54. rocznica

10 stycznia 1969 roku powstało Państwowe Technikum Rolnicze w Karolewie.

Szkołę przeniesiono do Karolewa z Bydgoszczy. Szkoła ta od 1975r. weszła w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego i  jest kontynuacją 60-letniej tradycji średniego szkolnictwa rolniczego w Bydgoszczy. Państwowa Średnia Szkoła Rolnicza w Bydgoszczy powstała w 1923r. Była to pierwsza średnia szkoła rolnicza na Pomorzu po pierwszej wojnie światowej. Szkoła była silnym ośrodkiem kształcenia kadr rolniczych. Do 1939r. uczęszczało do niej 720 uczniów.
Z chwilą wybuchu wojny budynki szkoły zostały przejęte przez Niemców. Wojna spowodowała zniszczenie większości pomocy naukowej oraz zbiorów bibliotecznych. Jedynie znikoma ich część została uratowana. Po wojnie szkoła rolnicza wznowiła swą działalność 4 Maja 1945r. Ten okres był trudniejszy od pierwszego. Szkoła w Bydgoszczy funkcjonowała do 1969r. Istniała również szkoła zaoczna i były organizowane różne kursy.
Rok szkolny 1968/69 stanowił trzeci rozdział historii szkoły. W 1969 r. Powołano w Bydgoszczy Wyższą Szkołę Rolniczą. W związku z tym dotychczas istniejące Technikum Rolnicze przeniesiono do Karolewa. W Karolewie mieściła się niegdyś stacja kwarantanny i ochrony roślin. Tam znajdował się nieduży budynek który przystosowano do zajęć szkolnych i administracji, oraz część zabudowań z kilkoma dobudowanymi garażami i dopiero w oddanym do użytku niewielkim kilkudziesięcioosobowym internatem. Ośrodek ten stanowił siedzibę dla szkoły. W pierwszych latach istnienia szkoły w nowej siedzibie na szczególne uznanie
zasługuje praca dyrekcji Szkoły: dyrektora Stefana Olecha, zastępcy dyrektora Witolda Strzeszewskiego, dyrektora administracyjnego Bronisława Zamojdzina i kierownika internatu Zdzisława Sabatowicza. To dzięki Nim oraz zaangażowaniu wszystkich nauczycieli i uczniów szkoła zmieniła oblicze i stawała się kontynuatorką tradycji i wiedzy rolniczej swej poprzedniczki.
W kolejnych latach, rozbudowano budynek szkolny, urządzono obszerną salę gimnastyczną, wybudowano boisko sportowe, uporządkowano otoczenie szkoły. Sale lekcyjne zmieniono w specjalistyczne klaso-pracownie przedmiotowe.

W roku 2019 obchodziliśmy jubileusz 50 lecia naszej szkoły. W tym okresie ukończyło ją kilka tysięcy osób w różnych zawodach i specjalnościach.

Jako szkoła szczycimy się swoimi absolwentami.  Dobrze przygotowani do pracy spełniają się w wybranych przez siebie zawodach. Są wśród nich także osoby, które pełnią lub pełniły ważne funkcje publiczne (parlamentarne, ministerialne, w administracji państwowej i samorządowej ). Wśród naszych absolwentów są m.in. pracownicy naukowi, lekarze, aktorzy, plastycy, nauczyciele, osoby duchowne, żołnierze, policjanci, strażacy. Wielu naszych absolwentów odnosi sukcesy jako właściciele lub menedżerowie firm działających w rolnictwie, agrobiznesie, usługach, handlu, przemyśle. Wielu z nich rozwija swoje pasje, których początek miał miejsce w naszej szkole.

W roku 2023 obchodzić będziemy jeszcze jeden jubileusz. 100 lat temu powstała w Bydgoszczy Państwowa Średnia Szkoła Rolnicza, którą przeniesiono później do Karolewa.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.