Opłata za egzamin zawodowy -komunikat OKE

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Opłatę za egzamin zawodowy wnoszą:
– uczniowie młodociani pracownicy
– absolwenci szkół, absolwenci KKZ przystępujący do egzaminu lub jego części po raz trzeci i kolejny
– osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych
– osoby przystępujące do eksternistycznego egzaminu zawodowego.
Opłata za egzamin zawodowy wynosi 209,94 zł.
W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu, opłata za ten egzamin wynosi:
– w przypadku części pisemnej – 1/3 opłaty (69,98 zł)
– w przypadku części praktycznej – 2/3 opłaty (139,96 zł)
Wpłat należy dokonywać na konto: 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000
W tytule przelewu należy wpisać: EK_imię_nazwisko_5 ostatnich cyfr nr PESEL zdającego oraz oznaczenie i nazwę kwalifikacji
Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu (do 22 czerwca 2020 r.) .