Z przyjemnością informujemy, że baza dydaktyczna naszej szkoły w sposób istotny wzbogaciła się.
W ramach realizacji programu "Rozwój bazy kształcenia zawodowego w powiecie bydgoskim" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakupiony został nowy ciągnik rolniczy za kwotę 381 tys. zł.

Celem zakupu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w powiecie bydgoskim poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie.

Ciągnik prezentuje się imponująco. Jest to ciągnik o mocy 145 KM marki New Holland, typ T7.175.

Wykorzystany zostanie do zajęć zawodowych praktycznych, obsługi szkolnego pola i do nauki jazdy dla uczniów.

Składamy podziękowania Starostwu Powiatowemu w Bydgoszczy za wkład w przygotowanie i skuteczne zrealizowanie projektu europejskiego, w ramach którego dokonano zakupu..


Z uwagi na zagrożenie koronawirusem zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się odrębnie dla każdej klasy.


Prosimy uczniów o zachowania środków bezpieczeństwa (maseczki, dezynfekcja rąk, zachowanie bezpiecznego dystansu).

klasagodzinasala
1t-G10.30sala gimnastyczna
1t-SP9.00s.12
2t9.00sala gimnastyczna
3t11.30sala gimnastyczna
3 br10.00s.6
1 br - Grozdanie świadectw 1.09.2020 r.
1 br - SProzdanie świadectw 1.09.2020 r.
2 brrozdanie świadectw 1.09.2020 r.

Klasa 4 technikum - spotkanie z wychowawcą 31 sierpnia 2020 r. (w dniu rozdania zaświadczeń OKE)

W dniach 20-23 czerwca odbywają się w Minikowie KRAJOWE DNI POLA organizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Krajowe Dni Pola 2020 to unikalne w skali kraju wydarzenie podczas którego odbywają się pokazy i prezentacje na 11 hektarach pól, prezentowany jest potencjał ponad 500 odmian roślin uprawnych, a liczni producenci sprzętu rolniczego pokazują swoje urządzenia i maszyny.

Równolegle z pokazami odbywają się wideokonferencje, w których biorą udział nasi nauczyciele. W sobotniej części wydarzenia wziął udział dyrektor szkoły, liczni uczniowie i ich rodzice.

W ZSAE w Karolewie egzaminy odbędą się w terminach:
- poniedziałek 22 czerwca, godz. 13.00 - (etap praktyczny); R.16 i T.15
- wtorek 23 czerwca, godz. 10.00 - (etap pisemny); RL.03, TG.07, AU.20, MG.18
- wtorek 23 czerwca, godz. 12.00 - (etap pisemny); R.16 i T.15
- w dniach 28-30 czerwca o godz. 9.00 i 15.00 (etap praktyczny) RL.03
- w dniach 29 czerwca do 1 lipca o godz. 8.00, 12.00, 16.00 (etap praktyczny) TG.07

Prosimy uczniów o przybycie na 30-45 minut przed terminem egzaminu.
W związku z sytuacją epidemiczną w tym roku egzaminy zawodowe muszą być przeprowadzane zgodnie ze specjalnymi wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Uczniowie są zobowiązani posiadać własne środki ochrony osobistej (maseczki, rękawice).

Podczas egzaminów praktycznych w kwalifikacjach :  AU.20 , MG.18. RL.03 i TG.07 wymagany jest strój roboczy (ochronny) wynikający ze specyfiki zawodu.

Zdający egzamin w kwalifikacji TG.07 powinni posiadać orzeczenie  lekarskie (badania sanitarne)

    Na część pisemną zdający przynosi kalkulator prosty.

  Wszyscy zdający powinni mieć długopis ( pióro ) z czarnym tuszem
( atramentem ).

kwalifikacja Nazwa zawodu Zdający przynosi na egzamin
R.16 Technik rolnik Kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, temperówkę
T.15 Technik  żywienia i usług gastronomicznych Kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę
AU.20   Sprzedawca Kalkulator prosty
MG.18   Mechanik pojazdów samochodowych Kalkulator prosty
RL.03 Technik rolnik , rolnik Kalkulator prosty
TG.07 Technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz Kalkulator prosty


Prosimy o zachowanie środków ostrożności związanych z występującym w Polsce koronawirusem.


W czwartek 18 czerwca zapraszamy na ostatnie konsultacje przed egzaminami zawodowymi.
godz. 10-13 p.Zbigniew Dolny kl 3, 4 tr (s.22) - ZMIANA TERMINU i OSOBY PROWADZĄCEJ!
godz.  9-13 - p.Mirosława Kalitowska kl. 4tż (s.3)
godz.  10-13 – p. Aleksandra Górecka kl. 3tż (s.7)
godz.  10-13 – p. Katarzyna Lewandowska kl. 3tż (s.14) czwartek w godz. 10-13


Informujemy, że zmieniony z uwagi na epidemię kalendarz szkolny zakłada, że w okresie matur pisemnych, tj. w dniach 8-10 czerwca nie odbywają się zajęcia lekcyjne (czyli nauczanie zdalne).
Część nauczycieli, która nie jest zaangażowana w komisje egzaminacyjne, będzie w te dni z uczniami odbywała konsultacje indywidualne i zbiorowe (wg harmonogramu).
Natomiast piątek 12 czerwca (po święcie Bożego Ciała) jest normalnym dniem pracy szkoły.


W poniedziałek 8 czerwca 2020 r. rozpoczynają się egzaminy maturalne.

W ZSAE w Karolewie egzaminy odbędą się w terminach:
poniedziałek 8 czerwca, godz. 9.00 - język polski PP
wtorek 9 czerwca, godz. 9.00 - matematyka PP
środa 10 czerwca, godz. 9.00 - język angielski PP
środa 10 czerwca, godz. 14.00 - język angielski PR
wtorek 16 czerwca, 9.00 - biologia PR

Prosimy uczniów o przybycie na 30-45 minut przed terminem egzaminu.
W związku z sytuacją epidemiczną w tym roku egzaminy maturalne muszą być przeprowadzane zgodnie ze specjalnymi wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Uczniowie są zobowiązani posiadać własne środki ochrony osobistej (maseczki, rękawice), własne przybory do pisania i rysowania oraz własny kalkulator (prosty).
Prosimy o zachowanie środków ostrożności związanych z występującym w Polsce koronawirusem.

Wśród uczniów ZSAE w Karolewie corocznie są stypendyści projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”. Projekt ten jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie informujemy, iż nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2020/2021 będzie trwał od 1 do 30 września 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się Regulaminem przyznawania stypendium oraz z informacjami zawartymi na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II.

Od poniedziałku 1 czerwca rozpoczynamy cykl konsultacji dla wszystkich uczniów, w tym spotkania dla uczniów przygotowujących się do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Harmonogram konsultacji:

1 czerwca, godz.  8-11 – J. Mocna  (psycholog) – dla wszystkich uczniów (sala 4a)
2 czerwca, godz.  9-12  -Piotr Groll (historia, wos)  dla wszystkich uczniów (s.8)
3 czerwca, godz.  9-12  - Stanisław Buś - matematyka (kl. III) – przygotowania do matury 2021 (s.12)
4 czerwca, godz.  9-12 - Stanisław Buś - matematyka (kl. II) – przygotowania do matury 2022 (s.6)
4 czerwca, godz.  9-12 - M. Kaźmierczak (kl. III) – przygotowania do matury 2021 (s.5)
4 czerwca, godz.  12-15 – Stanisław Buś – dla wszystkich uczniów (s.6)
8 czerwca, godz.  10-13 - M. Kaźmierczak – dla wszystkich uczniów (s.5)
8 czerwca, godz.  10-13 – R.Filipowski – dla wszystkich uczniów (s.14)
8 czerwca, godz.  10-13 – K.Jendrzejewska – dla wszystkich uczniów (s.15)
8 czerwca, godz.  10-13 – M. Kalitowska – dla wszystkich uczniów (s.3)
9 czerwca, godz.  10 -13  -Piotr Groll (historia, wos)  dla wszystkich uczniów (s.8)
9 czerwca, godz.  10-13 – M. Wójcicka – dla wszystkich uczniów (s.7)
9 czerwca, godz.  10-13 – A. Zalewska– dla wszystkich uczniów (s.12)
9 czerwca, godz.  10-13 – A.Górecka – dla wszystkich uczniów (s.14)
9 czerwca, godz.  10-13 – R. Gralik – dla wszystkich uczniów (s.9)
9 czerwca, godz.  10-13 – W.Jakubowski – dla wszystkich uczniów (s.8)
9 czerwca, godz.  10-13 - M. Kaźmierczak – dla wszystkich uczniów (s.5)
9 czerwca, godz.  10-13 – W. Woźniak – dla wszystkich uczniów (s.4)
9 czerwca, godz.  10-13 – J. Zielińska– dla wszystkich uczniów (s.6)
9 czerwca, godz.  10-13 – J. Zawiślak– dla wszystkich uczniów (s.22)
10 czerwca, godz.  10-13 - K. Lewandowska – dla wszystkich uczniów (s.7)
10 czerwca, godz.  10-13 – A. Noskow – dla wszystkich uczniów (s.22)
9 VI, g. 10-13 – B. Śniadowska – dla wszystkich uczniów (s.12) -
-ZMIANA TERMINU
10 czerwca, godz.  12-15 – M. Wanka – dla wszystkich uczniów (s.4)
10 czerwca, godz.  10-13 – P. Wasilewski – dla wszystkich uczniów (s.23a)
10 czerwca, godz.  10-13 – A. Zamojdzin – dla wszystkich uczniów (s.22a)
10 czerwca, godz.  10-13 – P. Zamojdzin – dla wszystkich uczniów (s.23)
15 czerwca, godz.  9-13 – R. Jurak-Muziewicz – dla wszystkich uczniów (s.11)

PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

8 czerwca, godz. 10-14 A. Dubielewski, kl. 3tr (s.23)
15 czerwca, godz. 10-13 P. Zamojdzin 3tr (s.22)
17 czerwca, godz. 10-13 A. Zamojdzin 3tr, 4tr (s.22a)
18 czerwca, g. 10-13 P. Zamojdzin 4tr (s.22) - ZMIANA TERMINU!
18 czerwca, godz.  9-13 - M. Kalitowska kl. 4tż (s.3)
18 czerwca, godz.  10-13 – A.Górecka kl. 3tż (s.7)
18 czerwca, godz.  10-13 – K.Lewandowska kl. 3tż (s.14)

Uczniom zaleca się przesłanie zgłoszenia e-mailowego do nauczyciela prowadzącego konsultacje na dzień przed planowanym spotkaniem.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą  Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,

Osoby chore, z podwyższoną temperaturą, mające symptomy choroby nie mogą wziąć udziału w zajęciach.
Zarówno zdający, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie konsultacji, po zajęciu miejsca przy stoliku

Maksymalnie w jednej grupie konsultacyjnej może być 12 uczniów.

Uczeń przynosi na zajęcia własne pomoce dydaktyczne (przybory szkolne)

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne przy opracowaniu zasad realizacji konsultacji wzięto pod uwagę wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie konsultacji w szkole.