Przeskocz do treści

Zachęcamy do skorzystania z oferty Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Lekcje prowadzone w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego są wsparciem dla uczniów i cieszą się coraz większą popularnością. Do tej pory odnotowano ponad 400 tysięcy wyświetleń. Przed ekranami komputerów zasiadają uczniowie nie tylko z naszego województwa, ale też z kraju i zagranicy. W planie lekcji są m.in lekcje dla szkół średnich (w załączniku).

Kujawsko-Pomorska e-Szkoła jest odpowiedzią marszałka Piotra Całbeckiego na niezbędne ze względów epidemicznych zamknięcie placówek oświatowych. Lekcje rejestrujemy i nadajemy na żywo na: YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła

W związku z sygnalizowanym przez rodziców i uczniów problemem niemożliwości odbycia praktyk w planowanym terminie informujemy, że na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

  • Uczniowie technikum i szkoły policealnej będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020, czyli do 31 sierpnia 2020 r..
  • Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych. Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia

Informujemy, że Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzeniem na mocy którego możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i umożliwiono ocenianie i klasyfikowanie uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r.

W związku z powyższym nauczyciele naszej szkoły będą kontaktowali się zdalnie z uczniami w celu przekazania materiałów edukacyjnych (filmy, prezentacje, opracowania). Przekazywane będą również polecenia do wykonania przez uczniów w domu, które mogą być oceniane przez nauczyciela.

Prosimy uczniów i ich rodziców o śledzenie szkolnej strony internetowej (zakładka ZADANIA DOMOWE). Niewykluczone, że w oparciu o oceny wystawione zdalnie nauczyciel będzie zmuszony określić ocenę końcoworoczną.

https://www.kujawsko-pomorskie.pl

Informujemy, że Urząd Marszałkowski w Toruniu przygotował cykl zajęć dla maturzystów. Zachęcamy uczniów (szczególnie kl. IV) do udziału z zdalnych zajęciach

Poniedziałek (16 marca) 12.00-12.30 – język polski (prowadzi Jolanta Serocka)
13.00-13.30 – matematyka (prowadzi Tomasz Masłowski)
14.00-14.30 – język angielski (prowadzi Monika Zalewska)
Wtorek (17 marca)

12.00-12.30- fizyka (prowadzi Zuzanna Niedzielska)
13.00-13.30 - historia (prowadzi Zbigniew Milkiewicz)
14.00-14.30 - chemia (prowadzi Bożena Brudka-Gniadkowska)
Środa (18 marca)

12.00-12.30- język polski (prowadzi Joanna Serocka)
13.00-13.30 - matematyka (prowadzi Tomasz Masłowski)
14.00-14.30- język angielski (prowadzi Monika Zalewska)
Czwartek (19 marca)

12.00-12.30 - historia (prowadzi Zbigniew Milkiewicz)
13.00-13.30 - WOS (prowadzi Marcin Empel)
14.00-14.30 - biologia (prowadzi Magdalena Lutowska)
Piątek (20 marca)

12.00-12.30 - język polski (prowadzi Joanna Serocka)
13.00-13.30 - matematyka (prowadzi Tomasz Masłowski)
14.00-14.30 – język angielski (prowadzi Monika Zalewska

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/35522-epidemia-covid-19-otwieramy-wirtualna-szkole?fbclid=IwAR2BG8-qW34xxX-Ow_Tdse_qHHRCj5IWhbKA2AuWWIk9-fSwOP9HYeKXz3s

Informujemy, że zawieszenie zajęć lekcyjnych nie oznacza dla uczniów i nauczycieli okresu wolnego od nauki.

Polecenia do wykonania przez uczniów z poszczególnych przedmiotów będą umieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładce ZADANIA DOMOWE (lewy górny róg ekranu).

Nauczyciele będą się kontaktowali z uczniami za pomocą e-dziennika, poczty elektronicznej (e-mail), messengera, whatsapp'a, wiadomości sms, Skype, telefonu.

Uczniowie zobowiązani są do systematycznej samodzielnej pracy.

Zachęcamy uczniów również do korzystania z materiałów udostępnianych w internecie oraz emitowanych przez TVP.

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

W związku z powyższym zajęcia dydaktyczne w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych zostają zawieszone od czwartku 12 marca do środy 25 marca.

Jednocześnie informujemy, że praktyki zawodowe w zakładach pracy odbywają się zgodnie z harmonogramem (bez zmian). Ewentualne zmiany w zakresie odbywania praktyk może wprowadzić tylko kierownik danego zakładu.

Zadania dla uczniów na czas zawieszenia zajęć są w zakładce ZADANIA DOMOWE

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi                    u 2-3% osób chorych.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

ZALECENIA

Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).


Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką                                              – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Zaleca się kontaktowanie z najbliższą Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną

800 190 590 numer infolinii  Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

112 – Telefon Alarmowy

999 – Pogotowie Ratunkowe