Ciekawe projekty w ZSAE pomysłem na zbliżenie z Europą

Nauczyciele Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie we współpracy z uczniami zakończyli realizację projektu w ramach programu ERASMUS +.

Od czerwca 2017 roku do końca maja 2018 r. ZSAE jako beneficjent realizowało projekt: ”Razem dla siebie, szkoły i uczniów”. Dzięki otrzymanym funduszom nauczyciele mieli możliwość doskonalenia umiejętności metodycznych i językowych nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego, nawiązania współpracy międzynarodowej z innymi szkołami, rozpoczęcia międzynarodowych inicjatyw i projektów.
Zwiększyła się ilość międzynarodowych inicjatyw. Zrealizowano projekty międzynarodowe z wykorzystaniem platformy eTwinning. Pierwszy pt: ”My passions" ze szkołami Rumunii, Grecji, Turcji, Armenii, Hiszpanii i Ukrainy. Partnerskie szkoły zorganizowały wystawy w swoich szkołach, przygotowały plakaty o pasjach swoich kolegów z innych krajów. Następny to "The symbolism of flowers" - kraje uczestniczące to: Turcja, Rumunia i Ukraina, projekt jeszcze trwa. Szkoła brała udział w akcji z okazji Dnia eTwinning. Zorganizowano konkursy i wystawę dotyczącą "żywych obrazów'. Uczniowie uczestniczyli w Tygodniu Języków Obcych, mogli spróbować tradycyjne potrawy Irlandii, Austrii i Anglii. Kolejne przedsięwzięcie to interaktywny Słownik gwary uczniowskiej we współpracy ze szkołą w Bydgoszczy. W trakcie realizacji jest projekt pt: "A product, a recipe" z Włochami i Francją. Nawiązanie znajomości z rówieśnikami z innych krajów przyczyniło się do zainteresowania zagadnieniami międzykulturowymi. Ciekawiej prowadzone zajęcia (np. poprzez szersze korzystanie z TIK i bardziej komunikacyjne podejście) oraz lepiej dobrane metody sprawiły, że uczniowie klasy maturalnej utrzymali wysoką zdawalność na egzaminie maturalnym z języka angielskiego. Aby lepiej przygotować młodzież do pracy w środowisku europejskim, grupa uczniów uczestniczyła w warsztatach organizowanych przez Regionalny Punkt Eurodesk Bydgoszcz przy Wyższej Szkole Gospodarki pt: "Papiery do kariery", opracowanych przez sieć Eurodesk Polska i Krajowe Centrum Europass. Warsztaty uczyły, jak odnaleźć się na rynku pracy i edukacji, poznać swoje słabe i mocne strony oraz skutecznie zaprezentować swoje kwalifikacje w kraju i za granicą z pomocą portfolio Europass i CV online.

Odbyły się 2 szkolenia dotyczące programu eTwinning oraz nowoczesnych technologii. Aby lepiej zaplanować współpracę międzynarodową nauczyciele uczestniczyli w krajowym seminarium kontaktowym z eTwinning. W minionym roku szkolnym realizowano innowację pedagogiczną pt: „eTwinning i TIK – uczenie się języków obcych”.

Zdobyte doświadczenia szkoła ma zamiar wykorzystać przy realizacji projektu dla uczniów w nowym roku szkolnym. W dalszym ciągu szkoła będzie uczestniczyć w międzynarodowych inicjatywach. Planujemy projekty również w języku niemieckim.

Szkolny koordynator projektu ERASMUS +,  Agnieszka Gwizdała