Co się dzieje w szkole – Informacje bieżące

Karolewo

Jesteśmy blisko Ciebie

 


 Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych

im. Bronisława Zamojdzina

Kształcimy w :

  • w czteroletnim technikum dla absolwentów gimnazjum w zawodach:

- technik rolnik,

- technik architektury krajobrazu

- technik żywienia i usług gastronomicznych

  • w zasadniczej szkole zawodowej na podbudowie gimnazjum w zawodach:

- kucharz

- dla młodocianych pracowników

oraz dla osób dorosłych

  • w liceum ogólnokształcącym  dla dorosłych

Oferta kształcenia dla gimnazjalistów (technikum, liceum, zasadnicza szkoła zawodowa)

Oferta kształcenia dla dorosłych (liceum i kwalifikacyjne kursy zawodowe)

 

Karolewo 8
86-022 Dobrcz
tel. 52 381 92 76,  52 381 92 84, 507 748 907

fax. 52 364 99 31

e-mail. zsae@wp.pl

Dojazd:

z kierunku Bydgoszcz – FR-bus* linia 405 i PKS**

z kierunku Koronowo -PKS**

z kierunku Pruszcz Pomorski – PKS**, FR-bus* linia 002

z terenu gminy Dobrcz – FR-bus* linie: 101, 102

*rozkład jazdy na stronie www.frbus.pl

**rozkład jazdy na stronie www.pks.bydgoszcz.pl