Walentynki w Karolewie

Recytowali, śpiewali i tańczyli - walentynkowy konkurs w Karolewie

Jeszcze przed feriami samorządowi uczniowskiemu z naszej szkoły udało się zmobilozować swoje koleżanki oraz kolegów i zorganizować Przegląd Twórczości Walentynkowej. Zadaniem każdej klasy było ubrać przedstawiciela w strój Amora/Kupidyna. Następnie trzeba było napisać miłosny tekst, który wytypowany uczeń miał przeczytać lub zaśpiewać przed całą szkolną społecznością. Zabawy przy tym było co nie miara! Finał odbył się na długiej przerwie. Komisja w składzie: pani Anita Kowalewska, pani Małgorzata Kaźmierczak i pan Andrzej Dubielewski przyznała pierwsze miejsce klasie IV technikum, której Amor (w tej roli Roland Kuffel) zaśpiewał do melodii "Ściernisko" Golec uOrkiestry tekst o historii miłosnej z Karolewa. Drugie miejsce zdobyli uczniowie z klasy II technikum (Maciej Zalewski) oraz III technikum (Kacper Kujawa), natomiast trzecie - klasa I technikum (Darek Nowicki). Samorząd dodatkowo nagrodził klasę czwartą za największą ilość czerwonych akcentów na swoich strojach. Kreatywnie i z humorem - tak wyglądał ostatni dzień przez feriami w Zespole Szkół w Karolewie!

oprac. Anna Ligman

fot. Jarosław Runka