“The World Through the English and German Poetry”

The World Through the English and German Poetry”

W ZESPOLE SZKÓŁ AGRO-EKONOMICZNYCH W KAROLEWIE 

W dniu 15.12.2015 odbył się trzeci konkurs krasomówczy POEZJI I PROZY W JĘZYKU ANGIELSKIM i NIEMIECKIM.Dodatkową niespodzianką były rozgrywki międzyszkolne w świątecznym ESCAPE ROOM.

Uczestnikami spotkania byli uczniowie gimnazjów, którzy zaprezentowali przed jury krótkie utwory literackie. Celem konkursu jest rozwijanie i wspieranie wśród uczniów zdolności recytatorskich, uwrażliwienie uczniów na literaturę piękną w języku obcym, poznanie kultury krajów anglojęzycznych, promocja i pomoc utalentowanej językowo i artystycznie młodzieży szkolnej. Jest to również doskonała okazja integracji młodzieży z różnych szkół gimnazjalnych.

W konkursie uczestniczyli uczniowie z następujących gimnazjów: Serocka, Kotomierza, Wudzyna oraz Pruszcza.

Młodzież zaprezentowała ciekawe i różnorodne  interpretacje wierszy w języku angielskim i niemieckim. Wybór najlepszych prezentacji był bardzo trudny, ponieważ wszyscy uczestniczy prezentowali wysoki poziom. Jurorzy przy ocenie brali pod uwagę: interpretację utworów, wymowę oraz ogólny wyraz artystyczny.

  Całość w języku angielskim prowadził Stanisław Mojzesowicz z II technikum. W trakcie obrad jury, młodzież rozwiązywała zagadki o tematyce świątecznej w obu językach. Zaproszeni uczniowie częstowali się słodkościami przygotowanymi przez Patryka Lewczyka z II klasy ZSZ. 

Lista zwycięzców

Język angielski

Pierwsze miejsce: Klaudia Białecka (Serock)

Drugie miejsce: Kacper Przysada (Serock)

Trzecie miejsce: Marta Wójcik ( Kotomierz) 

Wyróżnienia dla Zuzanny Beneditt i Dominiki Chilla (Kotomierz)

 

Język niemiecki

I miejsce: Martyna Ryszkowska (Pruszcz)

II miejsce: Klaudia Jaszkowska ( Wudzyn)

III miejsce: Agata Zilin (Serock)

Wyróżnienie dla Katarzyny Klajbor ( Serock)

 

Organizacja: Agnieszka Gwizdała, Monika Wójcicka