Przeskocz do treści

Rekrutacja

Zachęcamy do skorzystania z oferty edukacyjnej szkoły

TERMINY  NABORU 2020

(poniżej tabeli znajdują się wzory podań do pobrania)

 

 

 

od 15 czerwca do 10 lipca

 

 

 

 

do godziny 15.00

 

Składanie podań przez kandydata

 

 

do 3 wybranych  szkół

od 26 czerwca do 10 lipca do godziny 15.00 Należy dostarczyć potwierdzone kopie świadectwa  i zaświadczenia o egzaminach
od 1  lipca do 14 sierpnia   Wydanie skierowań na badania lekarskie

od 31 lipca do    4 sierpnia

 

 

 

12 sierpnia

 

 

od 13 sierpnia do 18 sierpnia

 

 

 

 

 

do godziny 15.00

 

 

 

 

 

 

 

do godziny 15.00

 

 

 

 

 

Należy dostarczyć zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

 

Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

19 sierpnia  do godziny 14.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkół

Podanie o przyjęcie do szkoły

Podanie o przyjęcie do internatu

Podanie do szkoły policealnej

Podanie do szkoły dla dorosłych (liceum ogólnokształcące)

Wniosek Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy