Komunikat dyrektora szkoły

Informuję uczniów i rodziców, że akcja protestacyjna organizowana w szkole przez ZNP trwa nadal. W strajku bierze udział większość nauczycieli i jeden pracownik obsługi szkoły.

W środę 10 kwietnia sytuacja prawdopodobnie nie zmieni się. Większość planowanych zajęć nie odbędzie się, natomiast dla uczniów, którzy będą w szkole zorganizujemy szereg zajęć, m.in. zajęcia przedmaturalne z matematyki i języka polskiego.

Uczniowie mogą skorzystać z wyżywienia w stołówce, normalnie funkcjonuje internat.

Uczniów i Rodziców proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji.

W piątek 12 kwietnia w Grubnie sześcioro naszych uczniów wyjedzie na etap okręgowy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Wyjazd ze szkoły o godz. 7.00.

Z poważaniem
Stanisław Buś - Dyrektor ZSAE w Karolewie