HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

wtorek - 28 sierpnia 2018 r. godz. 8.00

Matematyka  (kl. IVt., III t)
WOS (kl.II ZSZ)
Geografia ( kl. It,  IBr)

środa -  29 sierpnia 2018 r.  godz. 8.00

Język angielski (kl. It)
Historia (kl. IBr, kl.II ZSZ)
Język angielski w rolnictwie kl. III t