Stypendium dla uczniów

Wśród uczniów ZSAE w Karolewie corocznie są stypendyści projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”. Projekt ten jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie informujemy, iż nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2020/2021 będzie trwał od 1 do 30 września 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się Regulaminem przyznawania stypendium oraz z informacjami zawartymi na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II.