Internat

internat

 

Internat zespołu szkół znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. Uczniowie zamieszkują w pokojach 2 - osobowych. 

Uczniowie szkoły zamieszkujący w internacie mają zapewnione warunki do nauki i do rozwijania swoich zainteresowań.

Wyżywienie w internacie obejmuje trzy posiłki podstawowe (śniadanie, obiad, kolację) oraz drugie śniadanie i podwieczorek.

Internat zapewnia opiekę nocną.

W czasie wolnym młodzież ma możliwość korzystania z siłowni, sali gimnastycznej, boiska sportowego oraz uczestniczenia w wycieczkach i wyjazdach do kina, teatru itp.

Czas prac internatu: niedziela od godziny 18.00 -  piątek do godziny 16.00

Opłaty za pobyt w internacie składają się z dwóch części:

-Wyżywienie- 10 złotych dziennie

-Zakwaterowanie (utrzymanie miejsca w internacie)- 70 złotych na miesiąc


Rekrutacja do internatu odbywa się na następujących zasadach:

Uczniowie szkoły zamieszkujący dotychczas w internacie:

Do dnia 16 maja 2016 roku – złożenie do wychowawców internatu, przez rodziców dzieci lub przez osoby pełnoletnie pisemnych deklaracji o kontynuowaniu pobytu w internacie w następnym roku szkolnym.

Kandydaci do klas pierwszych oraz uczniowie szkoły nie zamieszkujący dotychczas w internacie:

23 maja 2016 roku – Poinformowanie kandydatów o liczbie wolnych miejsc w internacie na stronie internetowej szkoły www.zsae-karolewo.home.pl.

Od dnia 23 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku – Złożenie przez rodziców dzieci lub przez osoby pełnoletnie wniosków o przyjęcie do internatu.

Do dnia 18 lipca 2016 roku, na podstawie złożonych wniosków komisja rekrutacyjna ogłosi listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia do internatu oraz osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do internatu- wpisanych na listę rezerwową.

Do dnia 25 lipca 2016 roku podanie do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole, listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do internatu.

Do dnia 27 lipca 2016 roku potwierdzenie przez kandydatów do klas pierwszych woli zamieszkania w internacie w roku szkolnym 2016/ 2017.

Rekrutacja uzupełniająca

 Po dniu 27 lipca 2017 roku prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca do internatu dla uczniów przyjętych do klas pierwszych oraz dla pozostałych uczniów szkoły.

WNIOSEK_o przyjęcie do internatu

 

Stołówka szkolna

Oferuje możliwość zjedzenia zupy lub wypicia ciepłych napojów na dużej przerwie

(godz. 11.25-11.45) oraz możliwość spożycia obiadu dla uczniów szkoły

Kawiarenka szkolna

Założona i prowadzona przez uczniów naszej szkoły. Oferuje możliwość zjedzenia przekąsek lub wypicia ciepłych napojów w czasie przerw.