Rekrutacja

DRZWI OTWARTE – 11 marca 2019 r. (poniedziałek)

Informujemy, że drzwi otwarte dla Uczniów i Rodziców zaplanowane zostały na poniedziałek 11 marca br. w godz. 11-15. Serdecznie zapraszamy.

 

TERMINY  NABORU

2019

 

 

 13.05  -  17.06.  2019r. 

 

 

do godz.1500

Składanie podań przez kandydata

 

do 3 wybranych  szkół

21.06 (piątek) do 25.06.2019r(wtorek) do 1500 Należy dostarczyć potwierdzone kopie świadectwa  i zaświadczenia o egzaminach
do 11.07.2019r.   Wydanie skierowań na badania lekarskie dla kandydatów którzy  złożą oświadczenia woli o wyborze tej szkoły
do 15.07.2019r. do godz. 1000

 

 

do godz. 14oo

Należy dostarczyć oryginał świadectwa i zaświadczenia  OK

 

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół

 11.07. 2019r.(czwartek)  

 

do 1200

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  do szkoły

Zarządzenie Nr 10/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum w województwie kujawsko-pomorskim.

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00008621_01_02.pdf

DRZWI OTWARTE – SOBOTA 12 MAJA 2018 R.

Informujemy, że drzwi otwarte dla Uczniów i Rodziców zaplanowane zostały na sobotę 12 maja br. w godz. 9-15. Serdecznie zapraszamy.

podanie do szkoły policealnej

podanie do szkoły LO-dla dorosłych

WNIOSEK-KWALIFIKACYJNY-KURS-ZAWODOWY

REGULAMIN REKRUTACJI 2017

Podanie o internat