Komunikat dyrektora szkoły dla maturzystów

W związku z toczącymi się w mediach dyskusjami na temat ewentualnego zagrożenia udziału uczniów w egzaminach maturalnych spowodowanego brakiem klasyfikacji końcoworocznej, wyjaśniam że w obliczu zagrożenia strajkiem wystąpiłem do Rady Pedagogicznej o podjęcie uchwały dotyczącej klasyfikacji uczniów klas maturalnych w Czteroletnim Technikum i Liceum dla Dorosłych.

Informuję, że Rada Pedagogiczna ZSAE w Karolewie podjęła 4 kwietnia br. uchwałę o klasyfikowaniu ww. uczniów.

W związku z powyższym wszystkie osoby zgłoszone do egzaminów maturalnych mają prawo przystąpić do matury w maju br.