Przeskocz do treści

Technik obsługi turystycznej

* przygotowuje do egzaminu zawodowego!

*przygotowuje do egzaminu maturalnego!

Technik obsługi turystycznej organizuje działalność turystyczną; przygotowuje,
sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne; udziela informacji
turystycznej; obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np.
przewodnickich, pilotażu, noclegowych; obsługuje konferencje, kongresy; prowadzi
dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą
klientów; prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki.

Zawód technik obsługi turystycznej wymaga umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii, obsługi programów komputerowych, realizowania zadań w systemach rezerwacyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Technik obsługi turystycznej zatrudnienie może znaleźć w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji.

Przykładowe przedmioty zawodowe:
Organizowanie działalności gospodarczej, zarządzanie przedsiębiorstwem, prowadzenie rachunkowości jednostki organizacyjnej

Przykładowe przedmioty zawodowe: Podstawy turystyki, podstawy działalności gospodarczej w turystyce, marketing usług turystycznych, geografia turystyczna i inne.

Kwalifikacje:

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych,

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Przykładowe przedmioty ogólnokształcące (z przygotowaniem do matury)

Język polski, matematyka, język angielski, język niemiecki, biologia, geografia, fizyka, chemia itd.
W starszych klasach realizujemy dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym: język angielski oraz
biologię – zajęcia te pozwolą Ci jeszcze lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego!

ZAPRASZAMY DO KAROLEWA:
Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych im.B Zamojdzina
Karolewo 8, 86-022 Dobrcz
Tel. 52 381 92 76