Przeskocz do treści

Technik weterynarii

* przygotowuje do egzaminu zawodowego!

*przygotowuje do egzaminu maturalnego!

Po szkole będziesz gotowy do wykonywania następujących zadań zawodowych: prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt; wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa; prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Absolwent szkoły – technik weterynarii, może być zatrudniony w zakładach leczniczych dla zwierząt, organach inspekcji weterynaryjnej, może również prowadzić własną działalność w ramach hodowli zwierząt, doradztwa hodowlanego czy usług inseminacyjnych. W ostatnich latach pojawiają się nowe miejsca pracy dla technika weterynarii w usługach pielęgnacyjnych dla zwierząt czy długoterminowej rehabilitacji.

Przykładowe przedmioty zawodowe:

Działalność gospodarcza w weterynarii, Język obcy w weterynarii, Anatomia i fizjologia zwierząt

Chów, hodowla i inseminacja zwierząt, Diagnostyka weterynaryjna i inne.

Kwalifikacje:

R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

R.10.Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych

R.11.Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

 

Przykładowe przedmioty ogólnokształcące (z przygotowaniem do matury)

Język polski, matematyka, język angielski, język niemiecki, biologia, geografia, fizyka, chemia itd.

W starszych klasach realizujemy dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym: język angielski oraz

biologię – zajęcia te pozwolą Ci jeszcze lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego!

ZAPRASZAMY DO KAROLEWA:

Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych im.B Zamojdzina

Karolewo 8, 86-022 Dobrcz

Tel. 52 381 92 76