Rekrutacja

Informujemy, że terminy rekrutacji uczniów na rok szkolny 2020/2021 podamy niezwłocznie po ukazaniu się Zarządzenia Kuratora Oświaty w sprawie naboru

Podanie o przyjęcie do szkoły

Podanie o przyjęcie do internatu

Podanie do szkoły policealnej

Podanie do szkoły dla dorosłych (liceum ogólnokształcące)

Wniosek Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

 

TERMINY  NABORU

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składanie podań przez kandydata

 

 

 

 

 

do 3 wybranych  szkół

    Należy dostarczyć potwierdzone kopie świadectwa  i zaświadczenia o egzaminach
    Wydanie skierowań na badania lekarskie dla kandydatów którzy  złożą oświadczenia woli o wyborze tej szkoły
 

 

 

 

 

 

Należy dostarczyć oryginał świadectwa i zaświadczenia  OK

 

 

 

 

 

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół

   

 

 

 

 

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  do szkoły