Przeskocz do treści

Informuję, że konsultacje maturalne z matematyki dla uczniów kl. 4t odbędą się w grupach we wtorki (TR) i czwartki (TŻ) w godz. 8:30-12:00 w sali nr 6. (Stanisław Buś).

Miło nam poinformować, że wnioski dyrektora szkoły o dofinansowanie zakupu 3 monitorów interaktywnych do Technikum i 3 monitorów do Branżowej Szkoły I Stopnia zostały pozytywnie zaopiniowane przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
Dzięki dofinansowaniu w wysokości łącznej 28 tys. zł baza szkoły zdecydowanie ulegnie wzbogaceniu

Wsparcie szkoły nastąpi w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

W środę 11 listopada 2020 r. obchodzimy 102. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Z okazji święta na terenie naszej szkoły wywieszono flagi państwowe.

Ponieważ z uwagi na aktualną sytuację nie możemy w szkole zorganizować święta, zachęcamy uczniów, pracowników, absolwentów i rodziców do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji "Niepodległa do hymnu". Szczegóły na stronie: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/niepodlegla-do-hymnu-2020-dolacz-do-akcji/

Informujemy, że nastąpiła zmiana adresu poczty elektronicznej naszej szkoły. Prosimy o komunikowanie się ze szkołą poprzez adres:

sekretariat@zsae-karolewo.pl

dotychczasowa skrzynka zsae@wp.pl będzie stopniowo wygaszana.

Ponadto w celu usprawnienia zarządzania szkołą oraz na potrzeby nauczania zdalnego wszyscy pracownicy i uczniowie posiadają nowe konta pocztowe imię.nazwisko@zsae-karolewo.pl

Uczniowie proszeni są o aktywację swojego konta na stronie google.com według instrukcji otrzymanej od wychowawców na dotychczasowe e-maile.