Noworoczne spotkanie UTW w Karolewie

W Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie słuchacze Uniwersytetu III Wieku WSG Filia Karolewo po wykładzie pt." Świat oszalał - czy zawsze tak było? Najwięksi dyktatorzy ludzkości" przedstawionym przez dr Katarzynę Grysińską - Jarmuła zebrali się na spotkaniu noworocznym. Dopisali zaproszeni goście ks. prałat Antoni Bunikowski, wójt gminy Dobrcz Krzysztof Szala, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Wiesław Raczkowski, Marta Szulc, radna powiatu Małgorzata Kaźmierczak, sołtys Wudzynka Małgorzata Wesołowska, sołtys Wudzyna Klara Nowakowska, sołtys Kotomierza Edyta Wszołek. Uczniowie z internatu Zespołu Szkół dla zaproszonych gości i słuchaczy UTW przedstawili krótką historię Karolewa z okazji 49 lat Szkoły w Karolewie i wspomnienie o Patronie szkoły Bronisławie Zamojdzinie. Zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

        Pan dyrektor Zespołu Szkół Stanisław Buś wręczył podziękowania dla osób wspierających działalność szkoły. Głos zabrał wójt Krzysztof Szala, który jest absolwentem Technikum Rolniczego z 1969 roku, wspominał przeprowadzkę Technikum Rolniczego z Bydgoszczy do Karolewa, przygotowanie sal lekcyjnych do nauki oraz życie w internacie. Następnie przy zastawionym słodkościami stole w bardzo miłej i życzliwej atmosferze był czas na rozmowy, wspomnienia i plany na przyszłość.

Jolanta Sobólska