WYNIKI PRZETARGÓW

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2213 t.j.) Dyrektor Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie podaje do publicznej wiadomości

INFORMACJĘ O WYNIKU PRZETARGÓW USTNYCH OGRANICZONYCH NA
DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH POŁOŻONYCH W JARUŻYNIE GMINA OSIELSKO

PRZETARG : 5 września 2022 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół Agro –Ekonomicznych w Karolewie, Karolewo 8, 86-022 Dobrcz

 1. Oznaczenie nieruchomości: Działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 120
  o pow. 0,9400 ha, KW BY1B/00203244/2 (ŁIII, ŁIV).
 2. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1
  Liczba osób niedopuszczonych: 0
 3. Cena wywoławcza (wysokość stawki czynszu rocznego): 5,72 dt pszenicy
 4. Najwyższa osiągnięta cena: 6,72 dt pszenicy
 5. Dzierżawcą nieruchomości został: Adrian Wietrzychowski

  PRZETARG : 5 września 2022 r. o godz. 10.30 w Zespole Szkół Agro –Ekonomicznych w Karolewie, Karolewo 8, 86-022 Dobrcz
 1. Oznaczenie nieruchomości:
  Działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 81 o pow. 38,3517 ha,
  KW BY1B/00026304/6, (RII, ŁIII, ŁIV, W, dr)
 2. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 11
  Liczba osób niedopuszczonych: 0
 3. Cena wywoławcza (wysokość stawki czynszu rocznego): 263,69 dt pszenicy
 4. Najwyższa osiągnięta cena: 1203 dt pszenicy
 5. Dzierżawcą nieruchomości został: Stanisław Paprocki

  PRZETARG – 5 września 2022 r. o godz. 11.30 w Zespole Szkół Agro –Ekonomicznych w Karolewie, Karolewo 8, 86-022 Dobrcz
 1. Oznaczenie nieruchomości:
  Działki oznaczone w ewidencji gruntów nr :
 • 109/5 o pow. 10,1858 ha, KW BY1B/00026304/6, (PsIV, PsV, Ps VI, Lzr-PsVI),
 • cz. 109/8 o pow. 46,7480 ha, KW BY1B/00026304/6, (RII, RIIIa, RIIIb, RIVa, RV,
  RVI, PsIV, PsV, W, Lzr-PS-IV, Lzr-PsVI, N)
 1. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 9
  Liczba osób niedopuszczonych: 0
 2. Cena wywoławcza (wysokość stawki czynszu rocznego): 276,96 dt pszenicy
 3. Najwyższa osiągnięta cena: 1011 dt pszenicy
 4. Dzierżawcą nieruchomości został: Stanisław Paprocki

Informacja umieszczona została na tablicach ogłoszeń w Zespole Szkół Agro-
Ekonomicznych w Karolewie, Karolewo 8 (budynek nr 1) oraz w Starostwie Powiatowym
w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta 16 (parter) i przy ul. Konarskiego 1-3 (IV piętro)
oraz na stronach internetowych zsae-karolewo.pl i www.bip.powiat.bydgoski.pl na okres
7 dni tj. od dnia 13.09.2022r. do dnia 20.09.2022r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.