się z testów oraz ze stron internetowych. Interesuję się zwierzętami w gospodarstwie, tym jak polepszać wyniki produkcji zwierząt, dlatego czytam liczne artykuły na ten temat. Sądzę że połączenie teorii z praktyką, czyli pracą w rodzinnym gospodarstwie, może dać dobre wyniki.” Marcin Redzimski kolejny uczeń klasy IV technikum również na etapie okręgowym olimpiady pojawi się po raz pierwszy: „Jestem uczniem technikum żywienia i usług gastronomicznych, dlatego wybranie bloku gastronomicznego było dla mnie oczywiste! Wcześniej nie miałem styczności z olimpiadą, w tym roku chcę się zaangażować w stu procentach, w czym na pewno pomoże mi mój opiekun pani Mirosława Kalitowska. Po zdaniu matury chciałbym pójść na studia z dietetyki, tym bardziej doświadczenie związane z olimpiadą jest dla mnie niezwykle cenne. Prywatnie lubię gotować i jeść – najbardziej kuchnię włoską!” W bloku architektura krajobrazu pod kierunkiem pani Karoliny Jendrzejewskiej swoich sił próbuje Patrycja Jankowska także z klasy IV technikum. Jest to jej trzecia próba olimpijska: „Wcześniejsze doświadczenia nauczyły mnie tego, że nie mogę się szybko poddawać i muszę pracować nad materiałem już od samego początku. Dlatego teraz mam zamiar zrobić dużo testów oraz przeczytać wiele książek, by uzyskać wyższy wynik. Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury myślę, że mogłabym kontynuować swoją przygodę z architekturą krajobrazu - byłaby to bardzo przyjemna praca!” Koleżanka z klasy Patrycji, czyli Angelika Tecłaf również posiada już pewne doświadczenie związane z olimpiadą: „W tym roku wybrałam inny dział, a mianowicie: technologię żywienia. Chcę spróbować czegoś nowego. Poprzednio startowałam w bloku gastronomia i niestety swoją przygodę zakończyłam na etapie okręgowym. Wcześniejsze doświadczenia nauczyły mnie, że do osiągnięcia sukcesu potrzeba bardzo dużo pracy. Mam mnóstwo testów związanych właśnie z tym działem i mam nadzieję, że systematyczna praca przyniesie to zamierzone efekty. Moim opiekunem jest pani Mirosława Kalitowska”. W grupie olimpijczyków z Karolewa jest także laureat ostatniej edycji olimpiady Paweł Kowalski, który po raz kolejny startuje w bloku mechanizacja rolnictwa. Razem z opiekunem panem Andrzejem Dubielewskim liczy na polepszenie zeszłorocznego wyniku, ale zdaje sobie sprawę z tego, że nie będzie to łatwe zważywszy na liczne obowiązki związane z przygotowaniami do tegorocznej matury.
            Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Ministerstwo Środowiska. Uczniów z Karolewa czeka pracowity semestr, zwłaszcza że sześcioro z nich wiosną tego roku podchodzi do egzaminu maturalnego. Ich plany często powiązane są z dziedziną, którą reprezentują na olimpiadzie. Zawód, który wybrali jest odzwierciedleniem  prywatnych zainteresowań, a przecież bardzo ważne jest to, aby w życiu wykonywać pracę, którą się naprawdę lubi. Tegoroczne eliminacje okręgowe dla naszego regionu już po raz drugi w historii konkursu odbędą się właśnie w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie. Termin eliminacji to 21 kwietnia. Wszyscy olimpijczycy mogą liczyć na wsparcie dyrektora szkoły pana Stanisława Busia, swoich opiekunów, wychowawców oraz pozostałych nauczycieli. Zadaniem Zespołu Szkół jest jak co roku stworzenie odpowiednich warunków do tego, aby uczniowie mogli spełnić swoje marzenia i odnieść sukces!
Oprac. Anna Ligman

 

W środę 17 stycznia wraz z wychowawcą Karoliną Jendrzejewską wybraliśmy się na wycieczkę do biblioteki UKW w Bydgoszczy. Mimo niesprzyjających warunków udało nam się dotrzeć na miejsce, gdzie czekała na nas Pani Joanna Ryńska. Razem wyruszyliśmy na zwiedzanie biblioteki UKW. Mieliśmy okazję zobaczyć dwa piętra biblioteki, na których zostaliśmy zapoznani z jej ofertą. Następnie wybraliśmy się do kina Cinema City na film Jumanji przygoda w dżungli.

Uczniowie klasy  IIT

"Dojrzałość to nie kwiat to jest owoc, Do kwiatu się dorasta, Do owocu dojrzewa..." - klasa IV technikum swój pierwszy dorosły bal ma już za sobą! "To właśnie od nas zależy w jaki sposób w to dorosłe życie wejdziemy, dlatego bardzo cieszymy się z tego, że jesteście tutaj razem z nami, aby uczcić ten magiczny, przełomowy wieczór" - zwrócili się do nauczycieli i gości prowadzący uroczystość Marcin Redzimski i Paweł Kowalski. Uroczystość odbyła się w Pruszczu w Gościńcu przy Młynie.

Magiczny wieczór rozpoczął się od przemówienia pana dyrektora Stanisława Busia, który życzył uczniom udanej zabawy oraz sukcesów na egzaminach. Patryk Głowiński fragmentem "Pana Tadeusza" zaprosił wszystkich nauczycieli i gości do poloneza: "Moi drodzy, poloneza czas zacząć!" Klasa IV technikum zaprezentowała także układ przygotowany przez ucznia klasy Jacka Remusa do kompozycji Bartosza Chajdeckiego. Kolejnym punktem programu były podziękowania dla dyrektora, nauczycieli i rodziców. Pani Żaneta Bojarska w imieniu wszystkich rodziców wygłosiła wzruszające przemówienie. Niespodzianką dla nauczycieli był występ artystyczny, który zaangażował prawie całą klasę. Uczniowie przedstawili swój pierwszy dzień w szkole i lekcje z poszczególnymi nauczycielami. Po tym humorystycznym akcencie przyszedł czas na wzruszające i gorące podziękowania dla wychowawcy klasy pani Anny Ligman: "Dziękujemy pani, że mogliśmy być dla pani najpierw małymi, a potem dużymi dziećmi..." - mówił uczeń klasy Paweł Kowalski. 

Nad oprawą muzyczną czuwał pan Tomasz Berent, który urozmaicił zabawę licznymi konkursami. Zabawa w Gościńcu przy Młynie trwała do białego rana...

 oprac. klasa IV technikum ZSAE Karolewo

Projekt Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych w Powiecie Bydgoskim polega na doposażeniu trzech szkół zawodowych w powiecie. Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie (ZSZ), Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim (ZSOiZ) i Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie (ZSAE).

W ZSZ zostaną rozbudowane i przebudowane warsztaty szkolne służące nauce przedmiotu technik mechanik i mechanik pojazdów samochodowych. Roboty budowlane polegają na powiększeniu powierzchni warsztatów i lepszemu dostosowaniu pomieszczeń do obecnych wymogów szkoły. Warsztaty te zostaną również wyposażone w specjalistyczne urządzenia. Drugim elementem projektu realizowanym w tej szkole jest zakup wyposażenia do nauki przedmiotu technik informatyk.
W ZSZiO planuje się adaptację oraz wyposażenie dwóch pracowni mechatronicznych, natomiast w ZSAE zaplanowano zakup wyposażenia do nauki w zawodzie technik rolnik.

W wyniku realizacji projektu poprawi się baza dydaktyczna naszych szkół. Wsparte zostanie nauczanie w zawodach technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik i technik rolnik. Wszystkie wymienione zawody są kluczowe w województwie kujawsko-pomorskim. Dzięki uzyskanemu wsparciu baza dydaktyczna szkół w powiecie bydgoskim będzie dorównywała wyposażeniu innych szkół w regionie.

Wszystkie zakupy i roboty budowlane w ramach projektu będą wykonane w roku 2018.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 2 289 612,51 zł. Na realizację projektu uzyskaliśmy dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 946 170, 63 (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020), wkład własny Powiatu Bydgoskiego wyniesie 343 441,88 zł

Zakres projektu realizowanego w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie obejmuje:

a)      rozbudowę i przebudowę budynku warsztatów szkolnych w wyniku której powiększy się powierzchnia istniejącej pracowni obróbki ręcznej oraz powstanie nowa pracownia programowania i obsługi obrabiarek CNC, a układ pomieszczeń będzie bardziej odpowiadał obecnym i przyszłym potrzebom placówki.

Przewidywany zakres prac:

- rozbudowa budynku o powierzchnię 89,96m2, w wyniku której powiększy się powierzchnia istniejącej pracowni obróbki

ręcznej oraz powstanie nowa pracownia programowania i obsługi obrabiarek CNC,

- wykonanie schodów zewnętrznych przy projektowanym wejściu do budynku warsztatów szkolnych.

- przebudowa pracowni obsługi silników samochodowych (2 pomieszczenia)

- przebudowa innych pomieszczeń w celu dostosowania ich do obecnych potrzeb placówki

- montaż/demontaż drzwi w niezbędnym zakresie, wykucie / zamurowanie otworów drzwiowych

- przebudowa szatni i toalet

- zamurowanie niepotrzebnych otworów okiennych, montaż naświetli dachowych

- przebudowa instalacji c.o.

- przebudowa instalacji elektrycznej

- przebudowa instalacji wod.-kan.

- przebudowa instalacji monitoringu

- przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej

- przebudowa schodów zewnętrznych do portierni

- docieplenie ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych

- docieplenie stropodachów

- wymianę daszków żelbetowych na daszki z poliwęglanu

- wymiana orynnowania

- wymiana obróbek blacharskich

- wykonanie opaski grysowej wokół budynku

- roboty wykończeniowe wewnątrz budynku

b) zakup nowego wyposażenia do nauki zawodu technik mechanik i mechanik pojazdów samochodowych. Planuje się zakup dwóch urządzeń tj.: szarpaka mechanicznego oraz urządzenia do sprawdzania skuteczności tłumienia układu zawieszenia pojazdów o dmc do 3,5 t, które zostaną zamontowane w wyremontowanych warsztatach.

c) zakup nowego wyposażenia do nauki zawodu technik informatyk – planujemy zakup 3 serwerów, które posłużą celom dydaktycznym w szkole

Czteroletnie Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim

Zakres prac:

- adaptacja Sali do potrzeb „Pracowni Technicznego Wspomagania Projektowania” :

- adaptacja Sali nr 44 do potrzeb „Poradni Robotyki i Automatyki” :

- wyposażenie pracowni mechatronicznych oraz zakup cyfrowego laboratorium językowego dla przedmiotu technik mechatronik

Zespół Szkół Agro-ekonomicznych w Karolewie

- zakup maszyn rolniczych do nauki zawodu technik rolnik: przyczepy rolniczej, bron polowych, włóki łąkowo-polowej, ładowacza czołowego z osprzętem i opryskiwacza polowego