INFOLINIA – INFORMACJE O ZAWODACH

Zapraszamy osoby zainteresowane nauką w ZSAE w Karolewie
do skorzystania z naszej infolinii.
W tygodniu 18-22 maja w godz. 9-14 dyżur będą pełnili nauczyciele-specjaliści
w poszczególnych zawodach

- poniedziałek 18.05. - technik architektury krajobrazu, szkoła policealna-florysta - p. Karolina Jendrzejewska
- wtorek 19.05. - technik ekonomista - p. Agnieszka Zalewska
- środa 20.05. - technik żywienia i usług gastronomicznych - p. Mirosława Kalitowska
- czwartek 21.05. - technik weterynarii - p. Przemysław Wasilewski
- piątek 22.05. - technik rolnik - p. Piotr Zamojdzin

Zapraszamy uczniów klas VIII i rodziców do kontaktu ze szkołą