Przeskocz do treści

Technik architektury krajobrazu

* przygotowuje do egzaminu zawodowego!

*przygotowuje do egzaminu maturalnego!

Technik architektury krajobrazu produkuje rośliny ozdobne, przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich; nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu; nadzoruje podległych pracowników. Produkcja roślin ozdobnych realizowana jest poprzez stosowanie technologii produkcji drzew i krzewów ozdobnych, bylin oraz roślin jednorocznych i dwuletnich.W zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni technik architektury krajobrazu:planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, wyznacza miejsca do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów, posługuje się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni oraz urządza tereny zieleni miast i obszarów wiejskich wg przygotowanego projektu, przygotowuje miejsca do nasadzeń drzew i krzewów, zakłada trawniki i kwietniki, obsadza wazy kwiatowe, przygotowuje mieszanki ziem ogrodniczych, torfu i podłoży dla roślin.W zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych: wyznacza drzewa do karczowania lub wycięcia, terminowo systematycznie organizuje pielęgnacje nad powierzoną zielenią na osiedlach, w parkach oraz przed obiektami użyteczności publicznej, nadzoruje przycinanie żywopłotów, strzyżenia trawników, pielęgnuje parki, odczytuje projekty terenów zieleni i wykonuje je w terenie.

Absolwent w zawodzie technika architektury krajobrazu znajdzie pracę zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji samorządowej w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni, w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody, u właścicieli obiektów krajobrazowych, w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych oraz w szkolnictwie zawodowym.

Przykładowe przedmioty zawodowe:

Podstawy architektury krajobrazu, rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu, Obiekty małej architektury krajobrazu, działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu i inne.

Kwalifikacje:

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu,

R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 

Przykładowe przedmioty ogólnokształcące (z przygotowaniem do matury)

Język polski, matematyka, język angielski, język niemiecki, biologia, geografia, fizyka, chemia itd.

W starszych klasach realizujemy dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym: język angielski oraz

biologię – zajęcia te pozwolą Ci jeszcze lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego!

ZAPRASZAMY DO KAROLEWA:

Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych im.B Zamojdzina

Karolewo 8, 86-022 Dobrcz, tel. 52 381 92 76