Przeskocz do treści

Centralna Komisja Egzaminacyjna przekazała szczegółową informację o terminach tegorocznych egzaminów maturalnych.

Uczniów Technikum w Karolewie czekają egzaminy w następujących terminach:
8 czerwca (poniedziałek) 9:00 - język polski PP
9 czerwca (wtorek) 9:00 - matematyka PP
10 czerwca (środa) 9:00 - język angielski PP
10 czerwca (środa) 14:00 - język angielski PR
16 czerwca (wtorek) 9:00 - biologia PR

Egzaminy ustne w tym roku nie odbędą się.

Jednocześnie informujemy, że egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbędą się zgodnie z wcześniej ustalonym terminarzem, tj. od 22 czerwca.

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski poinformował o planowanych terminach egzaminów zewnętrznych.

Tabela z terminami egzaminów 2020.
16-18 czerwca – egzamin ósmoklasisty,
8-29 czerwca – egzamin maturalny bez egzaminu ustnego,
22 czerwca - 9 lipca – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017),
17-28 sierpnia – egzamin zawodowy (Formuła 2019).

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Z kolei część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

W związku z przypadającym w piątek 24 kwietnia zakończeniem nauki w technikum prosimy uczniów klasy IV o:

- zwrot książek z biblioteki,
- zwrot sprzętu sportowego,
- ewentualne dokonanie zaległych wpłat na fundusz Rady Rodziców.

Przypominamy, że wszystkim tegorocznym absolwentom w piątek 24 kwietnia zostaną wysłane e-mailowo skany świadectw. Osoby, którym niezbędny jest oryginał świadectwa, proszone są o kontakt telefoniczny z sekretariatem i odbiór dokumentu w uzgodnionym terminie.

Informujemy, że w szkole nie przewiduje się w najbliższym czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego dla klasy IV technikum.

Wszystkim tegorocznym absolwentom w piątek 24 kwietnia zostaną wysłane e-mailowo skany świadectw.

Osoby, którym niezbędny jest oryginał świadectwa proszone są o kontakt telefoniczny z sekretariatem i odbiór w uzgodnionym terminie.

Jeżeli sytuacja związana z koronawirusem ulegnie poprawie nasi absolwenci zostaną zaproszeni na uroczystość zakończenia nauki w technikum.

Informujemy, że podczas konferencji prasowej Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki i Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski ogłosili, że terminy tegorocznych egzaminów 8-klasisty i egzaminów maturalnych zostają przesunięte.

Egzaminy odbędą się najwcześniej w drugiej połowie czerwca. O dokładnej dacie uczniowie poinformowani zostaną przynajmniej 3 tygodnie przed egzaminami.
Wszystkie szkoły pozostaną zamknięte do 26 kwietnia..

Informujemy, że od czwartku 9 do wtorku 14 kwietnia zgodnie z kalendarzem szkolnym trwa wiosenna przerwa świąteczna. W związku z powyższym w tych dniach nie będą odbywały się zajęcia w ramach zdalnego nauczania.


Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (OWiUR) poinformował, że planowane na kwiecień br. eliminacje okręgowe zostały przełożone na 5 czerwca. Jeżeli dojdzie do przeprowadzenia w czerwcu eliminacji okręgowych, to będą to zawody jednodniowe. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zaniechano finału krajowego. Wszyscy laureaci zawodów okręgowych uzyskają tytuł finalisty krajowego.

Zachęcamy uczniów kl. IV technikum do wzięcia udziału w próbnym egzaminie maturalnym, który został zaplanowany w dniach 2-8 kwietnia 2020 r.

Arkusze do pobrania ze stron:

Centralna Komisja Egzaminacyjna www.cke.gov.pl,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku:http://www.oke.gda.pl

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w poniższych terminach:
2 kwietnia (czwartek) - język polski (poziom podstawowy = PP) - godz. 9.00
3 kwietnia (piątek) - matematyka (PP) - godz. 9.00
6 kwietnia (poniedziałek) - języki obce nowożytne (m.in. angielski, niemiecki) (PP) - godz. 9.00
6 kwietnia (poniedziałek) - języki obce nowożytne (m.in. angielski, niemiecki) (PR) - godz. 14.00
7 kwietnia (wtorek) -biologia PR - godz. 14.00

Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w
 w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania;
 na wydruku
 na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Uczniowie powinni przesłać swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną.

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PRÓBIE (również klasy III i II technikum)