Przeskocz do treści

Nauka na odległość

Informujemy, że zawieszenie zajęć lekcyjnych nie oznacza dla uczniów i nauczycieli okresu wolnego od nauki.

Polecenia do wykonania przez uczniów z poszczególnych przedmiotów będą umieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładce ZADANIA DOMOWE (lewy górny róg ekranu).

Nauczyciele będą się kontaktowali z uczniami za pomocą e-dziennika, poczty elektronicznej (e-mail), messengera, whatsapp'a, wiadomości sms, Skype, telefonu.

Uczniowie zobowiązani są do systematycznej samodzielnej pracy.

Zachęcamy uczniów również do korzystania z materiałów udostępnianych w internecie oraz emitowanych przez TVP.