Pożegnanie maturzystów

„Nic dwa raz się nie zdarza i nie zdarzy….” - słowami Wisławy Szymborskiej klasa I technikum Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznch w Karolewie pożegnała dziś swoich starszych kolegów i koleżanki. Wręczenie świadectw oraz nagród i wyróżnień odbyło się 28 kwietnia w obecności grona pedagogicznego oraz zaproszonych rodziców i gości. Uroczystość otworzył pan dyrektor Stanisław Buś. Opiekunem imprezy była pani Karolina Jendrzejewska.

Nagrody Starosty Powiatu Bydgoskiego za wzorowe zachowanie, wysokie wyniki w nauce i działalność na rzecz szkoły z rąk Radnej Powiatu Bydgoskiego pani Małgorzaty Kaźmierczak otrzmali uczniowie: Magdalena Latos (4,75 - świadectwo z wyróżnieniem), Bartosz Weyna (4,4) oraz Magdalena Brzozowska (4,1).

Wyróżnieni przez wychowawców, czyli panią Agnieszkę Gwizdałę i panią Aleksandrę Górecką oraz grono pedagogiczne za bardzo dobre wyniki w nauce, udziały w konkursach i zaangażowanie w życie szkoły zostali: z klasy IV technikum A - Krzysztof Rode, Arkadiusz Smoliński, Bartosz Weyna i Magdalena Brzozowska, z IV technikum B - Marta Smolińska, Paulina Holtz, Magdalena Latos i Monika Maruńska. Nie zabrakło także nagród dla zaangażowanych sportowców, tancerzy oraz osób zaangażowanych w pracę na rzecz szkolnej gazetki "Karolci". Świadectwa ukończenia szkoły otrzymało także czternastu słuchaczy zaocznego liceum dla dorosłych.

Spotkanie urozmaiciła coroczna gala wręczenia Złotych Medali Karolewo 2017 zorganizowana przez Samorząd Uczniowski przy współpracy z uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół. Zanim wszyscy rozeszli się do domów nastąpił moment podziękowań od uczniów klas czwartych, a ze strony prowadzących życzenia powodzenia na egzaminach maturalnych i zawodowych. Uroczystość zakończyła się pamiątkowym zdjęciem grupowym.

  ********

 GALA WRĘCZENIA ZŁOTYCH MEDALI W KAROLEWIE

 Samorząd uczniowski z Zespołu Szkół w Karolewie w składzie: Paweł Kowalski, Adrian Freter, Daria Jaszkowska i Natalia Żurek - przygotował galę rozdania Złotych Medali 2017. Uroczystość odbyła się podczas spotkania z okazji zakończenia nauki w klasach czwartych technikum. W tym roku pojawiło się jedenaście kategorii i jedna niespodzianka... Nominowani byli wszyscy uczniowie kończący technikum w Karolewie. Oto lista szczęśliwych zwycięzców: * asystent szefa - Paulina Holtz * cicha woda - Monika Maruńska * mistrz kierownicy - Magdalena Latos * gaduła - Michał Gągola * gentelman - Bartosz Weyna * człowiek zagadka - Kacper Baczyński * spóźnialski - Paweł Kosowski * dezerter - Patryk Kortas * indywidualista - Krzysztof Rode * tancerz/ tancerka - Marta Smolińska * wieczne dziecko - Tomasz Kurzawski. W tym roku pojawiła się nowa kategoria - niespodzianka: menager klasy. Medale w tej kategorii wręczył pan dyrektor Stanisław Buś, a otrzymały je wychowawczynie klas czwartych: pani Agnieszka Gwizdała i pani Aleksandra Górecka Galę nadzorowały opiekunki samorządu: pani Joanna Zielińska i Katarzyna Lewandowska.

Oprac. A. Ligman

Fot. Angelika Wiecka