Technik weterynarii

Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina

Karolewo 8, 86-022 Dobrcz

Tel. 52 381 92 76