Przeskocz do treści

DLA GIMNAZJALISTÓW

dobra szkoła, dobry zawód, dobra praca

 

Nasza oferta dla absolwentów gimnazjum

Czteroletnie technikum dla młodzieży w zawodach:

 • technik rolnik
 • technik weterynarii
 • technik architektury krajobrazu
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik obsługi turystycznej
 • technik ekonomista
 • technik inżynierii środowiska i melioracji

Zasadnicza szkoła zawodowa (trzyletnia) w zawodach

 • kucharz
 • rolnik
 • dla młodocianych pracowników w zawodach wybranych przez uczniów

Liceum Ogólnokształcące

 

Nabór 2016/2017

W bieżącym roku szkolnym będziemy prowadzić nabór elektroniczny

Najważniejsze terminy rekrutacji do klas pierwszych:

 1. Od dnia 23 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Od dnia 24 czerwca 2016 roku do dnia 28 czerwca 2016 roku godz. 15:00 kandydaci powinni uzupełnić wnioski o przyjęcie do szkoły przez złożenie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 3. Do dnia 18 lipca 2016 roku- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 4. Do dnia 20 lipca 2016 roku - wydanie kandydatowi zakwalifikowanemu do kształcenia w wybranej szkole, który złożył oświadczenie o wyborze szkoły i kształcenia w danym zawodzie, skierowania na badanie lekarskie (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa)
 5. Do 25 lipca 2016roku do godz. 15:00 potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie dokumentów oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 6. do 27 lipca 2016 roku do godziny 12:00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

ZASADY NABORU do klas pierwszych

Nasze atuty:

Doświadczenie w edukacji zawodowej - Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie od ponad 47 lat kształci w zawodach rolniczych, gastronomicznych i usługowych. Nasi absolwenci osiągają wysokie wyniki na egzaminach zawodowych. Nasi uczniowie osiągają sukcesy w olimpiadach i konkursach zawodowych. Nasi absolwenci z sukcesami prowadzą własne gospodarstwa, firmy, znajdują zatrudnienie zgodne z kwalifikacjami oraz podejmują dalsze kształcenie, są aktywni w życiu społecznym.Nasza szkoła położona jest w pobliżu Bydgoszczy i ma dogodny do niej dojazd.

Nauka w technikum umożliwia zdobycie średniego wykształcenia i przystąpienie do egzaminu maturalnego a także umożliwia zdobycie wybranego zawodu oraz przystąpienie do egzaminu zawodowego. Przedmioty w zakresie rozszerzonym to język angielski i biologia. Więcej informacji o wybranych zawodach znajdziecie tutaj:  Prezentacja szkoły   Czego się będziecie uczyć.

Nauka w zasadniczej szkole zawodowej umożliwia zdobycie wybranego zawodu oraz przystąpienie do egzaminu zawodowego.

Posiadamy umiejętności i doświadczenie w pracy z uczniami o wybitnych zdolnościach  jak i z uczniami wymagającymi szczególnego wsparcia i pomocy.

Wszystkie zajęcia szkolne odbywają się w nowoczesnych salach lekcyjnych, wyposażonych w sprzęt multimedialny i różnorodne pomoce dydaktyczne.

W kształceniu zawodowym w tym podczas praktyk wspierają nas współpracujące ze szkołą od wielu lat nowoczesne, bardzo dobrze zarządzanie firmy i gospodarstwa odpowiednie dla poszczególnych zawodów, często prowadzone przez naszych absolwentów.

Zajęcia szkolne odbywają się  w godzinach od 8:00 do 15:00 (jedna zmiana).

Kształcenie z zakresu  przedmiotów zawodowych(teoretyczne i praktyczne)  prowadzimy w specjalistycznych,  nowocześnie wyposażonych pracowniach.

W okresie nauki organizujemy także dla naszych uczniów dodatkowe kursy: obsługi kombajnów, kurs chemizacyjny, obsługi kas fiskalnych, kelner, barman, barista.

Posiadamy obiekty sportowe i internat.
Współpracujemy  także z Wydziałem Rolniczym oraz  Wydziałem Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

ZASADY NABORU do klas pierwszych

 

IMG_9873 kopiaIMG_2221 kopiaDSC_0182DSC_0200IMG_2388 kopia IMG_2286 kopiaDSC07602

kolaż 2

Wśród wielu naszych partnerów w kształceniu zawodowym są m.in.: Eko-Park, Zieleń Miejska, Szkółka Niedźwiedź, Drobex-Agro, Restauracja Tawerna, Restauracja Gazdówka, Goloneczka, Restauracja Villa Calvados, Hotel pod Orłem, Rolnas, Izba Rzemieślnicza i specjalistyczne gospodarstwa rolne.

Praktyki zawodowe mają na celu opanowanie umiejętności i technik pracy charakterystycznych dla zawodów.

 

Prowadzimy także dodatkowe praktyki oraz staże zawodowe w nowoczesnych firmach i gospodarstwach zwiększające szanse zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

Organizujemy różnorodne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.

 

Dla osób, które nie zdecydowały się na naukę w oferowanych zawodach proponujemy liceum ogólnokształcące.

Pamiętaj - jesteśmy blisko Ciebie.

Nie trać czasu na dojazdy, nie musisz zrywać się wcześnie z łóżka aby zdążyć do szkoły i wracać z niej wieczorem. Możesz także zamieszkać w internacie.

W przypadku pytań lub chęci uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły telefon 52 381 92 76, 52 381 92 82, 507 748 907, zsae@wp.pl

 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

Karolewo 8

86-022 Dobrcz

Lokalizacja szkoły