Konsultacje dla wszystkich uczniów

Od poniedziałku 1 czerwca rozpoczynamy cykl konsultacji dla wszystkich uczniów, w tym spotkania dla uczniów przygotowujących się do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Harmonogram konsultacji:

1 czerwca, godz.  8-11 – J. Mocna  (psycholog) – dla wszystkich uczniów (sala 4a)
2 czerwca, godz.  9-12  -Piotr Groll (historia, wos)  dla wszystkich uczniów (s.8)
3 czerwca, godz.  9-12  - Stanisław Buś - matematyka (kl. III) – przygotowania do matury 2021 (s.12)
4 czerwca, godz.  9-12 - Stanisław Buś - matematyka (kl. II) – przygotowania do matury 2022 (s.6)
4 czerwca, godz.  9-12 - M. Kaźmierczak (kl. III) – przygotowania do matury 2021 (s.5)
4 czerwca, godz.  12-15 – Stanisław Buś – dla wszystkich uczniów (s.6)
8 czerwca, godz.  10-13 - M. Kaźmierczak – dla wszystkich uczniów (s.5)
8 czerwca, godz.  10-13 – R.Filipowski – dla wszystkich uczniów (s.14)
8 czerwca, godz.  10-13 – K.Jendrzejewska – dla wszystkich uczniów (s.15)
8 czerwca, godz.  10-13 – M. Kalitowska – dla wszystkich uczniów (s.3)
9 czerwca, godz.  10 -13  -Piotr Groll (historia, wos)  dla wszystkich uczniów (s.8)
9 czerwca, godz.  10-13 – M. Wójcicka – dla wszystkich uczniów (s.7)
9 czerwca, godz.  10-13 – A. Zalewska– dla wszystkich uczniów (s.12)
9 czerwca, godz.  10-13 – A.Górecka – dla wszystkich uczniów (s.14)
9 czerwca, godz.  10-13 – R. Gralik – dla wszystkich uczniów (s.9)
9 czerwca, godz.  10-13 – W.Jakubowski – dla wszystkich uczniów (s.8)
9 czerwca, godz.  10-13 - M. Kaźmierczak – dla wszystkich uczniów (s.5)
9 czerwca, godz.  10-13 – W. Woźniak – dla wszystkich uczniów (s.4)
9 czerwca, godz.  10-13 – J. Zielińska– dla wszystkich uczniów (s.6)
9 czerwca, godz.  10-13 – J. Zawiślak– dla wszystkich uczniów (s.22)
10 czerwca, godz.  10-13 - K. Lewandowska – dla wszystkich uczniów (s.7)
10 czerwca, godz.  10-13 – A. Noskow – dla wszystkich uczniów (s.22)
9 VI, g. 10-13 – B. Śniadowska – dla wszystkich uczniów (s.12) -
-ZMIANA TERMINU
10 czerwca, godz.  12-15 – M. Wanka – dla wszystkich uczniów (s.4)
10 czerwca, godz.  10-13 – P. Wasilewski – dla wszystkich uczniów (s.23a)
10 czerwca, godz.  10-13 – A. Zamojdzin – dla wszystkich uczniów (s.22a)
10 czerwca, godz.  10-13 – P. Zamojdzin – dla wszystkich uczniów (s.23)
15 czerwca, godz.  9-13 – R. Jurak-Muziewicz – dla wszystkich uczniów (s.11)

PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

8 czerwca, godz. 10-14 A. Dubielewski, kl. 3tr (s.23)
15 czerwca, godz. 10-13 P. Zamojdzin 3tr (s.22)
17 czerwca, godz. 10-13 A. Zamojdzin 3tr, 4tr (s.22a)
18 czerwca, g. 10-13 P. Zamojdzin 4tr (s.22) - ZMIANA TERMINU!
18 czerwca, godz.  9-13 - M. Kalitowska kl. 4tż (s.3)
18 czerwca, godz.  10-13 – A.Górecka kl. 3tż (s.7)
18 czerwca, godz.  10-13 – K.Lewandowska kl. 3tż (s.14)

Uczniom zaleca się przesłanie zgłoszenia e-mailowego do nauczyciela prowadzącego konsultacje na dzień przed planowanym spotkaniem.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą  Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,

Osoby chore, z podwyższoną temperaturą, mające symptomy choroby nie mogą wziąć udziału w zajęciach.
Zarówno zdający, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie konsultacji, po zajęciu miejsca przy stoliku

Maksymalnie w jednej grupie konsultacyjnej może być 12 uczniów.

Uczeń przynosi na zajęcia własne pomoce dydaktyczne (przybory szkolne)

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne przy opracowaniu zasad realizacji konsultacji wzięto pod uwagę wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie konsultacji w szkole.