Ostatnia godzina wychowawcza!!!

W piątek, 9 czerwca, klasa III zasadnicza, która w czerwcu zakończy edukację zawodową, wspólnie z wychowawcą panem Zbigniewem Dolnym wzięła udział w nietypowej godzinie wychowawczej. Uczniowie razem z nauczycielem spędzili ten ostatni wspólny piątek przy ognisku, które przygotowano na terenie szkoły. Część uczniów będzie kontynuować naukę w Karolewie w zaocznym liceum dla dorosłych. Przyszłym absolwentom życzymy powodzenia na egzaminach zawodowych.

Oprac. A. Ligman