Informacje dla kandydatów

Informujemy, że

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA

na rok szkolny 2021/2022

do klasy I Technikum oraz do klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia
 w ZESPOLE SZKÓŁ AGRO-EKONOMICZNYCH im. Bronisława Zamojdzina w KAROLEWIE

są wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.

Informujemy, że wszystkie podania uczniów zostały rozpatrzone pozytywnie.

Doświadczenie w edukacji zawodowej – Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie od ponad 47 lat kształci w zawodach rolniczych, gastronomicznych i usługowych. Nasi absolwenci osiągają wysokie wyniki na egzaminach zawodowych. Nasi uczniowie osiągają sukcesy w olimpiadach i konkursach zawodowych.

Nasi absolwenci z sukcesami prowadzą własne gospodarstwa, firmy, znajdują zatrudnienie zgodne z kwalifikacjami oraz podejmują dalsze kształcenie, są aktywni w życiu społecznym. Nasza szkoła położona jest w pobliżu Bydgoszczy i ma dogodny do niej dojazd.

Nauka w technikum umożliwia zdobycie średniego wykształcenia i przystąpienie do egzaminu maturalnego a także umożliwia zdobycie wybranego zawodu oraz przystąpienie do egzaminu zawodowego. Przedmioty w zakresie rozszerzonym to język angielski i biologia. Więcej informacji o wybranych zawodach znajdziecie w zakładce: “kierunki kształcenia”

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia umożliwia zdobycie wybranego zawodu oraz przystąpienie do egzaminu zawodowego. Więcej informacji w zakładce “Branżowa szkoła pierwszego stopnia” oraz na filmie: 

Posiadamy umiejętności i doświadczenie w pracy z uczniami o wybitnych zdolnościach,  jak i z uczniami wymagającymi szczególnego wsparcia i pomocy.

Wszystkie zajęcia szkolne odbywają się w nowoczesnych salach lekcyjnych, wyposażonych w sprzęt multimedialny i różnorodne pomoce dydaktyczne.

W kształceniu zawodowym, w tym podczas praktyk, wspierają nas współpracujące ze szkołą od wielu lat nowoczesne, bardzo dobrze zarządzanie firmy i gospodarstwa odpowiednie dla poszczególnych zawodów, często prowadzone przez naszych absolwentów.

Zajęcia szkolne odbywają się  w godzinach od 8:00 do 15:00 (jedna zmiana).

Kształcenie z zakresu  przedmiotów zawodowych (teoretyczne i praktyczne)  prowadzimy w specjalistycznych,  nowocześnie wyposażonych pracowniach.

W okresie nauki organizujemy także dla naszych uczniów dodatkowe kursy: obsługi kombajnów, kurs chemizacyjny, obsługi kas fiskalnych, kelner, barman, barista.

Posiadamy obiekty sportowe i internat.
Współpracujemy  także z Wydziałem Rolniczym oraz  Wydziałem Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Wśród wielu naszych partnerów w kształceniu zawodowym są m.in.: Eko-Park, Zieleń Miejska, Szkółka Niedźwiedź, Drobex-Agro, Restauracja Tawerna, Restauracja Gazdówka, Goloneczka, Restauracja Villa Calvados, Hotel pod Orłem, Rolnas, Izba Rzemieślnicza i specjalistyczne gospodarstwa rolne.

Praktyki zawodowe mają na celu opanowanie umiejętności i technik pracy charakterystycznych dla zawodów.

Prowadzimy także dodatkowe praktyki oraz staże zawodowe w nowoczesnych firmach i gospodarstwach zwiększające szanse zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

Organizujemy różnorodne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.

Pamiętaj – jesteśmy blisko Ciebie.

Nie trać czasu na dojazdy! Nie musisz zrywać się wcześnie z łóżka, aby zdążyć do szkoły i wracać z niej wieczorem. Możesz także zamieszkać w internacie.

W przypadku pytań lub chęci uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły telefon 507 748 907, zsae@wp.pl

Adres szkoły:

Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

Karolewo 8

86-022 Dobrcz

Lokalizacja szkoły