O Święcie Niepodległości w Karolewie słów kilka…

Uroczystość odzyskania przez Polskę niepodległości to dzień szczególny, podczas którego możemy na chwilę się zatrzymać i pomyśleć o historii naszej ojczyzny. W nastrój zadumy wprowadziło nas spotkanie zorganizowane przez klasę II zasadniczą zawodową, która pod okiem wychowawcy pana Wiesława Jakubowskiego zaprezentowała skróconą historię naszej ojczyzny. Całość poprowadzili Samanta Malankowska, Zuzanna Orłowska i Piotr Wichert. Podczas prezentacji nie zabrakło pieśni patriotycznych - dawnych oraz współczesnych, nad aranżacją których czuwali Andrzej Glonek i Mateusz Stosik z klasy IV technikum. Uroczyste spotkanie było wspaniałą okazją do wręczenia przez pana dyrektora Stanisława Busia dyplomów i upominków uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w szkolnym etapie Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Do etapu okręgowego przeszli następujący uczniowie:

architektura krajobrazu - Patrycja Jankowska - kl. IV technikum
agrobiznes - Marcin Januszewski - kl. IV technikum
gastronomia - Marcin Redzimski - kl. IV technikum
technologia żywności - Angelika Tecłaf - kl. IV technikum
mechanizacja rolnictwa - Paweł Kowalski - kl. IV technikum
produkcja zwierzęca - Adrian Marunowski - kl. IV technikum
produkcja roślinna - Mariusz Mosiński - kl. III technikum

Uroczystość zakończyła się występem Zespołu Pieśni i Tańca "Karolak"i, a zaraz po nim uczniowie wystartowali w biegach sztafetowych, w których wzięły udział następujące klasy: I, II i III technikum oraz I branżowa i II zawodowa. Mistrzostwo Szkoły w Biegu Niepodległości wywalczyli najmłodsi, czyli klasa I technikum - gratulacje! Organizatorem sztafety był pan Waldemar Woźniak.

Oprac. Anna Ligman
Fot. Jarosław Runka