CERTYFIKAT MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO