Opis projektu pt. „Wsparcie szkół kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim”

Powiat Bydgoski realizuje projekt pt. „Wsparcie szkół kształcenia zawodowego w Powiecie
Bydgoskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027,
Priorytet 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia
społecznego.
Celem projektu jest podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w szkołach w
Powiecie Bydgoskim poprzez realizację zajęć, kursów/ szkoleń przyczyniających się do nabycia
kompetencji lub kwalifikacji 128 uczniów i uczennic, staży uczniowskich dla 70 uczniów i
uczennic, objęcie wsparciem 28 przedstawicieli i przedstawicielek kadry szkół w formie szkoleń/
kursów oraz wsparcie 4 szkół w terminie do 30.09.2027 roku.
Grupę docelową stanowią uczniowie i uczennice kształcący się w czterech szkołach, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski: Technikum w Karolewie w Zespole Szkół
Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie (Technikum w ZSAE), Technikum
w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie
(Technikum w ZSZ), Technikum w Solcu Kujawskim w Zespole Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych w Solcu Kujawskim (Technikum w ZSOIZ) oraz Branżowej Szkole I Stopnia w
Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie oraz przedstawiciele i
przedstawicielki kadry 3 ww. szkół (z wyłączeniem Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół
Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie).
W celu poprawy jakości warunków kształcenia, w tym tworzenia warunków odzwierciedlających
rzeczywiste warunki pracy, wsparciem projektu zostaną objęte 3 szkoły kształcenia
zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski. W ramach jednego z
zadań w projekcie są zaplanowane zakupy dla następujących szkół:
– Technikum w ZSAE (szkoła otrzyma trzy laptopy z oprogramowaniem oraz monitor
interaktywny z akcesoriami);
– Technikum w ZSZ (szkoła otrzyma spawarkę do światłowodów z akcesoriami, dwie drukarki
3D z zestawem filamentów i akcesoriami, drona profesjonalnego z akcesoriami);
– Technikum w ZSOIZ (szkoła otrzyma drukarkę 3D z zestawem filamentów i akcesoriami,
wycinarkę laserową, pięć czujników magnetycznych oraz komputer stacjonarny z
oprogramowaniem i monitorem).
W ramach realizacji kilku zadań w projekcie uczniowie i uczennice będą mogli uczestniczyć:
– w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminów zawodowych,
zajęciach przygotowujących do matury z matematyki i języka angielskiego, a także

zajęciach specjalistycznych z obsługi drona, obsługi spawarki do światłowodów, obsługi
drukarek 3D;
– kursach/ szkoleniach podnoszących kompetencje lub prowadzących do nabywania
kwalifikacji (szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin, kurs groomerski, kurs
baristyczny, kurs carvingu, kurs florystyczny, kurs prawa jazdy kategorii B, kurs
przygotowujący do uzyskania uprawnień elektrycznych do 1 kV);
– w stażach uczniowskich przyczyniających się do zdobywania doświadczenia zawodowego.
W projekcie jest zaplanowane także zadanie dla kadry. Przedstawiciele i przedstawicielki kadry
szkół wezmą udział w kursach/ szkoleniach podnoszących kompetencje: kursie projektowania
komputerowego, wizualizacji i modelowania przestrzennego, kursie z zakresu kadr i płac,
szkoleniach z zakresu wykorzystywania: spawarki do światłowodów, drukarek 3D, obsługi drona
z licencją; a także w szkoleniu rady pedagogicznej z zakresu rozwiązywania problemów
wychowawczych, szkoleniu z zakresu operatora maszyn CNC.
Zakładane wskaźniki produktu:
– liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem:
160 (53 kobiety i 107 mężczyzn);
– liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach
uczniowskich: 70 (21 kobiet i 49 mężczyzn);
– liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem: 28 (17
kobiet i 11 mężczyzn);
– liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem: 4;
– liczba zrealizowanych godzin stażu uczniowskiego: 10500.
Zakładane wskaźniki rezultatu:
– liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu: 128 (42 kobiety i 86
mężczyzn);
– liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje
po opuszczeniu programu: 23 (14 kobiet i 9 mężczyzn).
Całkowita wartość projektu: 628560,36 zł; w tym:
– dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (wkład Funduszy
Europejskich) w kwocie do 534276,31 zł;
– dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie do 31428,01 zł;
– wkład własny w kwocie 62856,04 zł.

#FunduszeEuropejskie

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.