Przeskocz do treści

Ograniczenia w kształceniu praktycznym.

W związku z sygnalizowanym przez rodziców i uczniów problemem niemożliwości odbycia praktyk w planowanym terminie informujemy, że na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

  • Uczniowie technikum i szkoły policealnej będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020, czyli do 31 sierpnia 2020 r..
  • Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych. Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia