Przeskocz do treści

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Informujemy, że Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzeniem na mocy którego możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i umożliwiono ocenianie i klasyfikowanie uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r.

W związku z powyższym nauczyciele naszej szkoły będą kontaktowali się zdalnie z uczniami w celu przekazania materiałów edukacyjnych (filmy, prezentacje, opracowania). Przekazywane będą również polecenia do wykonania przez uczniów w domu, które mogą być oceniane przez nauczyciela.

Prosimy uczniów i ich rodziców o śledzenie szkolnej strony internetowej (zakładka ZADANIA DOMOWE). Niewykluczone, że w oparciu o oceny wystawione zdalnie nauczyciel będzie zmuszony określić ocenę końcoworoczną.