Przeskocz do treści

Nauczyciele Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie we współpracy z uczniami zakończyli realizację projektu w ramach programu ERASMUS +.

Od czerwca 2017 roku do końca maja 2018 r. ZSAE jako beneficjent realizowało projekt: ”Razem dla siebie, szkoły i uczniów”. Dzięki otrzymanym funduszom nauczyciele mieli możliwość doskonalenia umiejętności metodycznych i językowych nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego, nawiązania współpracy międzynarodowej z innymi szkołami, rozpoczęcia międzynarodowych inicjatyw i projektów.
Zwiększyła się ilość międzynarodowych inicjatyw. Zrealizowano projekty międzynarodowe z wykorzystaniem platformy eTwinning. Pierwszy pt: ”My passions" ze szkołami Rumunii, Grecji, Turcji, Armenii, Hiszpanii i Ukrainy. Partnerskie szkoły zorganizowały wystawy w swoich szkołach, przygotowały plakaty o pasjach swoich kolegów z innych krajów. Następny to "The symbolism of flowers" - kraje uczestniczące to: Turcja, Rumunia i Ukraina, projekt jeszcze trwa. Szkoła brała udział w akcji z okazji Dnia eTwinning. Zorganizowano konkursy i wystawę dotyczącą "żywych obrazów'. Uczniowie uczestniczyli w Tygodniu Języków Obcych, mogli spróbować tradycyjne potrawy Irlandii, Austrii i Anglii. Kolejne przedsięwzięcie to interaktywny Słownik gwary uczniowskiej we współpracy ze szkołą w Bydgoszczy. W trakcie realizacji jest projekt pt: "A product, a recipe" z Włochami i Francją. Nawiązanie znajomości z rówieśnikami z innych krajów przyczyniło się do zainteresowania zagadnieniami międzykulturowymi. Ciekawiej prowadzone zajęcia (np. poprzez szersze korzystanie z TIK i bardziej komunikacyjne podejście) oraz lepiej dobrane metody sprawiły, że uczniowie klasy maturalnej utrzymali wysoką zdawalność na egzaminie maturalnym z języka angielskiego. Aby lepiej przygotować młodzież do pracy w środowisku europejskim, grupa uczniów uczestniczyła w warsztatach organizowanych przez Regionalny Punkt Eurodesk Bydgoszcz przy Wyższej Szkole Gospodarki pt: "Papiery do kariery", opracowanych przez sieć Eurodesk Polska i Krajowe Centrum Europass. Warsztaty uczyły, jak odnaleźć się na rynku pracy i edukacji, poznać swoje słabe i mocne strony oraz skutecznie zaprezentować swoje kwalifikacje w kraju i za granicą z pomocą portfolio Europass i CV online.

Odbyły się 2 szkolenia dotyczące programu eTwinning oraz nowoczesnych technologii. Aby lepiej zaplanować współpracę międzynarodową nauczyciele uczestniczyli w krajowym seminarium kontaktowym z eTwinning. W minionym roku szkolnym realizowano innowację pedagogiczną pt: „eTwinning i TIK – uczenie się języków obcych”.

Zdobyte doświadczenia szkoła ma zamiar wykorzystać przy realizacji projektu dla uczniów w nowym roku szkolnym. W dalszym ciągu szkoła będzie uczestniczyć w międzynarodowych inicjatywach. Planujemy projekty również w języku niemieckim.

Szkolny koordynator projektu ERASMUS +,  Agnieszka Gwizdała

Kilka ciepłych dni wystarczyło, by na szkolne pole w Karolewie mógł wjechać kombajn. Rozpoczęły się (i zakończyły) żniwa.

Kłosy prezentują się bardzo dobrze.
Kombajn New Holland radził sobie w polu doskonale

SONY DSC

 

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci.
To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wsparcie otrzymać może 4,6 mln uczniów. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.
Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

 • Dla kogo wsparcie
  Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Ważne! Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
 • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
 • Jak otrzymać świadczenie dobry start?
  Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 • Gdzie złożyć wniosek?
  Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).
 • Kiedy złożyć wniosek?
  Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.PIPS.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
 • Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
  W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.