Listy osób zakwalifikowanych – przetarg

Listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargach ustnych ograniczonych      na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w Jarużynie, gmina Osielsko

Na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                   w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 t.j.) Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie z dnia 22 sierpnia 2022r. w sprawie powołania komisji przetargowej na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w Jarużynie, gmina Osielsko w składzie:

  1. Buś Stanisław – przewodniczący
  2. Lackner Janusz – członek komisji (zastępca przewodniczącego)
  3. Jurak-Muziewicz Renata – sekretarz
  4. Kowalska Iwona – członek komisji (zastępca sekretarza)

podaje do publicznej wiadomości listy osób które spełniły warunki przetargowe i zostały zakwalifikowane do uczestnictwa:

1) W  przetargu ustnym ograniczonym, który odbędzie się w dniu 5 września 2022 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół Agro –Ekonomicznych w Karolewie, Karolewo 8, 86-022 Dobrcz, pokój nr 12 (budynek nr 1) na dzierżawę nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka         nr 120 o pow. 0,9400 ha, KW BY1B/00203244/2 (ŁIII,  ŁIV):

– Adrian Wietrzykowski – Pyszczyn

2) W przetargu ustnym ograniczonym, który odbędzie się w dniu 5 września 2022 r. o godz. 9.30 w Zespole Szkół Agro –Ekonomicznych w Karolewie, Karolewo 8, 86-022 Dobrcz, pokój nr 12 (budynek nr 1) na dzierżawę nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr :

– 44/5 o pow.   2,4400 ha, KW BY1B/00206300/4, (RIVa, RIVb, W)

– 46/1 o pow.   9,4000 ha, KW BY1B/00206300/4, (RIVa,  RIVb, PsV, W, N)

– 44/11 o pow.   4,5444 ha, KW BY1B/00027492/7, (RIVa, RIVb, PsV, W, N):

– Oliwia Dykiel – Bydgoszcz

– Krzysztof Majka – Sienno

– Rafał Perlik – Włóki

– Andrzej Sochacki – Gądecz

– Sebastian Szmudanowski – Włóki

– Stanisław Paprocki – Włóki

– Sebastian Całbecki – Suponin

– Gosp – Rol Sp. z o.o. – Kusowo

– Adam Kaźmierczak – Magdalenka

– Mateusz Zubik – Salno

– Adrian Wietrzykowski – Pyszczyn

3) W przetargu ustnym ograniczonym, który odbędzie w dniu 5 września 2022 r. o godz. 10.30       w Zespole Szkół Agro –Ekonomicznych w Karolewie, Karolewo 8, 86-022 Dobrcz, pokój nr 12 (budynek nr 1) na dzierżawę nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 81 o pow. 38,3517 ha, KW BY1B/00026304/6, (RII, ŁIII, ŁIV, W, dr):

– Adam Kaźmierczak – Magdalenka

– Adrian Wietrzykowski – Pyszczyn

– Oliwia Dykiel – Bydgoszcz

– Krzysztof Majka – Sienno

– Andrzej Sochacki – Gądecz

– Michał Burczyński – Hutna Wieś

– Mateusz Zubik – Salno

– Gosp – Rol Sp. z o.o. – Kusowo

– Stanisław Paprocki – Włóki

– Artur Saganowski – Gądecz

– Sebastian Szmudanowski – Włóki

4) W przetargu ustnym ograniczonym, który odbędzie w dniu 5 września 2022 r. o godz. 11.30      w Zespole Szkół Agro –Ekonomicznych w Karolewie, Karolewo 8, 86-022 Dobrcz, pokój nr 12 (budynek nr 1) na dzierżawę części nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr:

– 109/5 o pow. 10,1858 ha, KW BY1B/00026304/6, (PsIV, PsV, Ps VI, Lzr-PsVI),

– cz. 109/8 o pow. 46,7480 ha, KW BY1B/00026304/6, (RII, RIIIa, RIIIb, RIVa, RV, RVI, 

PsIV,  PsV, W, Lzr-PS-IV, Lzr-PsVI,  N):

– Andrzej Sochacki – Gądecz

– Mateusz Zubik – Salno

– Oliwia Dykiel – Bydgoszcz

– Krzysztof Majka – Sienno

– Adam Kaźmierczak – Magdalenka

– Tomasz Leśniewski – Włóki

– Gosp – Rol Sp. z o.o. – Kusowo

– Stanisław Paprocki – Włóki

– Sebastian Szmudanowski – Włóki

Listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu w dniu 1 września 2022 r. zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie, Karolewo 8 (budynek nr 1) oraz opublikowane na stronach internetowych zsae-karolewo.pl           i www.bip.powiat.bydgoski.pl.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.