Przeskocz do treści

       Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje         
                      zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r.
 
11 stycznia 2021 r. egzamin praktyczny w formule „D”
        godz.  9:00      -  technik architektury  krajobrazu (kwalifikacja RL.21)
        godz. 13:00     -   technik rolnik  (kwalifikacja R.16 )
        godz. 13:00     -   technik żywienia i usług gastronomicznych (kwalifikacja T.15

12 stycznia 2021 r.  egzamin pisemny
        godz.   10:00    -  technik architektury krajobrazu  (kwalifikacja RL.21)
        godz.   10:00    -  technik żywienia i usług gastronomicznych (kwalifikacja TG.07)
        godz.   10:00   -   rolnik  (kwalifikacja RL.03)
        godz.   10:00  -    rolnik (kwalifikacja RL.03)   absolwenci  KKZ
        godz.   13:00  -    technik rolnik  (kwalifikacja R.16 )
 
18-21  stycznia 2021 r.  egzamin praktyczny w formule „W”
          godz. 9:00  lub  15:00  -  rolnik  (kwalifikacja RL.03) absolwenci  KKZ
 
Na egzamin należy zgłosić się co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu.

Wyciąg z komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 10 grudnia 2020 r,  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których  mogą korzystać zdający podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r.
 
Na część pisemną egzaminu zdający przynosi:  długopis (pióro)  z czarnym tuszem (atramentem) oraz może mieć  kalkulator prosty.
 
Na część praktyczną egzaminu należy przygotować:
1.      Absolwenci  (zawód: technik rolnik)  ( kwalifikacja R.16 )
-  kalkulator prosty
-  ołówek, gumkę , linijkę, ekierkę i temperówkę
2.    Absolwenci (zawód: technik żywienia u usług gastronomicznych (kwalifikacja T.15 )
-  kalkulator prosty
-  ołówek, gumkę, linijkę i temperówkę
3.    Uczniowie (zawód: technik architektury krajobrazu (kwalif. RL.21 )
-  kalkulator prosty
-   ołówek HB, gumkę kreślarską, linijkę kreślarską 20 cm, trójkąt kreślarski,
-  cyrkiel, temperówkę, cienkopisy czarne 3 grubości np: 0,5 ,  0,3  i 0,2.
- kredki ołówkowe 12 kolorów
Ze względu na zalecenia sanitarne nie będzie możliwości korzystania z przyborów szkolnych.

W czwartek 10 grudnia 2020 r. odbyła organizowana przez Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie I Mała Olimpiada Wiedzy Rolniczej pod patronatem Starosty Bydgoskiego Pana Wojciecha Porzycha. Do konkursu zgłosiło się 19 uczniów z 11 szkół podstawowych reprezentujących 9 gmin z 4 powiatów (bydgoski, chełmiński, świecki, sępoleński). Konkurs został zrealizowany w formie zdalnej.

Wyniki

1. Barbara Sikora SP im. Obrońców Westerplatte w Mąkowarsku 61 p.

2. Jakub Latos SP im. por. Wacława Tarnowskiego w Wudzynie 59 p.

3. Julia Heydrich SP w Unisławiu 58 p.

3. Miłosz Tomasik SP w Buszkowie 58 p.

5. Mateusz Piekut SP im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku 56 p.

5. Stanisław Rakowski SP w Buszkowie 56 p.

5. Klaudia Czarnecka SP im. T. Ziółkowskiego w Wierzchucinie Kr. 56 p.

Uczniowie rozwiązywali test w sześciu blokach tematycznych.
Najwyższe wyniki w poszczególnych specjalnościach uzyskali:

Produkcja zwierzęca:
Barbara Sikora, Julia Heydrich, Miłosz Tomasik, Klaudia Czarnecka, Stanisław Rakowski, Maja Ściesińska, Nadia Sondej, Wanessa Janeczek, Łukasz Latos, Marek Polasik.

Żywienie i usługi gastronomiczne:
Barbara Sikora i Mateusz Piekut

Weterynaria
Barbara Sikora

Agrobiznes:
Stanisław Rakowski

Architektura krajobrazu:
Stanisław Rakowski i Nadia Sondej

Produkcja roślinna:
Jakub Latos, Julia Heydrich, Mateusz Piekut, Miłosz Tomasik, Łukasz Latos, Barbara Sikora

Olimpiada została przygotowana i zrealizowana przez zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych pod kierownictwem p. Przemysława Wasilewskiego.

Nagrody, wyróżnienia i dyplomy zostaną wręczone przy zachowaniu bezpieczeństwa sanitarnego po uzgodnieniu z uczniami i ich rodzicami.







W czwartek 10 grudnia 2020 r. w formie zdalnej odbyły zmagania młodych pasjonatów zagadnień związanych z rolnictwem.
W I Małej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej pod patronatem Starosty Bydgoskiego Pana Wojciecha Porzycha ostatecznie wzięło udział 19 uczniów z 11 szkół podstawowych reprezentujących 9 gmin z 4 powiatów (bydgoski, chełmiński, świecki, sępoleński).

SP Buszkowo6 uczniów
SP Ostromecko2
SP Unisław2
SP Sicienko2
SP Kozielec1
SP Mąkowarsko1
SP Niewieścin1
SP Wudzyn1
SP Wierzchucin Królewski1
SP Kotomierz1
SP Przepałkowo1

Wkrótce wyniki Olimpiady zostaną ogłoszone.

Komitet Organizacyjny I Małej Olimpiady Wiedzy Rolniczej informuje uczestników, że konkurs rozpocznie się w czwartek 10 grudnia o godz. 10:00

 • Testy zostaną przesłane na podane w zgłoszeniach adresy e-mailowe uczniów (plik *.doc - MS Word) dnia 10.12.2020 r. do godz. 10.00.
 • Czas na rozwiązanie testu Olimpiady to 90 minut.
 • Po rozwiązaniu testu uczniowie odsyłają go w pliku *.doc na adres e-mail:
  konkurs@zsae-karolewo.pl do godz. 11.35. Testy otrzymane po tym czasie nie będą sprawdzane.
 • Test zawiera 60 pytań dostosowanych do możliwości uczniów szkół podstawowych z zakresu agrobiznesu, architektury krajobrazu, gastronomii, produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej oraz weterynarii.
 • W pytaniach zamkniętych tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Uczeń zaznacza prawidłową odpowiedź. W pytaniach otwartych należy udzielić odpowiedzi w wyznaczonym miejscu.
 • Testy sprawdzane są przez nauczycieli ZSAE w Karolewie.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15.12.2020 r. o godz. 12 na stronie zsae-karolewo.pl
 • W PRZYPADKU WYSTAPIENIA PROBLEMÓW TECHNICZNYCH PROSIMY O NIEZWŁOCZNY TELEFON DO SZKOŁY (507 748 901)

Informujemy, że do udziału w I Małej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej pod patronatem honorowym Starosty Bydgoskiego Pana Wojciecha Porzycha zgłosiło się 16 uczniów reprezentujących 8 szkół podstawowych z 6 gmin powiatów bydgoskiego i chełmińskiego.
Zmagania młodych pasjonatów zagadnień związanych z rolnictwem odbędą się zdalnie w czwartek 10 grudnia 2020 r. od godz. 10:00 w formie zdalnej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO UDZIAŁU W KONKURSIE W CZWARTEK 10 GRUDNIA 2020 R.

Regulamin

 1. Organizatorem Olimpiady jest Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie.
 2. Uczestnikami Olimpiady są uczniowie szkół podstawowych.
 3. Olimpiada odbywa się zdalnie.
 4. Aby wziąć udział w Olimpiadzie należy do dnia 08.12.2020 do godz. 12.00 przesłać zgłoszenie na adres: konkurs@zsae-karolewo.pl wg przedstawionego poniżej wzoru:

imię i nazwisko: ………………………….

nazwa szkoły: ……………………………

miejscowość: ……………………………..

klasa: ……………………………………..

adres e-mail: …………………………...…

 • Testy zostaną przesłane na podane w zgłoszeniach adresy e-mail (plik *.doc - MS Word) dnia 10.12.2020 r. o godz. 10.00.
 • Czas na rozwiązanie testu Olimpiady to 90 minut.
 • Po rozwiązaniu testu uczniowie odsyłają go w pliku *.doc na adres e-mail:
  konkurs@zsae-karolewo.pl do godz. 11.35. Testy otrzymane po czasie nie będą sprawdzane.
 • Test zawiera 60 pytań dostosowanych do możliwości uczniów szkół podstawowych z zakresu agrobiznesu, architektury krajobrazu, gastronomii, produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej oraz weterynarii.
 • W pytaniach zamkniętych tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Uczeń zaznacza prawidłową odpowiedź. W pytaniach otwartych należy udzielić odpowiedzi w wyznaczonym miejscu.
 • Testy sprawdzane są przez nauczycieli ZSAE w Karolewie.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15.12.2020 r. o godz. 12 na stronie zsae-karolewo.pl
 1. Odbiór dyplomów i nagród nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 2. Uczestnicy zgadzają się na użycie swoich adresów e-mail w celu przeprowadzenia Olimpiady oraz promocyjnych ZSAE w Karolewie.