Komisja Edukacji w naszej szkole

W Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Powiatu Bydgoskiego. Obrady prowadziła pani Maria Płotkowska- przewodnicząca komisji. W posiedzeniu wzięli również udział Starosta Bydgoski - p. Wojciech Porzych, Wicestarosta p. Zbigniew Łuczak, Przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego p. Zenon Rydelski, p. Maria Strąk - Dyrektor PCZO w Koronowie, dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Bydgoski oraz radni powiatowi. Uczestnicy posiedzenia wykorzystali okazję do zwiedzenia szkoły (szczególnie remontowanej sali gimnastycznej), zapoznali się również z warunkami funkcjonowania Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Karolewie.

SONY DSC