II Mała Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczej

II MAŁA OLIMPIADA WIEDZY ROLNICZEJ

Zachęcamy uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału

w II Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, która w FORMIE ZDALNEJ odbędzie się 8 grudnia 2021 r. w godz. 12:00

Test zawiera 70 pytań dostosowanych do możliwości uczniów szkół podstawowych z zakresu:

· agrobiznesu,

· architektury krajobrazu,

· gastronomii,

· produkcji roślinnej,

· produkcji zwierzęcej

· techniki w rolnictwie

· oraz weterynarii.

Celem Małej Olimpiady jest popularyzacja wiedzy związanej z rolnictwem wśród młodzieży szkolnej oraz wyłonienie i nagrodzenie laureatów konkursu.

Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie posiada bogate doświadczenia z ruchem olimpijskim.
Nasi uczniowie już 54 razy byli finalistami lub laureatami szczebla centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (na poziomie szkół średnich).
Jesteśmy przekonani, że tegoroczni laureaci naszego konkursu w przyszłości z powodzeniem będą startować w olimpiadach dla uczniów szkół średnich.

Prosimy o rozpropagowanie naszego konkursu poprzez przekazanie drogą elektroniczną regulaminu uczniom klas VII i VIII (ewentualnie VI).

Będziemy również wdzięczni za bezpośrednie zachęcenie uczniów do udziału w naszym nowatorskim przedsięwzięciu.

Prosimy również o usprawiedliwienie nieobecności uczestników konkursu na zajęciach lekcyjnych .

Informujemy, że w pierwszej edycji konkursu wzięło udział 19 uczniów z 5 powiatów woj. kujawsko-pomorskiego.

Z góry dziękujemy za życzliwość.

Z wyrazami szacunku

Stanisław Buś – Dyrektor ZSAE w Karolewie

Przemysław Wasilewski – koordynator szkolny olimpiady

II Mała Olimpiada Wiedzy Rolniczej

R e g u l a m i n

 1. Organizatorem Olimpiady jest Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie.
 2. Uczestnikami Olimpiady są uczniowie szkół podstawowych.
 3. Olimpiada odbywa się zdalnie.
 4. Aby wziąć udział w Olimpiadzie należy do dnia 06.12.2021 do godz. 12.00 przesłać zgłoszenie na adres: konkurs@zsae-karolewo.pl wg przedstawionego poniżej wzoru:

imię i nazwisko: ………………………….

nazwa szkoły: ……………………………

miejscowość: ……………………………..

klasa: ……………………………………..

adres e-mail: ………………………………

 1. Testy zostaną przesłane na podane w zgłoszeniach adresy e-mail (plik *.docx – MS Word) dnia 08.12.2021 r. o godz. 12.00.
 2. Czas na rozwiązanie testu Olimpiady to 90 minut.
 3. Po rozwiązaniu testu uczniowie odsyłają go w pliku *.docx na adres e-mail: konkurs@zsae-karolewo.pl do godz. 13.35. Testy otrzymane po czasie nie będą sprawdzane.
 4. Test zawiera 70 pytań dostosowanych do możliwości uczniów szkół podstawowych z zakresu agrobiznesu, architektury krajobrazu, gastronomii, produkcji roślinnej, techniki w rolnictwie, produkcji zwierzęcej oraz weterynarii.
 5. W pytaniach zamkniętych tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Uczeń zaznacza prawidłową odpowiedź. W pytaniach otwartych należy udzielić odpowiedzi w wyznaczonym miejscu.
 6. Testy sprawdzane są przez nauczycieli ZSAE w Karolewie.
 7. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15.12.2021 r. o godz. 12 na stronie zsae-karolewo.pl
 8. Odbiór dyplomów i nagród nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 9. Uczestnicy zgadzają się na użycie swoich adresów e-mail w celu przeprowadzenia Olimpiady oraz promocyjnych ZSAE w Karolewie.