36. ROCZNICA STRAJKÓW CHŁOPSKICH

17 marca odbyła się pod patronatem Starosty Bydgoskiego Wojciecha Porzycha w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie uroczystość upamiętniająca kolejną rocznicę strajków rolniczych w Bydgoszczy.

Rok 1981 był bardzo gorącym politycznie rokiem w Polsce. Był to rok wielu protestów społecznych, wyczuwalnego dużego napięcia politycznego.

W marcu tego roku w Bydgoszczy miały miejsce dwa spektakularne wydarzenia: protesty chłopskie i strajk rolników w budynku ZSL przy ul. Dworcowej oraz tzw. wydarzenia marcowe, których finałem był konflikt w budynku Urzędu Wojewódzkiego podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej.

Dużą rolę w protestach rolników odegrali mieszkańcy gminy Dobrcz.

5 lat temu w szkolnym muzeum otwarto salę tradycji poświęconą wydarzeniom sprzed 36 lat.

W uroczystości wzięli udział:

Jacek Tarczewski - reprezentujący Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,

Marek Gralik - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty,

Wojciech Porzych - Starosta Bydgoski,

Maria Strąk- Dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą w Koronowie,

Radni powiatu:Tadeusz Zamłyński,  Małgorzata Kaźmierczak,

Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski w minionej kadencji, związana ze szkolną izbą tradycji,

Krzysztof Osiński -przedstawiciel - Delegatury IPN w Bydgoszczy

Wojciech Mojzesowicz  - wieloletni poseł RP, były minister rolnictwa, absolwent szkoły w Karolewie

Krzysztof Szala -  Wójt Gminy Dobrcz, absolwent szkoły w Karolewie

Wiesław Raczkowski - Dyrektor GOK w Dobrczu współorganizator uroczystości

Ks. Andrzej Danielski - Proboszcz Parafii Niewieścin

W spotkaniu brali liczny udział uczestnicy wydarzeń sprzed 36 lat -  rolnicy z gminy Dobrcz, dyrektorzy sąsiednich szkół oraznauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie.

Uczestnicy uroczystości wysłuchali ciekawych wystąpień wielu gości, którzy pamiętali atmosferę marca 1981 r.  Ciekawą prelekcję na temat strajków chłopskich i gorącej atmosfery bydgoskiego marca ’81 wygłosił dr Krzysztof Osiński z bydgoskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.
Spotkanie uświetnił występ orkiestry dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu pod kierunkiem kapelmistrza Adama Idzińskiego. Po oficjalnych wystapieniach goście przy kawie wspominali wydarzenia sprzed 36 lat oraz zwiedzili wystawę w izbie tradycji. Zwiedzanie ekspozycji w szkolnym muzeum ułatwiła gościom Jolanta Zamojdzin-Sobólska -córka patrona szkoły.
Inicjatorem spotkania był mieszkaniec Gądecza Mirosław Burczyński.

Była to dla wszystkich uczestników (nie tylko uczniów) żywa lekcja historii.

 

(Stanisław Buś)