PODRĘCZNIKI

 

Uwaga: uczniowie klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia podręczniki do języka polskiego, matematyki i języka angielskiego otrzymają w szkole (proszę tych podręczników nie kupować)

 

Klasa I Technikum (pięcioletnie – po szkole podstawowej)  

Język polski

Ponad słowami, cz.1 i cz.2 – Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska – Wydawnictwo Nowa Era

Język niemiecki

wariant III.2 „ # trends 1” A1 – Anna Życka, Ewa Kościelniak-Walewska, Andy Christian Körber – Wydawnictwo Nowa Era nr dopuszczenia 940/1/2018 NPP

Język angielski

„Checkpoint” A2-B1 – David Spencer – Wydawnictwo Macmillan

Biologia

Biologia na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy MEN: 1006/1/2019 – Jolanta Holeczek, Anna Helmin – Wydawnictwo Nowa Era

HISTORIA

,,Poznać przeszłość 1” – Marcin Pawlak, Adam Szweda – Wydawnictwo Nowa Era, zakres podstawowy

GEOGRAFIA

,,Oblicza geografii 1” – Roman Malarz, Marek Więckowski, Wydawnictwo Nowa Era, zakres podstawowy

Fizyka

Odkryć fizykę (zakres podstawowy) – Marcin Braun, Weronika Śliwa – Wydawnictwo Nowa Era

Chemia

„ To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy” – Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod Wydawnictwo Nowa Era.

Informatyka

Informatyka na czasie – Janusz Mazur – Wydawnictwo Nowa Era

Matematyka

MATeMAtyka 1 (dla absolwenta szkoły podstawowej) – Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej – Wydawnictwo Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa. Nowy podręcznik do liceum i technikum. Wydawnictwo WSiP

Przedmioty zawodowe – w odrębnym wykazie

=====================================================

KLASA II TECHNIKUM (pięcioletnie – po szkole podstawowej)

JĘZYK POLSKI

Ponad słowami – klasa 2 technikum dla absolwentów SP. Część 1″ Chmiel Małgorzata, Kościerzyńska Joanna, Równy Anna, NOWA ERA

Ponad słowami – klasa 2 technikum dla absolwentów SP. Część 2″ Anna Równy Joanna Kościerzyńska Anna Cisowska Aleksandra Wróblewska Helena Kusy, NOWA ERA

JĘZYK ANGIELSKI

Checkpoint A2/B1 – (KONTYNUACJA)

MATEMATYKA

MATeMAtyka 1 (dla absolwenta szkoły podstawowej) – Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej – Wydawnictwo Nowa Era (KONTYNUACJA KL I)

MATeMAtyka 2 (dla absolwenta szkoły podstawowej) – Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej – Wydawnictwo Nowa Era

CHEMIA

“To jest Chemia”1  wyd. Nowa Era

BIOLOGIA

Biologia na czasie, zakres podstawowy, część 2, dla absolwentów szkół podstawowych, Nowa Era

FIZYKA

Odkryć fizykę  (zakres podstawowy) – Marcin Braun, Weronika Śliwa – Wydawnictwo Nowa Era

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Krok w przedsiębiorczość” – wyd. Nowa Era – podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół  ponadpodstawowych (kl. I, kl. II)

„Krok w przedsiębiorczość” – wyd. Nowa Era – zeszyt ćwiczeń  do podstaw przedsiębiorczości dla szkół  ponadpodstawowych (kl. I, kl. II)

JĘZYK NIEMIECKI

#trends 2, Anna Życka, Ewa Kościelniak – Walewska i Andy Christian Koerber, wyd. Nowa Era

GEOGRAFIA

„Oblicza geografii” – podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. Klasa 2 Część2. Autorzy : Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh, Wydawnictwo : Nowa Era

Plus koniecznie Karty pracy ucznia  Wydawnictwo : Operon

HISTORIA

Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy.  Wydawnictwo Nowa Era.

RELIGIA

– BEZ PODRĘCZNIKA

Przedmioty zawodowe – w odrębnym wykazie

=========================================================

KLASA I Branżowej Szkoły I Stopnia (po szkole podstawowej)

Uwaga: uczniowie klas pierwszych technikum i szkoły branżowej I stopnia podręczniki do języka polskiego, matematyki i języka angielskiego otrzymają w szkole (proszę tych podręczników nie kupować)

 

JĘZYK POLSKI

To się czyta! – Podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły I stopnia. Anna Klimowicz, Joanna Ginter – Wydawnictwo Nowa Era

JĘZYK ANGIELSKI

A.Conford- Gateway 1. oraz Annie Cornford: Gateway 1 Workbook Wyd. Macmillan

MATEMATYKA

To się liczy! (dla absolwentów szkół podstawowych) –Podręcznik do matematyki dla klasy 1 branżowej szkoły I stopnia – Karolina Wej, Wojciech Babiański – Wydawnictwo Nowa Era

HISTORIA

,,Historia 1” – Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki, podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia

===============================================================

KLASA II Branżowej Szkoły I Stopnia (po szkole podstawowej)

JĘZYK POLSKI
“To się czyta! Klasa 2 branżowa” Anna Klimowicz, Joanna Ginter, wyd. Nowa Era

HISTORIA
Ustrzycki, M. Ustrzycki, Historia. Klasa 2. Szkoła branżowa I stopnia.  Wydawnictwo Operon.

GEOGRAFIA
Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia. Autor : Sławomir Kurek

JĘZYK ANGIELSKI
Gateway1 plus” wyd. Macmillan.

RELIGIA
– BEZ PODRĘCZNIKA

MATEMATYKA
To się liczy! (dla absolwentów szkół podstawowych) –Podręcznik do matematyki dla klasy 2 branżowej szkoły I stopnia – Karolina Wej, Wojciech Babiański – Wydawnictwo Nowa Era

 

Podręczniki dla wszystkich klas (poza technikum pięcioletnim ) + PRZEDMIOTY ZAWODOWE