Przeskocz do treści

Uroczystość Dnia Edukacji w Karolewie


"Ślubujemy..." - uczniowie klas pierwszych z Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie stali się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności. Uroczyste spotkanie odbyło się 16 października - zorganizowała je klasa IV technikum pod okiem wychowawczyni pani Karoliny Jendrzejewskiej. Pan dyrektor Stanisław Buś z radością przywitał najmłodszych wychowanków, którym opowiedział o głęboko zakorzenionych tradycjach szkoły i jej absolwentach. Podniosłą chwilę umilił wszystkim debiutancki występ zespołu muzycznego, w skład którego wchodzi klasa pierwsza technikum po szkole podstawowej. Opiekunem grupy jest pan Romuald Graul.

Podczas spotkania prowadzący nawiązali do Dnia Edukacji Narodowej. Podziękowali nauczycielom za ich zaangażowanie i cierpliwość. Wszyscy pedagodzy otrzymali pocztówki z życzeniami zaprojektowanymi przez klasę pierwszą branżową po gimnazjum na zajęciach rozwijających kreatywność. Nie zabrakło wystąpienia samorządu uczniowskiego. Stefania Padewska i Emilia Gaweł (klasa III technikum) ogłosiły wyniki konkursu nauczycielskiego i wręczyły dyplomy wykonane przez klasę pierwszą branżową po szkole podstawowej. Wyróżnienie w kategorii najmodniejszy strój otrzymała pani Agnieszka Zalewska, najlepszy fryz, czyli złota lokówka przypadła pani Małgorzacie Kaźmierczak, najdowcipniejszym pedagogiem okazał się pan Wiesław Jakubowski, a za najszczerszy uśmiech wyróżniono panią Annę Ligman. Najbardziej wyluzowanym nauczycielem według uczniów jest pan Waldemar Woźniak, a bratnią duszą pani Magdalena Wanka. Góra miłości – to kategoria, w której wygrała pani Mirosława Kalitowska, natomiast pani Monika Wójcicka została najwybitniejszym nauczycielem. Za cierpliwość i wytrwałość doceniono panią Joannę Zielińską, a najbardziej zwariowana okazała się być pani Renata Gralik.

Dzień Edukacji Narodowej jest momentem, w którym pan dyrektor nagradza pracowników szkoły za szczególne osiągnięcia w ich codziennej pracy. Nagrody dyrektora Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w tym roku otrzymali następujący nauczyciele: pan Andrzej Dubielewski oraz panie: Aleksandra Górecka, Karolina Jendrzejewska, Renata Jurak-Muziewicz, Mirosława Kalitowska, Katarzyna Lewandowska, Beata Śniadowska, Magdalena Wanka, Monika Wójcicka i Anna Zamojdzin. Spośród pracowników niepedagogicznych wyróżnieni zostali: pani Lilianna Chmiel, pani Mariola Leśniewicz, pani Halina Różańska, a także panowie: Jerzy Bobowski, Józef Gibas i Jerzy Głowacki. Nagrodę Starosty Powiatu Bydgoskiego Pana Wojciecha Porzycha otrzymała nauczycielka języka polskiego pani Małgorzata Kaźmierczak. Z dniem 14 października pracę na stanowisku wicedyrektora Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych rozpoczęła pani Renata Jurak-Muziewicz.

Święto edukacji w Karolewie było znakomitą okazją do ogłoszenia wyników konkursu Tygodnia Języków Obcych. Organizatorzy, czyli panie: Agnieszka Gwizdała, Monika Wójcicka i Magdalena Wanka, docenili prace wszystkich klas, a w szczególności tych, których przedstawiciele wystąpili przed komisją w języku obcym. Pierwsze miejsce zdobyła klasa druga technikum, drugie przypadło klasom: drugiej branżowej oraz pierwszej technikum po gimnazjum. Komisja przydzieliła także wyróżnienie dla klasy pierwszej branżowej po szkole podstawowej. Wszystkie klasy, które brały udział w konkursie otrzymają punkty do Turnieju Klas. Gratulujemy zwycięzcom, a pierwszoklasistom - życzymy powodzenia!

Oprac. A. Ligman
Fot. Krzysztof Zalewski