klasa II technikum


Język polski

kontynuacja podręcznika z klasy 1 cz. 2

– od listopada “Ponad słowami klasa 2, cz. 1” Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska (uczniowie kupują we własnym zakresie, można odkupić od 3 technikum)

Język angielski

Podręcznik +ćwiczenia – “Impulse 2” – wyd. Macmillan, autorzy – C.McBeth, P.Reilly

Język niemiecki

trends, ostatni dział części 1 i część 2, autorzy: Życka, Kościelak-Walewska, Koerber, wyd. Nowa Era

Matematyka

Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych „MATeMAtyka” do zakresu podstawowego klasa 1 i 2; autorzy – Wojciech Babiański, Lech Chańko; wydawca – Nowa Era

Biologia:

“Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy”, Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Nowa Era

Historia

A.Kucharski, A. Łaszkiewicz, A. Niewęgłowski, S. Roszak “Poznać przeszłość 2” Wydawnictwo Nowa Era. NOWE WYDANIE

Historia i teraźniejszość

Modzelewski – Rysak, L. Rysak, K. Wilczyński, A. Cisek, M. Buczyński, T. Grochowski, W. Pelczar “Historia i teraźniejszość 2” Wydawnictwo WSiP

Geografia

Oblicza geografii cz.2,Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, oraz Karty Pracy Ucznia cz.2, Wydawnictwo Nowa Era

Podstawy przedsiębiorczości

„Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych” Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

„Krok w przedsiębiorczość. Zeszyt ćwiczeń do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych” Aneta Depczyńska, Joanna Kozub, Tomasz Rachwał

Technik rolnik

Technika w rolnictwie, cz.I, cz.II, Andrzej Kulka, Wydawnictwo Rea

Podręcznik kierowcy kat. T

Technik weterynarii

“Anatomia i fizjologia zwierząt” Helena Przespolewska, Karolina Barszcz, wydawnictwo PWRiL

“Hodowla zwierząt”, pod red. Tadeusza Szulca, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

“Położnictwo i unasienianie zwierząt”, Kovar, Charvat, Sarudy, przeł. Kowalczyk, Jędruch

oraz dodatkowo materiały od nauczyciela